Nové "tech-centrum" otevřeno

Spojení čtyř významných technologických firem dalo vzniknout novému regionálnímu kompetenčnímu centru. Jedná se p


Spojení čtyř významných technologických firem dalo vzniknout novému
regionálnímu kompetenčnímu centru. Jedná se především o snahu společností
Microsoft a Hewlett-Packard, které již podobných center společně vybudovaly po
světě několik desítek.
Cílem tzv. Microsoft Solutions Centre@HP (msc@hp) je nejenom prezentace
technologií obou firem, ale především poskytnutí reálné technické
infrastruktury k jejich vyzkoušení potenciálními zákazníky. Velikost případných
klientů je přibližně definována počtem obhospodařovaných koncových stanic jedná
se o desítky až tisíce počítačů. O přijetí zákazníka na reálné testování (poté
co na webu vyplnil formulář) rozhoduje Microsoft a HP.
Partneři i zákazníci obou společností mají od počátku března možnost využít
služeb a scénářů nabízených centrem jak v oblasti vzdělávání a seznamování se s
novými technologiemi, tak při realizaci projektů nebo řešení konkrétních
zákaznických projektů.
K dalším dvěma partnerům patří rovněž Cisco, jehož síťové prvky kompetenční
centrum využívá, a také distributor DNS, jenž vlastní provoz centra na půdě
Hewlett-Packard bude zajišťovat.
Mezi nabízené služby msc-@hp patří především vzdělávání partnerů a zákazníků
formou školení a seminářů, technologické prezentace a příprava i realizace
testování zákaznického prostředí. Více informací naleznete na webových
stránkách www.mschp.net.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.