Nové trendy na INVEXu

Letošní "veletržně-výstavní sezona" už má první polovinu za sebou a její vrchol, INVEX se pomalu blíží. Na toto t...


Letošní "veletržně-výstavní sezona" už má první polovinu za sebou a její
vrchol, INVEX se pomalu blíží. Na toto téma jsme proto položili několik otázek
manažerovi INVEXU, Ing. Jaroslavu Hlouškovi.
Která z už uskutečněných výstav vás nejvíce zaujala?
Nepochybně CeBIT, který je největší akcí v Evropě i na světě. To je velká věc a
budí u mě jako u profesionála obdiv.
CeBIT zase lámal rekordy, výstaviště pukalo ve švech. Proč ten zájem o ICT?
Informační a komunikační technologie za poslední rok ohromným způsobem
postoupily směrem k širokým vrstvám obyvatelstva. S rozvojem internetových
technologií a služeb, především v oblasti finančních operací, a s příchodem WAP
technologií dostává velké množství lidí další důvod pro aktivní využívání
Internetu a s ním spojených technologií. Nastává ten zlomový moment, kdy se
Internet stává ze zajímavé hračky nástrojem pro efektivní správu věcí
každodenního života. A právě na CeBITu bylo jasně vidět, co pro správu těchto
"obyčejných" věcí nabízejí výrobci mobilních telefonů a hlavně operátoři v této
oblasti. Chci tím říci, že na rozdíl od dříve dominujících technických novinek
letos na CeBITu kralovaly nové internetové služby a WAP technologie. A přesně
tohle jsou oblasti srozumitelné prakticky každému.
Jaká je situace u nás?
Myslím, že Česká republika se v těchto trendech nikterak neodlišuje od
ostatních vyspělých evropských zemí. Samozřejmě, musíme u nás počítat s
některými omezeními, která mohou v budoucnu technologický rozvoj přibrzďovat.
Mám na mysli především úroveň telekomunikací, částečně také státní politiku v
této oblasti a v neposlední řadě i aktuální ekonomickou situaci. Nicméně věřím,
že i přes tyto rozdíly nebude Česká republika za Evropou příliš zaostávat.
Největším problémem ale bude změnit myšlení lidí.
Snad nejčastěji skloňovanými pojmy jsou v poslední době slova e-business,
e-commerce, případně cokoli myslitelného s předponou "e" . Počítá s tímto
faktem také veletrh INVEX 2000?
Přicházíme letos s několika novinkami, a jednou z nich je projekt E-ZONA, který
si klade za cíl dát návštěvníkům jasné odpovědi na otázku, co to vlastně ono
e-cokoli je. Chceme v rámci tohoto pavilonu ukázat, kdo dnes na trhu nabízí
technologii, řešení a služby, které umožní uživateli překlopit jeho stávající
business v e-business. Kromě firem, které by se daly označit jako tradiční
vystavovatelé na INVEXu, tedy technologicky zaměřené firmy např. IBM nebo
INTEL, se tohoto projektu budou účastnit i banky, pro které je to ideální
možnost, jak představit svoje nové služby. Zde bych za všechny jmenoval alespoň
IPB a Expandia Banku. Třetí v řadě jsou firmy, které jsou sice někdy opomíjeny,
ale bez nichž není možné řetěz e-businessu dokončit, a sice kurýrní a
speditérské služby, zkrátka dopravci. Ti všichni budou prezentovat svoje
možnosti a služby, jejichž složením vzniká něco, co se nazývá e-business.
Bude podobným způsobem jako v případě E-ZONY přistupovat INVEX ještě k jiným
oblastem?
Stejně jako v loňském roce chceme věnovat pozornost fenoménu s názvem LINUX a
poskytnout jeho příznivcům možnost, jak získat nové informace a kontakty. Jsem
přesvědčen, že WAP technologie budou prezentovány množstvím vystavovatelů a že
tyto technologie budou hrát prim nejen v pavilonu G1, kde jsou umístěni mobilní
operátoři.
Budeme pokračovat v projektech Shopping Hall, Business Centre a v podpoře pro
malé a střední firmy. Novinkou je pavilon Business to Business, určený pouze
pro odborné návštěvníky s nabídkou služeb a řešení především z oblasti
telekomunikací, systémové integrace a distribuce.
Při rozhovorech s organizátory veletrhu CeBIT jsem nabyl dojmu, že se v
převážné míře jedná o dobré manažery a organizátory, aniž by byl kladen důraz
na odborné znalosti. Je tedy možné stejným způsobem připravovat i veletrh INVEX?
Z tohoto pohledu lze mezi veletrhy CeBIT a INVEX nacházet určité rozdíly.
Organizátoři veletrhu CeBIT, jak mi sami potvrdili, věnují veškeré úsilí
poskytování velmi kvalitního zázemí pro návštěvníky a vystavovatele, kteří jsou
zároveň organizátory doprovodného programu a specializovaných projektů. Sami
však takovéto aktivity nevyvíjejí.
Oproti tomu na mnohem menším trhu v České republice je asi dobré, abychom jako
organizátoři veletrhu INVEX sami iniciovali odborné akce a projekty. Proto se
neobejdeme bez odborných vědomostí. Vzdělání a doplňování informací věnuji já
osobně i členové našeho týmu velké úsilí a myslím, že se tato skutečnost
promítá do našich služeb vystavovatelům a návštěvníkům.
Různí internetoví nadšenci říkají, že Internet změní svět a veletrhy budou už
jenom virtuální. Co si o tom myslíte?
Vyloučit to samozřejmě nelze, ale tak brzo to rozhodně nebude. Jsme stále ještě
lidé a vnímáme nejenom očima. Kdyby tomu tak bylo, tak jsme už dávno mohli
nahradit výstavu katalogem. INVEX není neživým pasivním prostředím. Každý
vystavovatel chce své produkty nejenom ukázat, ale také předvést. Nehledě na
to, že INVEX je už tradičně místem důležitých obchodních setkání. Před dvěma
týdny byla v Berlíně nevirtuální internetová výstava a praskala ve švech.
Internet se stal standardním médiem, tedy mezi "počítačovým lidem". Bude také
patřit do standardní nabídky vystavovatelů?
Internet je součástí naší standardní nabídky již několik let. Otázkou zůstává
jen cena. Tu ovšem umíme ovlivnit bohužel pouze z části.
Málokomu unikla velká stavební činnost vně a uvnitř brněnského výstavního
areálu. Co se tu chystá?
Ta stavba vně je kryté parkoviště pro 950 aut a v době INVEXu již bude pro
návštěvníky a vystavovatele k dispozici. Stejně tak jako nový pavilon V, který
má 12 700 m2 a bude otevřen už u příležitosti strojírenského veletrhu. Na
INVEXu v něm najdeme velké softwarové firmy, mottem této expozice bude zřejmě
e-business.
Dovolte poslední otázku: I když je INVEX ještě poměrně daleko, můžete nám říci,
jaké jsou vaše odhady účasti firem?
Letošní ročník bude co do kvality a velikosti určitě přinejmenším srovnatelný s
rokem minulým jak v počtu vystavovatelů a velikosti výstavní plochy, tak, jak
doufám, i v počtu návštěvníků.
0 1583 / mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.