Novinky v IT

Nemecká telekomunikačná spoločnosť je jediným záujemcom o privatizáciu ST. Obálky s ponukami odovzdali vo štvrtok ob...


Nemecká telekomunikačná spoločnosť je jediným záujemcom o privatizáciu ST.
Obálky s ponukami odovzdali vo štvrtok obidvaja predpokladaní záujemcovia
Deutsche Telekom aj holandský KPN. Obálka holandskej spoločnosti však
pravdepodobne obsahovala len vyjadrenie spoločnosti, že nemá záujem o vstup do
ST. Medzirezortná komisia posúdi nemeckú ponuku a rozhodne o ďalšom pokračovaní
tendra. Ako informoval denník Pravda, v prípade extrémne nízkej cenovej ponuky
DT vypíše ministerstvo nové výberové konanie.
V súlade s celosvetovým trendom budovania centier pre styk so zákazníkom sa aj
Slovenské telekomunikácie (ST) rozhodli vybudovať jednotné zákaznícke centrum
(Call Centrum). Ako dodávateía technológie pre zákaznícke centrum si ST zvolili
spomedzi troch dodávateíov Alcatel, Siemens a Lucent Technologies americkú
firmu Lucent Technologies. "Vybrali sme ju nielen kvÖli postaveniu vo svete,
ale aj kvÖli tomu, že prevažná väčšina operátorov v SR a ČR využívajú takmer
identickú technológiu, čo je zárukou funkčnosti systému," povedal Ď. Štancel.
Ďalšou výhodou je, že v prípade potreby prepojenia zákazníckych centier
jednotlivých operátorov vzniká bezproblémová komunikácia. Tohto roku bol Call
Center v Euroteli Bratislava prepojený s databázou účastníkov ST. Pomocou
služby Eurotel Asistent *777 možno priamo prepojiť volajúceho mobilného
účastníka na akéhokoívek účastníka pevnej siete ST. V prípade identickej
technológie v ST sú reálne aj ďalšie, sofistikovanejšie služby poskytované cez
ST alebo jeho dcérskou spoločnosťou EuroTel Bratislava.
0 1893 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.