Nové, lepší a hlavně jiné volání prostřednictvím IP

Protokol pro přenos hlasu přes IP Když se zmíníte o přenosu hlasu prostřednictvím IP (internetového protokolu), uká...


Protokol pro přenos hlasu přes IP
Když se zmíníte o přenosu hlasu prostřednictvím IP (internetového protokolu),
ukáže se, že většina lidí už alespoň slyšela o protokolu H.323. Můžeme-li H.323
přirovnat k vanilce, pak SIP (Session Initialization Protocol) je jahůdkou.
Není lepší nebo horší, ale prostě jiný.
SIP je částí návrhu IETF (Internet Engineering Task Force) na náhradu některých
částí H.323. Protokol H.323 je vlastně kolekcí dílčích protokolů a SIP je
jedním z několika takových protokolů, které budou spolupracovat na uskutečnění
volání.
SIP je řídicí a signální protokol aplikační vrstvy pro vytvoření, modifikaci a
zakončení relace s jedním nebo více účastníky. Tyto relace mohou zahrnovat
internetové multimediální konference, dálkové vyučování, telefonování přes
Internet a distribuci multimédií. SIP může vyzvat osoby i "roboty", jako např.
služby pro zpracování dat, aby se účastnily hovoru.
K čemu slouží
Protokol může být použit k zahájení relace, k výzvě účastníků vyhledaných
jinými prostředky nebo k zahájení vícestranných volání s použitím mnohabodové
řídicí jednotky. SIP transparentně podporuje mapování jmen a přesměrování a
umožňuje tak implementaci ISDN a inteligentních služeb pro telefonní účastníky,
např. zajištění mobility.
Protokol nenabízí služby pro řízení konferencí ani nepředepisuje, jak
konferenci uspořádat. Nepřiřazuje také hromadné adresy a nerezervuje
prostředky, může ale do volaného systému předat informace, které jsou k
uskutečnění těchto úloh potřebné.
SIP podporuje 5 aspektů týkajících se vytvoření a ukončení multimediální
komunikace: lokaci uživatele, zjištění způsobilosti a dostupnosti, sestavení
spojení a zpracování hovorů.
Jak funguje
Volající a volaní jsou identifikováni pomocí SIP adres. Volající nejprve určí
vhodný server, potom pošle SIP požadavek (pravděpodobně označený jako výzvu).
Pokud vše správně pracuje, dojde požadavek na místo určení, kde klient
akceptuje volání tím, že vrátí jako odpověď SIP kód 200. Jako u všech TCP/IP
vrácených kódů, i zde dvojka na začátku znamená, že vše je v pořádku. Potom
původně volající pošle potvrzení zpět příjemci, což je trochu nezvyklé stanice,
která zahajuje volání, také posílá potvrzení.
SIP může komunikovat pomocí skupinového adresování, postupným předáváním zpráv
v síti, nebo kombinací skupinového a jednoduchého adresování.
Objekty adresovanými pomocí SIP adres jsou uživatelé umístění u hostitelů. Jsou
identifikováni pomocí SIP URL, přičemž uživatelskou část tvoří jméno uživatele
nebo telefonní číslo. Hostitelská část je jméno domény nebo adresa IP.
SIP využívá různé servery, každý pro jiný účel. Existují servery s
uživatelskými agenty, servery přibližovací, servery pro přesměrování i
matrikové registry. Existuje také tzv. lokační server, provozující lokační
službu, který může být umístěn společně se serverem SIP.
Průběh transakce
Transakce SIP sestává ze SIP požadavku a z příslušné odpovědi. Pro usnadnění
párování požadavku a odpovědi se používá několik polí, která obsahují identické
hodnoty jak u požadavku, tak u odpovědi. Patří k nim pole "ID volání", číslo
povelové sekvence, pole "kam", pole "odkud" a označení (pokud je použito). Je
to správně pole "kam" a "odkud" jsou totožné v obou směrech. I když je to
nezvyklý způsob, není zcela neznámý je např. použit pro spojování dat na vyšší
úrovni (High-Level Data Link Control) a je výhodný při řešení problémů, když
používáte analyzátor protokolu k nalezení a odstranění závad v síti.
Požadavek typu výzva znamená, že volaný se má připojit ke konferenci nebo
uskutečnit dvoustranný hovor. Výzva zahrnuje popis relace, v němž jsou uvedeny
formáty a typy médií. Jestliže volaný souhlasí, volající posílá potvrzení a
vrací popis obsahující seznam médií, která chce použít.
Zjednodušeně řečeno, IETF vytvořila SIP a příbuzné protokoly na základě
přesvědčení, že H.323 nebude schopen přizpůsobovat se stále větším nárokům.
Prozatím však je nepochybné, že H.323 je kus cesty před SIP. Bude zajímavé
pozorovat, jak tomu bude ve finiši.
0 0067 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.