Novellovský NetWare 5: řešení pro elektronický obchod

"Největší obchodní událost od průmyslové revoluce" těmito slovy bývá charakterizován fenomén e-commerce. Podle stu...


"Největší obchodní událost od průmyslové revoluce" těmito slovy bývá
charakterizován fenomén e-commerce. Podle studie Gartners Group představoval
loňský obrat elektronického obchodu 12 miliard dolarů. Rozvoj e-businessu ovšem
s sebou přináší i zvýšení rizika ztráty a zneužití citlivých podnikových
informací. O informační bezpečnosti a také o tom, jakými prostředky ji zvýšit,
pojednává zpráva Electronic Confidence Doing Business in the 21st Century
vydaná společnostmi Novell a Kroll Associates 16. září v Berlíně.
Budoucnost podniků ve věku elektronického obchodu bude do značné míry záviset
na tom, jak se jim podaří vyřešit tzv. Informační paradox, tedy zajištění
volného toku podnikových informací na straně jedné, tak současně udržení vysoké
míry kontroly nad těmito informacemi a zamezení toho, aby se citlivé podnikové
informace nedostaly do nepovolaných rukou na straně druhé. Stále větší význam
proto budou mít produkty, které podnikům pomohou adaptovat se na nové obchodní
prostředí, založené stále více na elektronických médiích.
Zpráva Electronic Confidence byla vydána prakticky současně se zahájením
prodeje nové verze vlajkového produktu Novellu, serverového operačního systému
NetWare 5, který reaguje právě na potřeby obchodu v elektronickém věku. Je to
první operační systém firmy Novell, který nabízí čistý IP. To znamená, že
nebude vyžadovat zapouzdřování do protokolu IPX (či v případě Windows NT
Serveru do protokolu NetBIOS), nicméně i nadále bude podporovat IPX, stejně
jako minulé verze. Nová verze NetWaru, obsahující Javu, tak kombinuje výkonnost
a spolehlivost tradičních systémů NetWare s globálním přístupem a otevřenými
standardy Internetu.
S pomocí Adresářových služeb Novell (NDS) umožňuje NetWare 5 v oblasti síťových
aplikací výrazně snížit náklady podniků, zjednodušit implementaci, správu a
zabezpečení sítě. NetWare 5 je rovněž plně připraven na rok 2000.
Beta-verzi NetWaru 5 a jeho potenciál v oblasti e-businessu vyzkoušelo 350 000
zákazníků Novellu po celém světě a z referencí vyplývá, že jde o produkt s
nejlepšími výsledky přípravných testů v historii společnosti. "Testovali jsme
beta-verzi NetWaru 5 několik měsíců," říká Kenneth Fingerlos, síťový systémový
analytik na University of Idaho. "Mezi klíčové vlastnosti, které ovlivnily naše
rozhodnutí používat NetWare 5, patří služby Novel Storage Services, ochrana
paměti a nativní protokol IP."
Jak uvedl Dennis Willets ze spolupořádající společnosti Kroll Associates, která
se zabývá minimalizací obchodních rizik a otázkami obchodní bezpečnosti,
zvítězí v Informačním věku ty společnosti, které si uvědomí, že informace jsou
jejich nejcennějším majetkem, dokáží je efektivně využívat a spolehlivě
chránit. A to znamená jak pečlivý výběr spolupracovníků a partnerů, tak i
neméně pečlivý výběr technologií.
8 2197 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.