Nové role mobilních telefonů v lidském životě

Zatím nepoužívané aplikace pro mobily Poskytovatelé služeb pro mobilní komunikaci v budoucnu rozšíří svou roli "p


Zatím nepoužívané aplikace pro mobily
Poskytovatelé služeb pro mobilní komunikaci v budoucnu rozšíří svou roli
"přenašečů hlasu" i o další služby. Zatím navíc nabízejí přenosy SMS, pohrávají
si s WAPem a slibují GPRS. Někteří také začínají budovat první mobilní portály.
Ten hlavní boom nových služeb však teprve přijde.
Výhodou mobilních poskytovatelů je to, že již mají velký počet zákazníků, který
převyšuje počet účastníků Internetu. V Evropě brzy dojde k explozivnímu rozvoji
WAPu. To bude zase znamenat nezbytné investice do zajištění větší šířky pásma.
GPRS se stane první technologií, která přinese skutečné výhody mobilního
Internetu pro uživatele: GPRS/EDGE zvýší teoretickou šířku pásma až k šířce
UMTS. Investice do UMTS (třetí generace) vyřeší problémy s kapacitou.
Existují různé důvody pro rostoucí očekávání na trhu mobilního obchodování.
Mobilní komunikace budou směřovat k masové produkci, což umožní, aby pro síťové
poskytovatele klesaly průměrné příjmy na jednoho uživatele (ARPU Average
Revenue Per User) a také průměrné příjmy na účastníka. I tak bude toto odvětví
značně profitabilní. Během následujících dvou až tří let dosáhnou tarify
mobilní komunikace úrovně pevných linek, proto budou muset poskytovatelé sítí
nabízet neustále nové služby.
Mobilní obchodování
Rostoucí mobilita obyvatelstva má rozhodně velký vliv na tržní chování
zákazníků. S tím poroste také poptávka po lokálních informacích, bez ohledu na
to, kde se člověk nachází. Mobilní obchod poskytne další zdroj příjmů, jestliže
nebude šířka pásma v mobilní komunikaci představovat již žádný větší problém.
Dalším důvodem pro rychlý rozvoj na trhu je bezdrátový přístup k Internetu.
Počet uživatelů Internetu je podstatně menší než účastníků mobilní komunikace.
To platí zejména pro jižnější země jako Itálie, Řecko a Portugalsko. Podle
Forrester Research dosáhla elektronická komerce již v roce 1999 objemu osmi
miliard euro a očekávají se další ještě vyšší nárůsty. S nástupem mobilního
obchodování je tedy možné očekávat ještě vyšší tempo růstu, pouze díky již
stávající vysoké poptávce po datových službách a většímu počtu účastníků.
S mobilním obchodováním se bude provozovatelům sítě nabízet možnost se
zvýraznit oproti svým konkurentům, ale budou muset přejít od jednoduché nabídky
čisté infrastruktury pro hlasové a datové služby k nabídce služeb a také
obsahu. Mobilní portály a speciální řešení pro zákazníky musejí být integrovány
do systému.
Nutné podmínky
To všechno se přirozeně nemůže stát, jestliže nebudou k dispozici výrobci
odpovídajících bran pro WAP a inteligentních telefonů s mikroprohlížečem
(micro-browser). To se stane již brzy. Ale budou také vyvolána mylná očekávání,
týkající se použitelnosti zařízení a funkcí.
Účtování služeb
Rozhodující pro rozvoj trhu je možnost účtování služeb. Šířka pásma se musí
stát neomezeně dostupným zbožím. Než bude v letech 2002/2003 zavedeno UMTS,
bude to ale možné jen omezeně, což může vést k tomu, že zavedení nových služeb
bude znamenat kritický bod v rozvoji trhu. Od provozovatelů sítě je proto
požadována koncepce nového cenového modelu.
Důležitým faktorem v podílech na trhu budou licence na UMTS, které budou v roce
2000 rozděleny v hlavních evropských zemích. Náskok díky UMTS, služby založené
na IP s možností stejných koncových zařízení po celém světě, nevyužijí jen
současní provozovatelé sítě, aby se prosadili proti konkurenci, ale také
mediální a marketingový průmysl, aby zavedl na trhu novou nabídku.
E-mail
Elektronická pošta je nejdůležitější aplikací bezdrátové komunikace přes
Internet. Představuje ten nejčastěji používaný komunikační prostředek, jak
zůstat v kontaktu s firmami, obchodními partnery nebo přáteli. Elektronická
pošta je ideální pro portály, protože uživatelé pravidelně kontrolují, zda
dostali elektronickou poštu. Někteří poskytovatelé jako Sonera a Manesmann D2
nabízejí proto e-mailové služby již od začátku.
Serverově založené systémy, které jsou koncipovány pro WAP, poskytují v dnešní
době významnou konkurenční výhodu pro
každého poskytovatele Internetu (ISP) a poskytovatele mobilní komunikace.
Telfort Mobile má například instalovánu bránu pro elektronickou poštu, která
používá SIM Toolkit. Tím způsobem mohou být zprávy posílány přímo na mobilní
telefon. Služba okamžitého zasílání mobilních zpráv (MIM Mobile Instant
Messaging) je analogická chatovací službě ICQ, MSM Messengeru nebo "Instant
Messenger Service" firmy AOL na Internetu. Zatímco mobilní účastník je na síti
(s GPRS v kteroukoli dobu), umožňuje MIM okamžitou kontrolu, jestli je jiný
účastník dosažitelný. Komunikace probíhá bez přímého hlasového spojení v
prostředí podobném chatu. Mobilní posílání zpráv (messaging) je logické
rozšíření SMS, bez omezení na 160 znaků a s přenosem v téměř reálném čase.
Microsoft uvedl v září 1999 produkt pro bezdrátové zasílání zpráv, zatímco AOL
a Motorola se v říjnu dohodly, že integrují Instant Messenger od AOL do nových
inteligentních telefonů a komunikátorů od Motoroly. Tak mohou uživatelé v
takové situaci komunikovat s uživateli počítačů pomocí elektronické pošty.
Unifikované systémy zasílání zpráv (UMS Unified Messaging System) sjednocují
různé služby nezávisle na komunikačním médiu a sledují více požadavky zákazníků
než různé technologie. Teoreticky končí všechny hlasové zprávy z telefonů na
pevných linkách stejně jako z mobilních telefonů, SMS, elektronická pošta, fax
a instant messaging ve stejných poštovních přihrádkách. Přístupu k různým
zprávám je pak možné dosáhnout přes jedno zařízení, tedy bez ohledu na to, zda
z počítače, PDA, mobilního telefonu, nebo faxového přístroje nezávisle na
zařízení, které zprávu poslalo. To vyžaduje převodník řeči na text a textu na
hlas. Kvalita hlasového výstupu je v dnešní době ještě problémem, čímž se brzdí
další vývoj.
UMS je již nabízeno různými výrobci, mezi jiným firmami jako Comverse, Nokia,
2Communications a Dr. Materna. Implementace jsou velice rozdílné, ale integrace
WAPu je důležitou součástí dalšího rozvoje UMS. Někteří provozovatelé sítě již
UMS nasadili, například Singapore Telecom nebo Telia.
Společnost Telecom Italia uvedla v listopadu 1999 "Universal Number". Produkt
dovoluje rozesílání elektronické pošty přímo mobilním telefonem bez počítače
nebo připojit WAV soubory k e-mailu. Ty pak budou přehrány prostřednictvím
poskytovatele. V Itálii je počet mobilních telefonů dvakrát vyšší než počet
počítačů. Již nyní se rozvíjející nabídka IP služeb oz.com a "iPulse" spojuje
počítač, PDA, telefon na pevné lince nebo mobilní telefon. Dodatečně se nabízí
Personal Information Management a webová funkcionalita. I když již určitá
nabídka je na trhu k dispozici, vzniknou pravděpodobně během následujících dvou
let některé hlavní aplikace.
SMS chat a spol.
V některých evropských zemích jako je Finsko, Německo a Velká Británie bude již
nabízen mobilní SMS chat. Chat je jedna z velmi oblíbených počítačových
aplikací na Internetu, zejména pro 15-25leté. To je také cílová skupina pro
SMS, čehož je společné zavedení obou těchto aplikací přirozeným důsledkem. Dr.
Materna vyvinul aplikaci pro chat, která představuje kombinaci
on-line-videotextu a SMS. Dalším prodejcem je Wapit ve Finsku. Se zavedením
Instant Messagingu se chat na této nové platformě změní a potom se bude utvářet
rychleji a výhodněji z hlediska nákladů.
Koncept mobilní videotelefonie byl navržen výrobci PDA jako možná aplikace pro
mobilní trh Internetu. A to i přes málo dosavadních úspěšných výsledků v
telekomunikacích s pevnými linkami. Videotelefony nehrají na žádném evropském
trhu velkou roli.
PIM
Správa osobních informací (PIM Personal Information Management) je v protikladu
k časovým plánovačům, správě adres v PDA a groupwaru nezávislá na zařízení a
schopné běžet po síti. To má tu výhodu, že každý může k příslušným datům
přistupovat z každého webového prohlížeče bez ohledu na to, zda na počítači,
nebo s mobilním telefonem umožňujícím WAP.
PIM bude ovšem jen jedna dodatečná funkčnost pro portály, protože má smysl jen
pro osoby, které nebudou chtít stále nosit s sebou svoje PDA nebo komunikátor.
Použitelnost, bezpečnost a synchronizace stávajících aplikací jako je MS
Outlook nebo Lotus Notes, budou kritickými body při vývoji.
Mobilní bankovnictví
Na aplikace jako elektronická pošta, chat, Instant Messaging, Unified Messaging
se nasazují aplikace mobilního obchodování. Zde se ukazuje velká paleta oblastí
a vývojových trendů, které jsou teprve očekávány. Kromě toho mobilní finanční
služby hrají roli předjezdce pro trh v Evropě. On-line platební systémy a
aktivity na akciovém trhu získávají díky mobilnímu obchodování nové možnosti.
Finanční instituce využívají prodejní cesty přes mobilní komunikace a mobilní
koncová zařízení. V aktuální studii firmy Nokia, ve které se ptali na poptávku
po mobilních službách, řeklo 85 procent dotázaných, že mobilní bankovnictví
bude rozhodně jejich nejčastěji požadovaná služba.
Mobilní bankovnictví (M-Banking) je částí on-line bankovnictví a bude využíváno
jako další prodejní cesta, která sníží náklady. Každý zákazník, který využívá
on-line cestu, ušetří bance peníze za operativní služby. Protože je podstatně
více účastníků mobilní komunikace než uživatelů Internetu, je zde možné
uspoření nákladů vyšší. Je zde nezbytná podpora skrz SIM Toolkit nebo WAP a
bezpečnostní prostředky. Nejjednodušší řešení jsou založena na SMS zprávách.
První systémy pro SMS bankovnictví byly uvedeny již v roce 1992 bankou Merita
Nordbanken ve Finsku. Mezitím byly ve spolupráci s firmou Nokia přebudovány na
WAP. Právě tak zavedla Deutsche Bank, jedna z největších organizací pro
finanční služby, WAP s Nokií jako partnerem. German Direct a Online Bank
1822direkt naproti tomu zase chtějí nabízet řešení založené na SIM Toolkitu.
Brokerské služby
Mobilní brokerské služby v sobě spojují veškeré výhody mobilního obchodování a
postarají se o rozhodující průlom na trhu. Nezávisle na umístění mohou být
informace v reálném čase, jako například dosažení limitní hodnoty pro konkrétní
hodnotu akcií, účastníkovi předány a ten na ně může okamžitě reagovat. To má
vysokou váhu jak při soukromém, tak profesionálním obchodování s cennými papíry.
Co ale ještě chybí, jsou funkce pro transakce. Zákazník musí svému brokerovi
volat zpět, aby uskutečnil požadované transakce, protože mobilní brokeři zřejmě
důvěřují jen šifrovacímu standardu GSM SSL. V následujících pěti letech bude
mobilní broking hlavní prodejní cestou pro obchodování s cennými papíry v
Evropě.
Platby za služby
Pro placení za služby nebo zboží, které budou nakupovány přes "mobilní
prodejce", existují různá řešení. Jedno z nich představuje používání peněžních
karet přes síť a je založeno na duálních mobilních telefonech. V telefonu je
tak zařízení na čtení bankovních čipových karet a je proto větší a těžší.
Ačkoliv každý výrobce experimentuje s touto technologií, v budoucnu se asi
příliš neprosadí. Zboží s nepatrnou cenou jako jsou nápoje z automatů, pasové
fotografie nebo autopotahy, mohou být vyúčtovány například jako běžné volání s
poplatkem odpovídajícím ceně. Zúčtování bude hojně přebíráno poskytovatelem
služeb.
Existují další systémy, které například pracují se Secure Socket Layer (SSL) a
TAN, které uživatel zná již z on-line bankovnictví. Také virtuální peněženky,
které jsou již známy z Internetu, budou nabízeny zejména bankami a institucemi.
Vyřešení problémů placení se pro oblast mobilního obchodování stane klíčovou
úlohou. Do dneška nebyly vyvinuty ještě žádné standardy, ale jakmile budou
přijaty, zavedení odpovídajících systémů na sebe nenechá dlouho čekat. Navzdory
tomu zde také zůstávají ještě otevřeny otázky bezpečnosti.
Vedle řešení finančních služeb existuje ještě jedna skupina slibných aplikací
jde o prodej zboží nebo služeb. Tak mohou být objednávány přes mobilní telefony
lístky, prováděny dražby na aukcích bez nezbytné přítomnosti přímo na místě
nebo uskutečněny rezervace hotelových pokojů.
Reklama
Reklama si podmaní nové médium, jestliže budou k dispozici větší displeje.
Zejména možnost lokální reklamy vztahující se k danému místu je velkou výhodou
služeb mobilní komunikace. Jestliže bude k dispozici odpovídající šířka pásma,
přijde na řadu také mobilní zábava. Sem patří hry přes mobilní síť, distribuce
videa a hudby a také sázení před mobilní telefony. Stále větší oblibě se těší
také navigační systémy a to nejen v automobilové dopravě. I to je další
aplikace vhodná pro nasazení v mobilních telefonech.

Mobilní obchodování
Trh mobilního obchodu se bude mimořádně silně rozvíjet. Podle předpovědí Mobile
Commerce Reportu vydaného Durlachers v listopadu loňského roku, bude tento trh
růst z 323 milionů euro v roce 1999 na 23 miliard euro v Evropě v roce 2003.
Mobilní webové prohlížeče však nebudou realitou před rokem 2003. Nejprve budou
muset být totiž odstraněny existující problémy:
málo obsahu
málo aplikací
málo zařízení schopných pracovat s WAPem
ustavení spojení trvá příliš dlouho
To se změní teprve při zavedení GPRS.
Mobilní zábava se rozvine po roce 2003 v důležitou oblast napomoci tomu mají
EDGE a UMTS. Zavedení mobilních služeb Internetu si bude razit cestu s
předstihem díky aplikacím pro elektronickou poštu. To se dá odvodit z dnešního
úspěchu SMS. Instant Messaging z mobilních telefonů nahradí elektronickou
poštu, jakmile dojde k nasazení GPRS.
Unified messaging bude od roku 2001 nacházet další rozšíření. Mobilní
videotelefonie naproti tomu nebude v následujících čtyřech letech hrát žádnou
velkou roli. Inteligentní telefony se od roku 2002 ustálí jako standard pro
mobilní komunikaci. Tato zařízení obsahující wapový mikroprohlížeč umožní
bezdrátový přístup k Internetu. Další rozvoj jde ve směru takzvaných
komunikátorů. To jsou osobní digitální asistenty (PDA Personal Digital
Assistant), které jsou vybaveny napojením na mobilní telefon. Na trh přijde
také řada telefonů s integrovaným MP3 přehrávačem nebo videopřehrávačem.

Vlastnosti mobilní komunikace
Aplikace v oblasti mobilní komerce spojují výhody mobilní komunikace a již
existujících služeb elektronického obchodu. Ale kolem mobilních telefonů
vznikne i řada zcela nových služeb, jak se o nich ostatně hovoří v hlavním
článku.
Bezpečnosti bude částečně dosaženo již nasazením SSL (Secure Socket Layer).
Prostřednictvím SIM karet (SIM Subscriber Identification Module) se může
uživatel autentizovat. Tak lze dosáhnout vyšší bezpečnosti než v Internetu s
přístupem přes počítače. V budoucnosti budou zavedeny systémy pro lepší správu
osobních informací pro zajištění spolehlivých služeb vztahujících se k místům a
osobám, například nabídka hotelů pro někoho, kdo právě přijel na letiště.
Nabídka a vyzvedávání informací budou usnadněny díky permanentnímu spojení. Se
zavedením GPRS nebude nutné žádné další ustanovení spojení, takže informace
dojdou k účastníkovi rychleji a jednodušeji.

0 2218 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.