Novell přebírá Novonyx

Necelý rok po svém vzniku přestává existovat společná firma Novellu a Netscapu Novonyx. Společnost, jejímž poslání...


Necelý rok po svém vzniku přestává existovat společná firma Novellu a Netscapu
Novonyx. Společnost, jejímž posláním bylo přenést balík SuiteSpot Netscapu na
platformu síťového operačního systému NetWare, přebírá pod svá křídla jedna z
mateřských společností firma Novell.
Výsledkem této transakce je zánik značky Novonyx, přičemž jeho produkty budou
nadále označeny jako Netscape for NetWare. Dříve samostatná firma se stává
obchodní jednotkou (business unit) Novellu v jejím čele bude stát Chris Stone,
senior vicepresident Novellu pro strategii a vývoj.
Zánik Novonyxu je dáván do souvislosti především s poměrně špatnými výsledky
Netscapu v minulém roce. Jiný názor vyjádřil Willy Donahoo, poslední
marketingový viceprezident Novonyxu: "To, co jsme udělali za tak krátkou dobu,
je velkým úspěchem a Novell chtěl mít tento úspěch pod kontrolou." Donahoo,
který po osmi letech strávených u Novellu stál u zrodu zmíněného joint venture,
se netají tím, že by preferoval samostatnou existenci Novonyxu.
Rob Hicks, dřívější šéf Novonyxu, si dosažené výsledky také pochvaluje.
"Novonyx, to byla rychlá jízda pro mě osobně i pro všechny ostatní zúčastněné."
Jeho úspěšné vedení mu vyneslo přechod na pozici viceprezidenta Novellu pro
strategické investice.
Novell také ohlásil druhou beta-verzi svého síťového operačního systému NetWare
5. Zajímavé je v této souvislosti mj. i konečné rozhodnutí ohledně jeho názvu
Novell se vrací k historicky osvědčenému označení NetWare, neboť název
IntranetWare u předcházejících verzí prý již dostatečně upozornil na schopnosti
jeho síťových operačních systémů v oblasti Internetu a Intranetů.
Nová verze NetWare nyní disponuje mj. schopností provozovat IPX aplikace v IP
síti. Hladší koexistenci prostředí IP a IPX má zajistit tzv. migration gateway.
Součástí zmiňovaného síťového operačního systému je také FastTrack Server (WWW
server určený pro základní webový přístup jeden z produktů bývalého Novonyxu) a
Netscape Communicator. V souvislosti s rozhodnutím o zakomponování FastTrack
Serveru do NetWaru zastavuje Novell práce na svém vlastním WWW serveru. Pro
uživatele NetWaru verze 4 bude nabízet upgrade na FastTrack zdarma. Nová verze
NetWaru by se měla dodávat od půlky tohoto roku.(pen)
8 0229 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.