Novinky

Najnovšími novinkami našich mobilných operátorov sú prezentácie podpory WAP protokolov. EuroTel by mal túto službu ko...


Najnovšími novinkami našich mobilných operátorov sú prezentácie podpory WAP
protokolov. EuroTel by mal túto službu komerčne sprístupniť do konca júna 2000.
Táto služba by mala vychádzať z už existujúcej služby SMS Eurotext, čo sú
informácie z rÖznych oblastí, ako telefónne čísla, vtipy, program TV, správy a
podobne. WAP by mal byť dokonca prístupný aj s Easy karty. Zaujímavou súčasťou
tejto služby by mala byť brána pre externých poskytovateíov. Veíký záujem by
bol o internetové bankovníctvo a podobné služby. Týždeň na to predstavil aj
Globtel svoju WAP platformu. Ešte stále si Globtel testuje technické zázemie,
ale výsledok v podobe internetovej stránky je už tu. V ponuke nájdete
informácie známe z SIM Toolkitu, Globtel Infocentra a ďaíšie služby.
EuroTel spustil novú službu Inter Call 33 volanie cez Internet do celého sveta.
Momentálne poskytuje volanie do 70 krajín sveta. Táto služba je prístupná bez
aktivácie pre každého používateía siete EuroTel, ako aj pre zákazníkov služby
Easy. Globtel reagoval rozšírením svojej Medzinárodnej linky G1 na väčší počet
krajín a za nižšie ceny. V novej ponuke sú tieto krajiny rozdelené do štyroch
zón, v ktorých Globtel GSM ponúka teraz výhodnejšie ceny ako pri znovuuvedení
Medzinárodnej linky G1 v januári tohto roku.
0 1488 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.