Nové verze internetu nabízejí rychlá data

Označení "nový internet" si přisvojuje několik projektů. PlanetLab, který již disponuje několika výkonnými vrstvami...


Označení "nový internet" si přisvojuje několik projektů. PlanetLab, který již
disponuje několika výkonnými vrstvami, je jedním z nich.
Výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří se zabývají přípravou technologií pro
internet budoucnosti, tvrdí, že nová síť nabídne výrazně vyšší rychlost,
spolehlivost i bezpečnost. A co víc některé projekty mířící tímto směrem se
snaží dosáhnout i stavu, kdy bude nový internet schopen sebekontroly a
samostatného inteligentního rozhodnutí, jak nejlépe doručit potřebná data nebo
služby.
Jedním z nejvýznamnějších projektů mířících do oblasti internetu nové generace
je PlanetLab. Jde o platformu, která vznikla před přibližně 1,5 rokem a sestává
z 336 serverů umístěných na 131 místech ve dvou desítkách zemí. V blízké
budoucnosti by měl PlanetLab výrazně vyrůst a disponovat tak až cca 1 000
široce distribuovaných serverových uzlů, které budou připojeny do většiny
současných internetových regionálních i dálkových páteří.
"Je to takové hřiště pro provozování nových služeb. Představte si komunikační
funkce budoucnosti, které by vás zajímaly dá se říci, že právě takové lze od
PlanetLabu očekávat," říká Frans Kaashoek, profesor počítačové vědy a
inženýringu na MITu a jeden z vývojářů PlanetLabu.
Zatím ale síť PlanetLab, která je společným projektem společnosti Intel a okolo
70 vědců z různých univerzit po celém světě, slouží pouze výzkumné komunitě.
Stejně jako byl internet kdysi jen jakousi další vrstvou nad telefonní sítí, je
i PlanetLab vrstvou umístěnou nad současným internetem. A nad ní fungují služby
jako streaming médií, sdílení souborů P2P nebo videokonferencing.

Při práci
Kaashoek a další vědci vyvíjejí architektury, které budou automaticky
distribuovat data do množství bodů po celé zeměkouli. Tak bude možno urychlit
jejich doručení v okamžiku, kdy si je někdo vyžádá. Současně budou pro přenos
využívány vícenásobné doručovací cesty, což zajistí, že se data skutečně vždy
dostanou na místo určení.
Nová síť bude číst požadavky na data a směrovat je na servery umístěné nejblíže
odběrateli. Velkou výzvou pro vědce je problém, jak zaintegrovat do samotné
sítě dostatečnou inteligenci, aby byla schopna rozumět informaci, která je
transportována přes tisíce serverů a miliony kilometrů kabelu.
Služby PlanetLabu jsou budovány po jednotlivých vrstvách. Jednou z nich je
například IRIS (Infrastructure for Resilient Internet Systems). Jejím cílem je
zajistit rychlé vyhledávání a přenos informací, a to prostřednictvím
samoorganizující se peer-to-peer komunikace ta umisťuje data blíže ke koncovým
uživatelům, ale také třeba zabraňuje hrozivým útokům typu DoS vyvažováním
zátěže mezi webové servery.
John Kubiatowicz, profesor Kalifornské iniverzity, tvrdí, že IRIS znamená
radikální odchod od modelu klient/server i od prostředí specifického pro
aplikace dnešního internetu. Nabízí totiž schopnost rozprostřít data po síti a
znovu je za použití sofistikovaných algoritmů složit.

Plán záloh
Kubiatowicz pracuje i na další vrstvě, jež má být provozována na PlanetLabu,
která se nazývá OceanStore. Jde o službu fungující podobně jako dodávky plynu
nebo vody (jde tedy o službu typu utility) nenabízí však fyzická média, ale
uchovávání dat napříč miliony serverů.
V OceanStore mají být poskytovatelé internetových služeb (ISP, Internet Service
Provider) placeni za to, že se stanou úložišti pro informace z celého světa,
které budou uchovávány v množství kopií na řadě různých míst. Přitom budou
chráněny šifrováním a automaticky rekonstruovány v okamžiku, kdy jakékoli z
úložných zařízení selže.
"Pokud se zamyslíte nad klasickými archivními úložišti, uvědomíte si, že jsou
zde data uložena na nějaké pásce, kterou už o 10 let později nemáte šanci
přečíst," říká Kubiatowicz. "Jediným způsobem, jak mohou být data dlouhodobě
chráněna, je jejich oddělení od fyzického média, na kterém byla původně
uložena. To znamená, že místa, kde jsou uložena, se musejí v průběhu času
měnit," vysvětluje.
Software OceanStore realizuje výše uvedenou činnost rozdělením dat do množství
malých, šifrovaných částí, které jsou přenášeny napříč množstvím webových
serverů. Ty disponují příslušným softwarem s nastavenými politikami, které
zajistí rekonstrukci původních dat nebo jejich transformaci do různých formátů.
"Platili byste sice měsíční poplatky společnosti, která vám poskytne služby
ukládání dat, ale měli byste zajištěno, že budou v bezpečí po stovky let a že k
nim může být rychle přistupováno z jakéhokoli místa na světě, protože se budou
nacházet v lokálních vyrovnávacích pamětech; před možnými neautorizovanými
zásahy zvenčí je přitom ochrání šifrování," vysvětluje Kubiatowicz.
"V podstatě lze očekávat, že se budete moci připojit kabelem do zdi a dostanete
bezpečné úložiště dat," popisuje budoucnost Kubiatowicz. Firmy podle něj mohou
využít OceanStore i pro ukládání dat, která se za běžných okolností nacházejí v
interních serverech firmy tak se dosáhne velké redundance, a tedy i odolnosti
proti nečekaným problémům.

Proti virům
Další vrstva běžící nad PlanetLabem je nazývána Netbait. Stejně jako se doktor
snaží sledovat nový virus v těle, aby objevil, jak pacienta léčit, i Netbait má
být schopen sledovat červy a viry, kdykoli se objeví v síti, a sledovat, jak se
šíří a poté vytvořit příslušné profily, které je pomohou zastavit.
"Podívá se na způsob, jakým se virus pokouší proniknout na nějaký web, což mu
umožní včas varovat před jeho chováním další uživatele a správce. Protože půjde
o automatický proces, bude možná rychlejší analýza a lidé se brzy dozvědí, jak
se účinně bránit," vysvětluje Kevin Teixeira, mluvčí výzkumné divize Intelu.

Kudy dál
Vědci v současnosti využívají PlanetLab ke sdílení výzkumných informací, ale
jednou z jeho nejslibnějších vlastností alespoň z hlediska běžného uživatele je
schopnost rozmístit multinásobné kopie dat (včetně třeba videa) na serverech po
celém světě, blíže k těm, kteří je vyžadují.
"V současnosti již existuje množství představ o serverech a chytrých
algoritmech, které prostřednictvím vlastní inteligence zajistí poslání dat co
nejblíže ke spotřebiteli," říká Kaashoek. "Nový internet otevře za několik let
netušené možnosti," dodává.
"Stejně jako se vyvíjela telefonní síť, bude se vyvíjet i nová nadstavba
inteligentních sítí bude růst ona i její populace. Některé z používaných
technologií se nakonec ujmou jako standardy," dodává Kaashoek a uzavírá:
"Internet se vlastně evolučně vyvíjí stále."

Vrstvy PlanetLabu
ROC (Repair-Oriented Computing): Software, který umožňuje webovým serverům a
routerům, aby se samy opravovaly.
CoDeeN: Síť pro distribuci obsahu, která automaticky zajišťuje rozprostření dat
přes celý internet.
ScriptRoute: Programovatelná služba pro měření vlastností sítě.
Netbait: Služba pro detekci a sledování červů a virů.
OceanStore: Systém pro ukládání dat prostřednictvím vícenásobných kopií
dokumentů rozmístěných napříč miliony internetových serverů.
IRIS: Peer-to-peer síť běžící nad PlanetLabem, která se sama organizuje a
zajišťuje umístění dat co nejblíže k uživatelům.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.