Nové možnosti komunikace s využitím IP telefonie

Je příliš nákladné a obtížné udržovat a spravovat dvě oddělené síťové infrastruktury jednu pro přenos hlasu a ...


Je příliš nákladné a obtížné udržovat a spravovat dvě oddělené síťové
infrastruktury jednu pro přenos hlasu a druhou pro přenos dat? Připadá vám
příliš drahé pořizovat do každé lokality vaší firmy pobočkovou ústřednu?
Přemýšlíte o sjednocení hlasových a datových služeb? Potom je možná IP
telefonie řešení vhodné právě pro vás. Výhodou IP telefonie je snadná
instalace, jednoduché rozšiřování, přenos dat i hlasu přes jedinou
infrastrukturu, správa ústředny přes webové rozhraní, jediná hlasová ústředna
pro celou síť, úspory při přenosu hlasu, odolnost řešení proti výpadkům nebo
možnost sjednocení hlasových a datových aplikací pomocí otevřeného
programovacího rozhraní. Problematika IP telefonie bude jedním ze stěžejních
témat podzimní konference společnosti Cisco Systems (Konference
Data/Voice/Video@Cisco, 18. až 19. 9. 2001 v Praze), jejímž je Computerworld
mediálním partnerem. Na následujících řádcích proto přinášíme podrobnější
pohled na řešení IP telefonie této společnosti.

Konkrétní řešení od Cisca
Řešení od firmy Cisco Systems tvoří několik součástí: softwarová ústředna (Call
Manager), IP telefony, brány do tradiční telefonní sítě, aplikace, případně
další síťová zařízení (gatekeeper, LAN přepínače napájející IP telefony apod.).
Jádrem systému je softwarová ústředna, nazývaná Call Manager. Call Manager
obsahuje vlastnosti běžných telefonních ústředen, jako je spojování hovorů,
řízení konferencí, vytváření a udržování číslovacího plánu, směrování hovorů, a
řadu dalších. Kromě toho řídí přístup k datové síti, komunikuje s hlasovými
branami, otevírajícími přístup do tradičních datových sítí. Funkce Call
Manageru rozšiřují aplikace, jako je systém pro předávání zpráv, kontaktní
centrum, interaktivní hlasová odezva a další. Otevřená vývojová rozhraní
dovolují začlenit aplikace, dodávané dalšími firmami nebo aplikace vyvinuté
zákazníky. Servery Call Manager mohou být instalovány v síti samostatně nebo v
aplikačních clusterech. Jenom pro představu: Jeden Call Manager obslouží až 2
500 IP telefonů, jeden cluster až 10 000 telefonů. Instalací více serverů nebo
clusterů lze velikost sítě dále rozšiřovat. Call Manager lze spravovat vzdáleně
přes webový prohlížeč. IP telefony se připojují přímo do lokálních sítí přes
rozhraní Ehternet, softwarový IP telefon se instaluje na běžné zasíťované PC.
Instalace telefonů i jejich ovládání jsou stejně snadné jako v případě běžných
telefonů. Jsou k dispozici v několika modelech, které se vzájemně liší
množstvím podporovaných funkcí.

Rozšíření systému
Kromě softwarové ústředny a softwarového IP telefonu dodává Cisco Systems řadu
dalších aplikací, rozšiřujících funkce systému. Např. Cisco WebAttendant je
grafická aplikace pro ruční spojování a monitorování hovorů. Umožňuje kompletní
monitorování stavu všech linek, integraci s adresářovými službami, rychlé
vyhledávání uživatelů, spojování hovorů přes grafické rozhraní a další funkce.
Aplikaci může používat více operátorů současně. IP IVR (Interactive Voice
Response) je aplikace, která umožňuje uživatelům interaktivně komunikovat se
systémem zadáváním pokynů a přijímáním odpovědí. Systém tak může například
prověřit uživatele, kteří poté mohou přistupovat k informacím, volit z nabídky
služeb nebo vzdáleně provádět různé operace. Součástí systému je aplikační
editor. IP Contact Center je aplikace, která zajišťuje inteligentní směrování
hovorů, automatickou distribuci volání, integraci hlasových aplikací s
počítačovým prostředím, řazení hovorů do front, vytváření zpráv a statistik i
další funkce. Dodávané brány zajišťují komunikaci IP telefonní sítě s
tradičními telefonními systémy.
Nasazení IP telefonie v podnikové síti. Call Manager je umístěn v centrální
síti a na jedné z poboček. IP telefony na další pobočce nebo v domácnostech
využívají služeb softwarové ústředny v centru. V případě nedostupnosti ústředny
mohou IP telefony automaticky použít Call Manager na pobočce. Na směrovačích ve
všech lokalitách jsou umístěny hlasové brány. Hlas se mezi pobočkami přenáší
přednostně přes datovou síť, alternativně lze použít záložní trasu přes
veřejnou telefonní síť.
1 1179 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.