Novell GroupWise

Mezi oblíbené groupwarové nástroje nepochybně patří i GroupWise společnosti Novell. Jedná se o plně integrovaný sys...


Mezi oblíbené groupwarové nástroje nepochybně patří i GroupWise společnosti
Novell. Jedná se o plně integrovaný systém založený na ověřené architektuře,
která uživatelům dává možnost spojit elektronickou poštu s řadou dalších funkcí
včetně skupinového plánování, hlasové pošty, správy úkolů, správy dokumentů,
práce s osobními kalendáři atd. Poslední verzí tohoto produktu je GroupWise
5.2, který je od počátku tohoto roku k dispozici i v českém jazyce.
Klientská část systému je dostupná pro platformy Windows 3.1, Windows 95,
Windows NT, Macintosh a UNIX. GroupWise 5.2 byl vyvíjen a optimalizován pro
nasazení v heterogenním sí-ťovém prostředí. Agenti (komponenty GroupWise běžící
na serveru) jsou tedy k dispozici pro
servery IntranetWare/NetWare, Windows NT a UNIX. Standardní součástí instalace
jsou i některé komunikační brány: asynchronní (Async Gateway) zajišťující
připojení vzdálených uživatelů telefonní linkou a modemem, MHS Gateway pro
spojení s MHS kompatibilními systémy a X.25 Gateway určená pro připojení
prostřednictvím X.25 sítí.
Nástroje
lElektronická pošta klientská část systému GroupWise je tvořena zejména
univerzální poštovní schránkou (Universal Mailbox), kde se odehrává téměř vše.
Prostřednictvím této schránky mají uživatelé přístup k elektronické poště,
osobnímu diáři, skupinovému plánování, hlasové poště a úkolům. Možnosti této
schránky jsou ale mnohem bohatší. GroupWise automaticky indexuje obsah všech
zpráv, příloh a dalších dokumentů. Není tedy žádný problém kdykoliv rychle
vyhledat potřebné informace. Pro přijímané i odesílané zprávy můžete také
nadefinovat pravidla, která určují způsob, jak se má s těmito zprávami naložit.
Protože jsou tato pravidla vykonávána agentem na serveru, jsou aplikována i
pokud je vaše pracovní stanice mimo provoz. V GroupWise máte nad vaší
korespondencí plnou kontrolu. Lze totiž velmi snadno zjistit, kdy byla zpráva
doručena, přečtena nebo smazána. Jestliže adresát vaši zprávu ještě nečetl,
máte možnost vyjmout ji z jeho mailboxu a opravit potřebné údaje nebo ji úplně
odstranit. GroupWise vám dále nabízí různé varianty filtrování, automatického
archivování a mazání poštovních zpráv.
V aplikacích tohoto typu nemůže chybět osobní adresář. Do adresáře GroupWise
můžete zadávat údaje o osobách, zdrojích (např. místnosti, automobily,
promítací technika) a organizacích. Záleží pouze na tom, kterou z
předdefinovaných šablon si vyberete. Vzhledem k tomu, že GroupWise je
kompatibilní s rozhraním MAPI, lze informace z adresáře použít i v ostatních
MAPI aplikacích.
lConversation Place je nástroj, který vám dovoluje v prostředí GroupWise
spravovat i telefonní hovory. Umožňuje např. odpovídat na příchozí hovory,
propojit několik volajících do konference, udržovat záznamy o jednotlivých
hovorech a samozřejmě vyhledávat a vytáčet telefonní čísla přímo z adresáře
GroupWise. Conversation Place používá rozhraní TSAPI a TAPI a nevyžaduje tedy
žádné drahé telefonické vybavení.
lSpráva dokumentů je další funkcí plně integrovanou s univerzální poštovní
schránkou. Bez problémů můžete vyhledat, sdílet nebo zabezpečit vybrané soubory
(textové dokumenty, tabulky, obrázky atd.). Správa dokumentů umožňuje, aby na
dokumentu pracoval větší počet lidí s přesně vymezenými přístupovými právy.
Navíc uchovává informace o různých verzích dokumentů a sleduje, kdo na kterém z
nich pracuje.
lGroupWise Workflow umožňuje grafickou formou zautomatizovat každodenní
pracovní procesy (v případě GroupWise především rozesílání zpráv). Tyto procesy
snadno vytvoříte umístěním ikon jednotlivých kroků na pracovní plochu a jejich
následným pospojováním šipkami. Jednotlivým účastníkům zapojeným do tohoto
procesu jsou v předdefinovaném pořadí rozeslány zprávy. Samozřejmostí je
možnost zkontrolovat aktuální stav celého procesu (např. kdo a kdy doručené
zprávy zpracoval).
lSkupinové plánování je s pomocí řady nástrojů přítomných v GroupWise téměř tak
snadné jako odeslání zprávy elektronickou poštou. GroupWise totiž disponuje
funkcí pro vyhledávání volných termínů v kalendářích jednotlivých uživatelů.
Výsledek je zobrazen graficky a vy tedy můžete naplánovat čas schůzky tak, aby
vyhovoval všem zúčastněným. Jestliže jste naopak na nějakou schůzku pozváni vy
sami, můžete toto pozvání přijmout, odmítnout nebo delegovat místo sebe někoho
jiného. V posledním případě je odeslána zpráva jak organizátorovi celé akce,
tak i vašemu náhradníkovi.
lKalendář slouží především k zobrazování informací svázaných s určitým datem.
Mezi tyto informace patří schůzky, úkoly a poznámky. Základním pohledem je
denní přehled. Okno tohoto pohledu je rozděleno na několik částí, ve kterých se
zobrazují kalendář, schůzky, poznámky a úkoly. Na výběr ale máte i řadu dalších
předdefinovaných pohledů na zadané údaje (přehled týdne, měsíce, roku, stolní
kalendář atd.). S pomocí těchto nástrojů můžete snadno sledovat své povinnosti
nebo určovat úkoly ostatním uživatelům. Samozřejmostí je možnost nastavit
alarm, který vás ve stanovený čas upozorní na blížící se akci.
lImaging poskytuje uživatelům možnost prohlížet, ukládat, editovat a rozesílat
naskenované obrázky prostřednictvím univerzálního mailboxu. GroupWise 5.2
obsahuje podporu TWAIN kompatibilních skenerů, práce s černobílými i barevnými
obrázky formátu TIFF, BMP, PCX, JPG a DCX (náhledy, zoom, rotace, zvýrazňovač,
poznámky atd.) a plnou integraci se správou dokumentů.
Vzdálený přístup
Pomocí nástroje WebAccess se mohou uživatelé snadno připojit ke své poštovní
schránce GroupWise kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím Internetu nebo
Intranetu. Pro zprovoznění WebAccessu potřebujete Web server podporující CGI
skripty. Aby mohli uživatelé využívat výhod této aplikace, potřebují pouze
připojení k Internetu nebo Intranetu a webovský prohlížeč s podporou Javy a
HTML 3.
Další nadstavbou systému GroupWise je PhoneAccess, který ale bohužel není
součástí standardní dodávky a je třeba ho dokoupit. PhoneAccess rozšiřuje
možnosti GroupWise o funkce hlasové pošty a navíc umožňuje přistupovat k
poštovní schránce prostřednictvím libovolného telefonu s tónovou volbou.
Něco pro správce
Společnost Novell se i v případě GroupWise drží své strategie integrovat správu
a údržbu tohoto systému s administrátorskými nástroji pro IntranetWare/NetWare
zejména s NDS a ManageWise. Veškeré administrátorské zásahy se nyní provádějí
přímo v prostředí NetWare Administratoru pomocí snap-in modulu. Můžete tedy
snadno provádět z jedné aplikace správu a údržbu jak síťového prostředí
NetWare, tak systému GroupWise.
Pokud používáte k monitorování a údržbě vašeho síťového prostředí aplikaci
ManageWise, jistě uvítáte existenci nástroje GroupWise Monitor. Jedná se o
snap-in pro ManageWise, pomocí kterého můžete sledovat a řídit činnost agentů
GroupWise s využitím protokolu SNMP. Navíc můžete prostřednictvím ManageWise
kontrolovat a měnit různé parametry přímo za chodu GroupWise. O jakékoliv chybě
zjištěné agenty je okamžitě předána zpráva na stanici ManageWise, která vás na
vzniklý problém může upozornit zvoleným způsobem (např. telefon, pager, e-mail).
Další nespornou výhodou GroupWise je podpora všeobecně uznávaných internetových
standardů včetně protokolů SMTP/ /MIME, POP3, IMAP4 a LDAP. Díky přítomnosti
bran (gateway) můžete snadno propojit GroupWise s nejrozšířenějšími poštovními
systémy (cc:Mail, Lotus
Notes, Microsoft Mail atd.).
Závěr
Všechny možnosti, kterými rozsáhlý systém GroupWise disponuje, není možné v
článku tohoto rozsahu popsat. Navíc jde vývoj systému neustále kupředu a firma
Novell do budoucna chystá další rozšíření. Nezbývá mi tedy nic jiného než
konstatovat, že GroupWise je opravdu komplexní nástroj pro skupinovou
spolupráci, který by neměl uniknout vaší pozornosti.
8 0486 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.