Nového zaměstnance by měl vítat šéf

Každého nového zaměstnance vítej osobně jako svého nejčestnějšího hosta, říká zkušenost vedoucích manažerů...


Každého nového zaměstnance vítej osobně jako svého nejčestnějšího hosta, říká
zkušenost vedoucích manažerů řady firem. Alespoň těch, které jsou svými
rozměry považovány za malé nebo středně velké. Avšak i velké společnosti čas
od času zorganizují obdobná setkání nových lidí s generálním ředitelem, i když
v tomto případě jde spíše o skupinové záležitosti. U menších firem se
osvědčuje, když k setkání nováčka se šéfem dojde hned v den jeho nástupu.
Když už jsme u onoho prvního dne, je na místě otázka, jaký den je vůbec
nejvhodnější pro příchod nového pracovníka? I když se leckdo může pousmát nad
filozofií v románech známého kanadského spisovatele Arthura Haileyho (zákazník
by si měl kupovat auta, která byla vyrobená pouze v určité dny vzhledem k
náladám a dalším subjektivním faktorům na pracovišti), tak přesto řada
personalistů doporučuje, aby den nástupu byl rovněž určován s ohledem na
podobné skutečnosti.
Nikdy neuváděj nového pracovníka v pondělí ráno.
Ano, zkušenosti manažerů vskutku hovoří o tom, že se zaměstnanci v uvedený čas
teprve "vzpamatovávají" z víkendu a že to chvíli trvá, než se jejich pracovní
morálka a osobní nálada dostanou do požadované "provozní teploty". Proč to
nenechat na úterý, řekněme na desátou hodinu, když je v podniku nálada už
veselejší a atmosféra méně hektická?
Na příchod nového zaměstnance se dobře připrav, včetně svých schopností práce
s počítačem, Internetem a dalšími technologickými novinkami.
Faktem je, že noví pracovníci (zejména mladí) ovládají lépe elektronické
prostředky komunikace než mnozí šéfové. Nebylo by proto zrovna nejlepší
vizitkou pro zaměstnavatele, kdyby se ukázalo, že je v tomto dnes již běžném
oboru analfabetem, nebo že o něm nemá žádné ponětí.
Novému pracovníkovi sděl požadavky firmy na jeho práci a stejně jasně ho
seznam s jeho právy.
Zaměstnavatel by se měl ujistit, že nový pracovník hned první den dobře
pochopí, jaké je jeho místo a úloha v podniku a že rovněž bude srozuměn s
tím, co za svou práci dostane. Šéf by měl novému člověku rovněž říci, jak si
představuje jeho další kvalifikační růst a co pro to firma je ochotna učinit.
Toto vše, včetně zmíněného příslibu firmy o školení, se musí stát součástí
písemné smlouvy podepsané oběma stranami.
Nikdy nenechávej nového zaměstnance po příchodu na pracoviště o samotě.
Osvědčuje se, když nováčka dostane pod patronát zkušený pracovník, o němž je
známo, že je nejen dobrým odborníkem, ale že má vztah k firmě. Takový člověk
pak jistě dokáže nového člověka dokonale seznámit s prostředím a stručně a
jasně zodpovědět jeho dotazy. Když jde o malou firmu, má se za samozřejmé, že
nový pracovník bude představen všem zaměstnancům.
Neuváděj nového zaměstnance na pracoviště, které není patřičně technicky
vybaveno.
Šéf by si měl ještě před příchodem nového člověka osobně překontrolovat, zda
všechny věci předurčené k použití novému pracovníkovi jsou ve funkčním
pořádku. Nejen stůl a židle, ale především počítač, telefon a další technické
pomůcky.
Nezavaluj nového zaměstnance hned první den horou dotazníků a formulářů.
Nic nedokáže člověka tak otrávit a otupit jeho nadšení do práce, jako když
musí hned na úvod usednout ke stolu a vyplňovat četné rubriky lejster.
Neočekávej, že nováček hned první den či týden zlomí všechny firemní rekordy v
produktivitě.
Každý střízlivě uvažující podnikatel musí pochopit, že prakticky v každém
zaměstnání se křivka úspěšného zapracování táhne od jednoho do tří měsíců.
Někde praktikují dvouhodinové lekce o správném využití času (v amerických
firmách tomu říkají "time management").
Seznam nového pracovníka s veteránem, který začínal na jeho místě a dnes je
na vyšší pozici.
Nejde o demagogii, ale o motivaci. Účelem tohoto kroku je, aby se nováček hned
první den mohl přesvědčit, že jeho první místo nemusí být konečnou stanicí,
nýbrž odrazovým můstkem k tomu, aby se dobrou prací mohl časem posunout ve
firemní hierarchii.
Nezapomeň novému pracovníkovi na uvítanou věnovat nějaký malý dáreček s
firemním logem.
Zaměstnavatel si v žádném případě nesmí dovolit onen "přepych", aby si kupoval
od podřízených osobní sympatie nebo chuť do práce nějakými dary nebo
neoprávněnými finančními výhodami. Ale je nejen lidsky zdvořilé, nýbrž i z
hlediska propagace podniku užitečné, aby byl nový člen firemní rodiny
obdarován nějakou malou pozorností třeba těžítkem s logem firmy. Jde sice o
malé gesto, které se však může časem setkat s dlouhodobým účinkem.
A ještě jedna rada na závěr.
Šéf firmy by se měl s nováčkem seznámit i neformálně, poznat jeho názory a
vůbec celou jeho osobnost. A naopak. Jednou z vhodných příležitostí k tomu je
například pozvání k obědu nebo na večeři. Jde-li o menší firmu, pak by šéf
jistě udělal dobře, kdyby se takového společenského setkání zúčastnily i
manželky, případně děti. A rovněž není na škodu, když i po pracovní době se
zaměstnavatel zastaví "na kus řeči" a v neformálním rozhovoru se zeptá, jak
strávil den, co se mu líbí, co nikoliv a podobně.
0 1832 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.