Novému ministerstvu: Ano

Nové ministerstvo informatiky, které vznikne od začátku příštího roku, vyvolává mezi ICT společnostmi převážně ...


Nové ministerstvo informatiky, které vznikne od začátku příštího roku, vyvolává
mezi ICT společnostmi převážně pozitivní reakce. Zeptali jsme se zástupců dvou
společností (IT a telekomunikace), co soudí o chystaném úřadu.

Myslíte, že je dobré, aby naše republika měla ministerstvo informatiky?
Vzhledem k tomu, že se informační a komunikační technologie stále více
prosazují ve všech oblastech lidské činnosti včetně státní správy a samosprávy,
považuji z tohoto pohledu vznik takového ministerstva za pozitivní.

Jaké vidíte kladné a jaké záporné stránky nově vznikajícího ministerstva?
Prezentovaný programový záměr bych hodnotil určitě kladně. Nejsem si však jist,
jak se bude dařit tyto záměry prosazovat ve vládě a zda se zlepší spolupráce s
ostatními resorty. Důležitý předpoklad správného fungování ministerstva vidím
také ve schopnosti i možnostech státní správy najít a zaměstnat příslušné
odborníky. Kromě toho považuji za důležité, aby se nová instituce poučila z
činnosti svých "předchůdců", kterým se ne vždy dařilo své programové cíle plnit.

Jaký nejdůležitější úkol by podle vás mělo řešit?
Za nejdůležitější úkol nové instituce považuji jednoznačně cílenou,
systematickou a koncepční práci na přizpůsobování naší legislativy za účelem
širšího využití ICT v oblasti veřejné správy.

Myslíte, že je dobré, aby naše republika měla ministerstvo informatiky?
Rozhodně ano! Ano, pokud práce nového ministerstva informatiky povede k rozvoji
informačních technologií a zlepšení dostupnosti IT pro každého občana. Vznik
takového ministerstva je jasným signálem, že Česká republika si uvědomuje
význam IT a moderních forem komunikace.

Jaké vidíte kladné a jaké záporné stránky nově vznikajícího ministerstva?
Je těžké hovořit o kladných a záporných stránkách ministerstva, které ještě
nemělo možnost ukázat výsledky své práce. Klíčem k úspěchu budou kompetence,
kterými bude nové ministerstvo disponovat, a "personální obsazení". Myslím, že
ministerstvo informatiky má ojedinělou příležitost vystoupit ze stínu ostatních
orgánů státní exekutivy a bude na ministru Vladimíru Mlynářovi a jeho týmu,
jestli po roce činnosti budou kladné stránky výrazně převažovat nad těmi
zápornými.

Jaký nejdůležitější úkol by podle vás mělo řešit?
Já osobně jsem pro široké zaměření ministerstva informatiky pokrývající celé
spektrum činností dotýkajících se informatiky a komunikací. Nově vzniklé
ministerstvo má však již od začátku omezený manévrovací prostor. Pokud tuto
nevýhodu přemění ve výhodu soustředěním se na specializovaný projekt například
na realizaci myšlenky e-governmentu, tedy možností ukázat konkrétní výsledky
své práce během relativně krátké doby, bude mít do budoucna v rukou silný
nástroj pro rozšíření své působnosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.