Nové trendy v technologiích boje proti softwarovému pirátství

Existuje vůbec kompromis mezi potřebou zákazníka používat libovolný software bez omezování a potřebou softwarových ...


Existuje vůbec kompromis mezi potřebou zákazníka používat libovolný software
bez omezování a potřebou softwarových dodavatelů chránit se před piráty?
Myslím, že pravdivá odpověď zní možná, snad, byť rozhodně nelze očekávat nějaká
rychlá řešení. Ale i to je už poměrně optimistický stav.
Dnes
Současný stav prevence pirátství ponechává na obou stranách spoustu
nedořešených problémů. Hardwarové klíče a autorizační postupy představují pro
uživatele obtěžování i v tom případě, že pracují bezchybně a pokud ne, mohou
být skutečným kamenem úrazu. Navíc poskytují ochranu jen proti příležitostným a
nepříliš vyspělým pirátům, takže u dodavatelů softwaru nevzbuzují tyto nástroje
příliš velký respekt.
...a zítra
Řada uživatelů má pocit, že řešení se nachází v technologiích spojených s
obchodováním na Internetu. "PKI (public key infrastructure infrastruktura
veřejných klíčů) umožní uživateli velmi snadno zakoupit přes Síť cokoli si
přeje a dodavatel si bude jist, že software se dostal do rukou tomu, kdo za něj
zaplatil, a nikomu jinému," tak se často argumentuje.
Snad je zde opravdu paprsek naděje. Jestliže obchodování po Internetu nadále
poroste, jistě se prodej a nákup softwaru zjednoduší. Na druhé straně, mnohé z
autorizačních mechanismů, na které slýcháme neustálé stížnosti, byly vyvinuty
právě pro prodej přes Internet. Teoreticky vzato na nich není nic nebezpečného,
až na skutečnost, že velmi mnoho dodavatelů je využívá spíše pro shromažďování
marketingových informací než na boj proti pirátství.
Navíc je zde jiná potíž: "Systém zabezpečení, který funguje pro izolovaný
počítač, často nepracuje správně na síti," říká jeden produktový manažer, který
tento poznatek draze zaplatil.
Nevím, jak řeší tento problém PKI nebo některá z dalších technologií
digitálního podpisu a autentizace, mám ale podezření, že máme stále ještě dost
času pro jejich výběr, protože všechny mají daleko ke své standardizaci.
Naděje vkládané do USB
Existuje však jiná technologie, která v jistém smyslu je už mezi námi Universal
Serial Bus (USB) porty na vašem počítači, které pravděpodobně zůstávají
nepoužity. Někteří dodavatelé by rádi využili hardware USB portů pro připojení
"zámků" a nahradili tak dnešní použití paralelních portů a hardwarových klíčů
pro tyto účely.
Jelikož Microsoft Windows 98 i Apple iMac nyní podporují USB, nabízí se
vývojářům aplikací možnost "softwarového bezpečnostního klíče, připojeného k
portu, který byl navržen výslovně pro podporu velkého počtu zařízení," říká
jeden dodavatel takových USB. "To by mělo zmírnit mnoho problémů, spojených s
použitím paralelního portu... Mohu software nainstalovat kdekoli a použít ho
kdykoli, když mám tento "klíč", bez ohledu na to, zda můj počítač je připojen
na síť. Mohu na počítači provést upgrade, aniž bych se obával, že určitý
software na něm přestane pracovat, protože moje licence přestane souhlasit s
použitým CPU... a nemusím s nikým jednat o obnovení licence."
Myslím, že by bylo dobré, kdyby vedoucí dodavatelé softwaru, kte-ří používají
dosavadní hardwarové klíče, přešli na realizaci formou zabezpečovacích USB
zařízení. Obávám se ale, že dodavatelé softwaru mohou také být v pokušení
použít je jako záruku toho, že každý uživatel síťové aplikace má klientskou
licenci přístupu. A vyhlídka na starost o všechny ty karty, které se náhodou
mohou ztratit...
8 2124 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.