Novell Z.E.N. works

Firma Novell je známá svou snahou neustále zlepšovat technologie související s adresářovými službami NDS (Novell Dir...


Firma Novell je známá svou snahou neustále zlepšovat technologie související s
adresářovými službami NDS (Novell Directory Services). O této snaze svědčí i
poslední novinka této společnosti Z.E.N. works (Zero Effort Networks for
Users). Jedná se o první nástroj využívající adresářových služeb NDS pro správu
pracovních stanic, který výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví
výpočetní techniky a značně zjednodušuje správu klientských počítačů v síťovém
prostředí.
Vyskytnou-li se v síti nějaké problémy (např. nedostupnost aplikací nebo
tiskáren), dochází k výraznému snížení produktivity uživatelů. Samotná NDS
reaguje na tyto problémy vytvořením tzv. digitální osoby, neboli profilu
uživatele, který obsahuje síťové zásady pro jednotlivou pracovní stanici a
celou síť. Z.E.N. works dále využívají tuto digitální osobu tím, že umožňují
uživatelům přecházet z jednoho počítače na druhý a přitom zachovat nastavení
uživatelského rozhraní a přístup k potřebným síťovým zdrojům. Navíc lze nyní
všechny akce a přístupová práva v NDS svázat nejen s uživatelem sítě, ale i s
pracovní stanicí. K tomu slouží nový NDS objekt Workstation. Z.E.N. works tedy
představují jakousi softwarovou alternativu k hardwarovým řešením typu NC
(Network Computer).
Funkce Z.E.N. works lze shrnout do 3 oblastí: správa a distribuce aplikací,
správa pracovních prostředí a údržba pracovních stanic.
Správa a distribuce aplikací
Snad největší problémy spojené se správou pracovních stanic představuje
distribuce softwaru na tyto stanice. Dokonce i když se jedná o aplikaci
uloženou na serveru, je obvykle nutné umístit některé soubory na stanici a
provést úpravy v registru. Novell Application Launcher je tou částí Z.E.N.
works, která usnadňuje distribuci a správu aplikací v síťovém prostředí.
Princip činnosti spočívá ve vytváření šablon pomocí utility snAppShot. Postup
je zhruba následující: snAppShot zjistí konfiguraci pracovní stanice,
administrátor nainstaluje příslušný software a snAppShot znovu prověří
konfiguraci. Porovnáním takto získaných "snímků" stanice jsou zjištěny všechny
rozdíly, ke kterým došlo v průběhu instalace. Tyto rozdíly jsou nakonec uloženy
do šablony (*.AOT), která je následně využita při vytváření NDS objektu
Application. Takto vytvořené objekty aplikací lze asociovat s jednotlivými
uživateli, kterým se potom automaticky objeví ikona nové aplikace na obrazovce
monitoru, aniž by se uživatelé museli starat o její instalaci. Kromě toho
Z.E.N. works umožňují aplikace personalizovat pro více uživatelů nebo pro
každého uživatele zvlášť. Velice užitečnou vlastností je i automatické
uzdravování aplikací. Jelikož jsou všechny informace potřebné pro běh aplikací
ukládány do NDS, tak i v případě, že si uživatel omylem smaže některý soubor
nutný pro běh aplikace, je problém odhalen a okamžitě dojde k nápravě.
Správa pracovních prostředí
Novell Workstation Manager (NWM) je další součástí Z.E.N. works. Jejím úkolem
je zjednodušit správu operačních systémů Windows 3.x, 95 i NT. K tomu využívá
systémové politiky (Policy) známé z prostředí Windows 95 a NT. K práci s těmito
politikami slouží program NetWare Administrator a nový objekt NDS Policy
Package. Tyto "balíčky" mají různou podobu a velikost, ale základní idea
zůstává stále stejná administrátor může jejich prostřednictvím definovat různé
systémové politiky svázané s určitým uživatelem nebo stanicí, případně jejich
skupinami. Novell do svého produktu zahrnul řadu specifických politik, ale jeho
součástí jsou i všechny politiky dostupné pomocí programů Nastavení systémové
politiky (System Policy Editor) a Zero Administration Kit firmy Microsoft.
Součástí Z.E.N. works je i NetWare Scheduler. S jeho pomocí může administrátor
naplánovat určitou akci (např. spuštění libovolné aplikace) v závislosti na
stanoveném čase nebo výskytu určité události (např. přihlášení uživatele). Teď
si asi řeknete, že tuto funkci obsahuje i jiný software (v případě Windows NT
je dokonce součástí operačního systému). To je sice pravda, ale výhoda řešení od
Novellu spočívá v tom, že všechny potřebné údaje jsou uloženy v NDS a ke
konfiguraci slouží NetWare Administrator.
V průběhu instalace dojde mimo jiné k rozšíření schématu NDS o několik nových
objektů Application Folder, Locality, Policy Package, Workstation
a také Workstation Group. Potřebujete-li vyřešit problémy související s
inventarizací hardwaru, uvítáte zejména existenci objektu Workstation, který
obsahuje všechny informace mající vztah k dané pracovní stanici. Zajímavá je tu
především stránka Workstation Inventory ve vlastnostech objektu. Zde jsou v
přehledné formě dostupné informace o hardwaru operační systém, typ procesoru,
velikost RAM, verze BIOS, disková zařízení, sběrnice, IRQ, I/O porty atd.
Velkou výhodou je možnost využít tato data, přesněji řečeno všechny informace
uložené v NDS, prostřednictvím ODBC ovladače pro NDS např. v různých
databázových aplikacích.
Údržba pracovních stanic
Produkt vyvíjený pod kódovým označením NEBO pomáhá koncovým uživatelům
kontaktovat v případě problémů správce sítě nebo jinou zodpovědnou osobu.
Naopak, správci sítě umožňuje vzniklé problémy řešit na dálku prostřednictvím
softwaru pro vzdálené ovládání stanic.
Uživatelé mají k dispozici aplikaci Help Requester, která zjednodušuje
vyhledání odborné pomoci při problémech s pracovní stanicí, aplikacemi, servery
nebo sítí v závislosti na možnostech příslušné organizace. Správce sítě pomocí
systémové politiky Help Desk určí, jakým způsobem a kam mají být směrovány
požadavky koncových uživatelů. Primárně Help Requester využívá k odesílání
zpráv elektronickou poštu (rozhraní MAPI nebo GroupWise). Existuje však řada
firem, které vůbec nemají zaveden systém elektronické výměny zpráv. V takovém
případě lze tuto aplikaci využít alespoň k získání informací o uživateli (např.
kontext) a k zobrazení kontaktních informací (např. telefonní číslo na
administrátora).
Jakmile se správce dozví o vzniklém problému, může spustit (opět z prostředí
NetWare Administratoru) aplikaci pro vzdálené ovládání stanic. Pokud je vše
správně nakonfigurováno, objeví se okno s pracovní plochou vzdáleného počítače.
Je-li příčina problému v softwaru, může ji administrátor odstranit stejným
způsobem, jakoby seděl přímo u daného počítače. Pokud je ale závada skryta v
hardwaru, musí opustit svou kancelář a řešit problémy přímo na místě.
Závěr
Z.E.N. works představují velice užitečný nástroj pro správu pracovních stanic
se systémem Windows v prostředí sítí NetWare, který umožňuje snížit celkové
náklady na vlastnictví výpočetní techniky (TCO Total Cost of Ownership). Za
hlavní přednosti systému považuji zejména těsnou integraci s NDS, bohaté
možnosti Novell Application Launcheru, značný počet systémových politik a
software pro vzdálené ovládání pracovních stanic.
Pro úplnost ještě informace o dostupnosti a ceně Z.E.N. works: Produkt lze
zatím (polovina května) získat pouze v beta-verzi. Ale ostrá verze by se měla
objevit ještě ve 2. čtvrtletí t.r. s předpokládanou cenou ve výši 39 dolarů na
uživatele. Zdarma bude produkt dostupný uživatelům ManageWise, kteří mají s
firmou Novell podepsán kontrakt Maintenance. Pro všechny uživatele NDS bude
navíc bezplatně dostupný Z.E.N. works Starter Pack, jehož součástí je Novell
Application Launcher a Novell Workstation Manager.
8 1149 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.