Nové vize v oblasti CRM

IntelliVisor, CRM řešení pro oblast retailu poskytované uživatelům prostřednictvím modelu ASP, uvádí na trh společn...


IntelliVisor, CRM řešení pro oblast retailu poskytované uživatelům
prostřednictvím modelu ASP, uvádí na trh společnost SAS.
Nabízený produkt má zpřístupnit analýzu chování zákazníků i těm prodejcům,
kteří nemají k dispozici náročnou infrastrukturu pro provoz datového skladu a
příslušných analytických nástrojů. IntelliVisor i některé další novinky byly
představeny na konferenci SeUGI uživatelů nástrojů SAS.
K novým produktům patří také tři nová řešení EMA (Enterprise Marketing
Automation) pro poskytovatele kreditních karet, telekomunikace a pojišťovny.
Smyslem jejich existence je výrazné zkrácení doby potřebné k nasazení CRM
řešení v těchto institucích.
Výše zmíněné řešení IntelliVisor je schopno prezentovat prodejci detailní
informace o interakci zákazníků s jeho elektronickým prodejním kanálem vč.
analýzy, kteří zákazníci jeho prostřednictvím nakupují jaké zboží, které
marketingové kampaně nejefektivněji přimějí zákazníka k on-line nákupu apod. K
dalším novinkám z konference SeUGI se ještě vrátíme v některém z příštích čísel
Computerworldu.
1 1026 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.