Nové výzvy pro pevné operátory

Vloni firmy za telekomunikace utratily méně než v roce 2003 Zmenšující se trhy střední a východní Evropy nutí pod...


Vloni firmy za telekomunikace utratily
méně než v roce 2003

Zmenšující se trhy střední a východní Evropy nutí podle společnosti IDC CEMA
poskytovatele pevných telefonních linek poohlížet se po nových obchodních
modelech.
Na trzích s pevnými telefonními linkami ve střední a východní Evropě
(Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva,
Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) došlo v loňském roce k nepatrnému
snížení obratu. Uvádí to studie, podle které v roce 2004 v uvedeném regionu
bylo aktivováno 32,88 milionu pevných linek, což představuje oproti roku 2003
půlprocentní snížení. Rovněž celkové výdaje na telekomunikace zaznamenaly 0,83%
pokles, a to na 8,04 miliardy dolarů. Trend nahrazování pevných linek mobilními
telefony tedy rychle pokračuje. Ačkoliv dopad VoIP nebyl v minulých letech tak
zřetelný, v loňském roce sehrál v poklesu trhu pevných linek rovněž významnou
roli. Klesající ceny a větší konkurence u hlasových služeb navíc tlačí
poskytovatele pevných linek k nízkonákladovým programům. Avšak celkový počet
linek by měl v budoucnu už zůstat stejný. Po celém regionu rychle stoupá
popularita DSL a řada domácností či firem toto připojení upřednostňuje před
dial-upem nebo ISDN. DSL slouží také jako pobídka pro zákazníky z řad
domácností k tomu, aby si pevné telefonní linky ponechali. Zatímco výdaje
domácností na telekomunikace přitom byly vloni meziročně nižší o necelých 0,5
%, obrat s hlasovými službami klesl dokonce o 5 %. Firemní sektor utratil v
roce 2004 za telekomunikační služby o 1,3 % méně (za samotné hovory byla
organizacemi zaplacena částka meziročně snížená o 3,6 %). Co se týče provozu v
roce 2004, růst celkových provolaných minut zaznamenalo pouze Polsko (o 1,4 %)
a Bulharsko (o 0,8 %). V ostatních zemích se počet provolaných minut oproti
předešlým obdobím snížil. V ČR se provolalo o 14,5 % minut méně než v minulém
roce.
Největším trhem (s 37,7 % podílem na všech linkách v regionu) je Polsko, kde se
utratilo i nejvíce finančních prostředků (40 % celkových výdajů).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.