Novell NetWare síťová klasika je tu popáté

Pamatuji si, jak jsem téměř přede dvěma lety na jedné prezentaci seděl u stolu s autorem této knihy a poslouchal jeho ...


Pamatuji si, jak jsem téměř přede dvěma lety na jedné prezentaci seděl u stolu
s autorem této knihy a poslouchal jeho prognózu vývoje systému Novell NetWare
vzhledem k raketovému nástupu konkurence Windows NT.
Oldřich Přichystal dával tehdy Novellu ještě tak dva tři roky života. Myslím si
však, že přestože se nové menší sítě stavějí více na Windows NT, ti, kteří
chtějí spravovat rozsáhlejší sítě, a především správci, kteří si oblíbili NDS,
zůstávají věrni klasice.
Jsem přesvědčen, že jméno autora dnes recenzované publikace je více než známé.
Sám jsem dle jeho knih nejprve vnikal do tajů 3.11 a posléze zkrotil 4.1, abych
se nakonec dostal k "pětce". Trochu mě mrzí, že něco podobného nesepsal pan
Přichystal pro Windows NT.
Je asi zřejmé, že struktura knihy bude převzata z předchozích úspěšných knih
proč také ne? Celkem nás tedy čeká 9 stěžejních kapitol. První obecnější
kapitola (Koncepce systému NetWare) začne výkladem o počítačových sítích,
přiblíží novou pětku (architektura, vlastnosti jádra) a v krátkosti představí
základní činnosti v síti (hezké je porovnání HW konfigurace minimální a lepší
pro novellovský server jen si vzpomenu, že můj první server běžel na 386 se 32
MB RAM).
Ve druhé kapitole (Služby systému) si povíme o fenoménu NDS, souborových
systémech, tiskových a komunikačních službách, LOGIN scriptech, podpoře "Javy",
webovém serveru, účtování a databázových službách. Třetí kapitola je
nejobsáhlejší nalezneme v ní abecední popis všech příkazů Novell NetWare verze
5 (str. 258-474). Čtvrtá kapitola se věnuje různým klientům (DOS, Windows 3.x,
9x, NT) a pátá rozebere instalování.
Myslím si, že asi nejvíce užitečnými jsou kapitoly 6 a 7, přestože se jedná o
kapitoly nejkratší. Je to tím, že ve velmi zhuštěné zkratce zde nalezneme
postupy nejfrekventovanějších činností (založení adresáře, smazání souboru,
nastavení práv a podobně) a řešení běžných problémů (přetížení procesoru,
problémy disků na serveru, zrušení uživatele Admin atd.). Osobně se mi postupy
častých operací zalíbily hned napoprvé již v předešlých knihách. Pro ty, kteří
se dostali ke správcování Novellu ze dne na den, to je neocenitelná pomůcka. A
musíme si uvědomit, že sepsání právě tohoto "dodatku" je velmi náročné.
Osmá kapitola se dotkne dokumentace (tištěné manuály, elektronické texty) a
poslední, devátá, představuje nadstavbové programy GroupWise, ManageWise, NDS
for NT a BorderManager. V Dodatcích je uveden seznam všech příkazů systému
Novell NetWare 5 a oboustranný anglicko-český slovník vybraných termínů. Knihu
uzavírá adekvátní rejstřík.
Podíváme-li se na konec knihy, narazíme na doporučnou literaturu, jejíž seznam
je přinejmenším silně matoucí (proč v knize o Novell NetWare doporučovat knihu
o AS/400 či Lotus Notes ještě k tomu jen 150 stran pro úplné začátečníky stále
nechápu).
Z předešlého je snad zřejmé, že kniha popisuje síťový software systém Novell
NetWare. Informací o hardwaru je v ní minimálně pokud se hodláme poučit v tomto
oboru, pak je pochopitelné, že sáhneme po jiné knize. Proč to zdůrazňuji?
Protože toto téma je navíc obsaženo v konkurenční (a v CW již dříve
recenzované) knize z nakladatelství UNIS Publishing.
Na druhou stranu ale musím přiznat, že jsem vždy rád sáhnul po knize pana
Přichystala a nevidím důvod, proč tento zvyk měnit. Potřebuji-li technické
informace, najdu je jinde. Sečteno a podtrženo pracujete-li s poslední verzí
Novell NetWare (pochopitelně jako správce či zkušenější uživatel s
nadstandardními právy), pak není pochyb o tom, že tuto knihu ve své knihovničce
využijete.
(Oldřich Přichystal: Novell NetWare 5 podrobná příručka, vydal Computer Press,
Brno, 1999, 636 stran, 680 Kč)
9 1405 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.