Nové síťové produkty, emulace uživatelů, HP SAP StartKit

Nové produkty firmy Cisco, přepínače Cisco BPX 8650 IP+ATM, hraniční přepínač Cisco MGX 8800, univerzální služebn


Nové produkty firmy Cisco, přepínače Cisco BPX 8650 IP+ATM, hraniční přepínač
Cisco MGX 8800, univerzální služební uzel Cisco BPX 8680 a optický páteřní
přepínač Cisco TGX 8750 používají pro zabezpečení interoperability po celé
trase v rámci přenosových sítí na bázi ATM software Cisco IOS. Společnost Cisco
tak nabízí poskytovatelům služeb v této oblasti nejširší škálu stavebních bloků
pro výstavbu integrovaných síťových infrastruktur na bázi IP+ATM. S těmito
novými integrovanými hraničními produkty (přepínač IP+ATM BPX 8650, hraniční
přepínač MGX 8800 a univerzální služební uzel BPX 8680) se zákazníci setkají na
hranici rozsáhlé sítě (WAN).
Společnost Mercury Interactive oznámila, že se uskutečnil benchmarkový test
certifikovaný společností PeopleSoft, v němž bylo pomocí nástroje LoadRunner
emulováno 10 000 uživatelů aplikace PeopleSoft HRMS 7.0 Online.
Hewlett-Packard provedl tento test v dubnu 1998 pomocí sady nástrojů HR 7.0
Online Toolkit od společnosti PeopleSoft. Sada nástrojů obsahuje speciálně
navržené skripty pro LoadRunner, jež emulují reálný chod podniku. Tento úspěšný
benchmarkový test první, který se zaměřil na dobu odezvy aplikací PeopleSoft
pod extrémní zátěží také upozornil na kombinaci softwaru PeopleSoft a Oracle 7
na počítači Hewlett-Packard 9000 V2250.
Pro mnoho firem je problematické vytvořit dostatečný prostor pro investice do
moderního informačního systému. Právě pro takové organizace vznikla nová
iniciativa firem FCC Folprecht, Hewlett-Packard a SAP ČR.
Tyto firmy společně zahájily 26. června 1998 nový program s názvem "HP SAP
StartKit," určený především menším a středním firmám. Jedná se o velmi
atraktivní nabídku komplexního řešení, které obsahuje předinstalovaný
informační systém SAP R/3 dle zaměření klienta, dodávku technologické platformy
pro provoz tohoto systému implementační služby a školení.
Výběr modulů a návrh nastavení parametrů byl proveden na základě praktických
zkušeností z mnoha implementací. Po velmi úspěšném modelu serveru Enterprise
450 přichází firma Sun Microsystems s novým serverem určeným pro pracovní
skupiny, nazvaným Sun Enterprise 250 Workgroup server. V čem se liší od svého
předchůdce? Sun Enterprise 250 je server, který přinese uživateli technologie z
oblasti "velkých" serverů, avšak za velmi výhodnou cenu. Té je dosaženo tím, že
server je možné pouze minimálně rozšířit, uživatel tak neplatí za technologie,
které nevyužívá a stěží v budoucnu využije. Ultra Enterprise lze osadit dvěma
procesory
UltraSPARC II s kmitočtem 300 MHz a vyrovnávací pamětí 2 MB, operační paměť
může dosáhnout až 1 B. Server lze osadit až 6 pevnými disky o kapacitě 18,2 GB,
které jsou připojeny přes Ultra Wide SCSI rozhraní. Z technologií velkých
serverů zákazník dostává za provozu vyměnitelné disky, redundantní zdroj a
diagnostický software, umožňující administrátorovi sledovat provoz hardwaru
odkudkoliv ze sítě.
Javovskou aplikaci Apprise Net pro nepřetržitou samoobslužnou informační službu
společně ohlá-sily firmy Progress Software a Apprise Software. Informační
systém vytvořený v integrovaném internetovém vývojovém prostředí Apptivity 2.1
byl poprvé předveden na Americké uživatelské konferenci Progressu v texaském
Dallasu. Internetová aplikace Apprise Net je určena výrobním a distribučním
firmám a umožňuje jejich zákazníkům nepřetržitý přístup k informacím týkajícím
se produktů a jejich dostupnosti, cen a cenových iniciativ, objednávek,
dokumentace apod. Přístup k informacím může výrobce nebo distributor upravit a
řídit v závislosti na osobě tazatele.(jam)
8 1680 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.