Novinky v Notes/Domino verze 5.0

Společnost Lotus Development přišla v průběhu března 1999 na trh s novou verzí svého systému Lotus Notes/Domino. Jedn...


Společnost Lotus Development přišla v průběhu března 1999 na trh s novou verzí
svého systému Lotus Notes/Domino. Jedná se o verzi 5.0, která přinesla řadu
změn, vylepšení a rozšíření oproti verzím předcházejícím. V následujícím textu
se seznámíme s těmi nejdůležitějšími.
Nepřehlédnutelnou změnou je zajisté rozdělení klientského prostředí na tři
samostatné části. První částí je vlastní Lotus Notes klient, který umožňuje
uživatelskou práci s poštovními a kalendářovými službami, uživatelskou práci s
Lotus Notes databázemi a také do sebe integruje některé vlastnosti pro práci s
Internetem.
Druhou částí je Lotus Domino Designer. Jedná se o komplexní vývojářské
prostředí pro vývoj Lotus Notes/Domino aplikací. Poslední, třetí částí, je
Lotus Domino Administrator. Tento nástroj umožňuje efektivní a přehlednou
administraci systému Lotus Notes/Domino, a to nejen ve spolupráci se servery
verze 5, ale i se servery verze 3 a 4.
Určitého upřesněného rozdělení se dočkala i serverová část. Pro provoz
poštovních a kalendářových služeb a pro provoz základních aplikací (diskuse)
slouží Lotus Domino Mail Server. Pro provoz poštovních, kalendářových,
aplikačních a Internetových služeb slouží Lotus Domino Application Server.
Lotus Domino Enterprise Server nabízí kromě již zmiňovaných služeb také
"clustering", provoz služby Internet Cluster Manager a některé další speciální
služby.
Lotus Notes Klient
Klientské prostředí Lotus Notes doznalo velmi výrazných změn. Prvním
překvapením pro uživatele je "Welcome page", která se objeví při spuštění
tohoto klienta místo klasické pracovní plochy známé z dřívějších verzí. Tato
úvodní stránka slouží pro jednoduché a přehledné zahájení práce s produktem.
Výhodou je možnost volby z různých předdefinovaných typů této stránky a také
možnost tvorby vlastního rozvržení, případně nahrazení této stránky jakoukoliv
jinou aplikací, stránkou či původní pracovní plochou. Na úvodní stránku můžete
umístit nejen odkazy na základní aplikace (pošta, kalendář, úkolovník a
adresář), ale také přehled denních úkolů, nových poštovních zpráv, diářových
záznamů na daný den, vyhledávací rozhraní, či přímo stránku z Internetu
(například aktuální počasí, novinky z oboru a další).
Kromě těchto prvků je možné na tuto stránku přidat také přehled nových
dokumentů z Lotus Notes databází s nimiž uživatel pracuje. Tato nová služba se
nazývá "Subscription" a ušetří dosti drahocenného času potřebného k
prohledávání nových informací v řadě různých databází.
Další novinkou, kterou uživatel této verze uvidí na první pohled, jsou tzv
"bookmarks", tedy odkazy umístěné v levé části pracovního okna. Jsou zde
umístěny nejen odkazy na základní oblasti Lotus Notes (pošta, kalendář, .), ale
také možnost organizování odkazů na jednotlivé databáze Lotus Notes, pohledy,
dokumenty či webové stránky. Uživatel tak získává velmi jednoduše dosažitelné a
upravitelné rozhraní pro správu všech důležitých odkazů na jednom místě.
Další novinkou, která přibližuje ovládání Lotus Notes k ovládání oblíbených
webových prohlížečů, jsou ikony umístěné v pruhu menu, sloužící pro přechod
mezi stránkami (vpřed, vzad), přerušení práce, nové zobrazení stránky
(pohledu), přímý přístup k vyhledávání či pro aktivaci zvoleného webového
prohlížeče.
Při dalším zkoumání nového klientského prostředí uživatel narazí na absenci
položky "Okno" v hlavním menu. Tato položka je nahrazena stále viditelnými
záložkami reprezentujícími právě otevřená pracovní okna. Trochu to připomíná
práci s lištou, na které se ve Windows 9x/NT objevují právě spuštěné aplikace.
Uživatel si na tuto vlastnost velice rychle zvykne a práce s více otevřenými
okny se pro něj stane mnohem rychlejší a přehlednější.
Další milá překvapení jsou ve vlastní práci s databázemi Lotus Notes. Díky
novým vývojářským nástrojům je možné vytvářet mnohem komfortnější aplikace. Je
to patrné např. na poštovní databázi a kalendáři, kde vylepšení velmi pomohla.
Jsou tu ovšem i další drobné doplňky, které potěší (např. funkce náhledu před
tiskem).
Značně vylepšený je vlastní webový prohlížeč, který nyní umožňuje běžnou práci
s většinou stránek dostupných na Internetu a přináší i další možnosti.
Vylepšená je spolupráce se standardně používanými prohlížeči, či možnost
přístupu k poštovním schránkám umístěným na "neDomino" serverech.
Příjemné je výrazné vylepšení spolupráce s produkty řady MS Office (např.
odesílání dokumentů). Z Lotus Notes se tak stává integrovaný, jednoduše
použitelný a výkonný klient pro práci s informacemi, ať již jsou uloženy na
Lotus Domino Serveru či kdekoli na Internetu.
Lotus Domino Designer a vývoj aplikací
Vývojáři aplikací v prostředí Lotus Notes/Domino dostávají ve verzi 5 k
dispozici velice výkonný a rychle použitelný nástroj pro vývoj aplikací. Kromě
zcela nového vývojového prostředí však přibylo i několik nových prvků návrhu.
Především je tu možnost tvorby samostatných stránek (Pages), navigačních
nástrojů (Outlines) či přímá možnost tvorby rozmístění rámečků (Frameset).
Kromě toho přibyly možnosti sdílení dalších prvků v databázi, jako jsou
obrázky, akce a další. Tím se značně zjednoduší opakovaná tvorba v rámci jedné
databáze či provádění změn. Nezanedbatelné jsou také změny na straně již
stávajících prvků. Například vlastnosti tabulek jsou značně rozšířeny a umožní
návrhářům další zjednodušení práce uživatele s informacemi a zpřehlednění
dokumentů. Neméně zajímavé jsou změny při práci s grafikou či textem.
Obohacen je rovněž programovací jazyk LotusScript, kde přibyly nové třídy a
metody. Bez obohacení nezůstal ani původní programovací makrojazyk, kde přibylo
několik nových funkcí. Nechybí ani nové vlastnosti v oblasti definice databází.
Mezi nejzajímavější patří bezesporu možnost obnovy vymazaných dokumentů.
Mezi novinky patří i možnost vývoje vícejazykových variant aplikace, vylepšené
možnosti napojení na externí zdroje dat (pomocí DECS), rozšířené API rozhraní,
či možnost doplnění vývojového prostředí o další komponenty třetích stran.
Celkově je možno říci, že Lotus Domino Designer umožňuje vytváření komplexních
aplikačních řešení, která mohou být provozována v prostředí Lotus Notes,
webových prohlížečů, příp. v kombinaci obou.
Webové rozhraní
Velmi se rozšířilo využití programovacího jazyka Java a JavaScript. Tento jazyk
se stal jednou ze samozřejmých součástí vývoje a rozšířil tak možnosti Lotus
Notes aplikací o další oblasti, a to nejen v prostředí WWW rozhraní, ale i v
rámci Lotus Notes. Vývoj aplikací pro zmiňované webové rozhraní se oproti
předcházejícím verzím velmi vylepšil a natolik se zjednodušil, že návrhář
vyvíjí aplikace pro prostředí Lotus Notes a pro Web stejným způsobem, pouze
některá nastavení či rozšiřující funkce jsou pro Web odlišné.
Vývoj aplikací pro toto populární prostředí je vylepšen nejen po stránce
samotného vývoje, ale i ze strany možností vytvořeného rozhraní. Přibyly
applety umožňující uživatelskou práci s některými částmi aplikace (např.
pohledy či pole umožňující formátování textu) velmi obdobným způsobem jako v
prostředí Lotus Notes. Tím se uživatelům pracujícím v tomto prostředí velmi
zjednoduší práce. Kromě těchto uživatelských a grafických vylepšení však
přibyla i možnost komunikace mezi jednotlivými applety na úrovni objektů, a to
pomocí implementovaného standardu CORBA.
Domino Administrator
Nejen návrháři aplikací, ale i administrátoři systémů, založených na Lotus
Domino Serverech, dostali ve verzi 5 nový
nástroj. Jedná se o Lotus Domino Administrator. Toto zbrusu nové prostředí
nabízí velmi přehledný a jednoduše ovladatelný nástroj pro komplexní
administrace Lotus Domino Serverů. Pomocí tohoto prostředí lze provádět veškeré
operace potřebné pro správný chod systému.
Mezi jeho zajímavé vlastnosti patří např. možnost migrace uživatelů z jiných
systémů (Microsoft Exchange, Novell Groupwise, Lotus cc:Mail, MS Mail a další).
Prostředí nabízí kromě základních nástrojů pro správu uživatelů, serverů,
databází a komunikací také prostředky pro on-line monitorování provozu či
grafické zobrazování potřebných informací. Lotus Domino Administrator je možné
použít nejen ve spojení se servery verze 5, ale rovněž pro správu serverů verzí
4 a 3.
Lotus Domino Server
I na straně Lotus Domino Serveru došlo k řadě vylepšení a k přidání nových
funkcí. Výraznou změnou je komplexní přístup k práci se seznamy uživatelů.
Vytvořením Domino Directory (náhrada Adresní knihy) dostávají správci k
dispozici řadu nových možností a nástrojů, včetně rozšíření služeb LDAP
umožňujících přístup k adresářovým službám i z prostředí internetových
poštovních klientů.
Velmi významnou novinkou je práce s databázemi. Nejen že došlo ke změně
struktury databázových souborů a zvýšení maximální velikosti jednoho souboru s
databází na 64 GB, ale bylo implementováno transakční zpracování databázových
operací. Tím byl systém výrazně zrychlen a došlo k zajištění jeho lepší
stability.
Významná je také nativní podpora SMTP protokolu pro přenos zpráv a s tím
související podpora internetových poštovních standardů, jako např. adresování,
podepisování či šifrování zpráv. Významně byly posíleny i další prvky z
prostředí Internetu, což z Lotus Domino Serveru vytváří velmi silný (nejen)
Internetový server. O tom svědčí např. i možnost "clusteringu" webových serverů
a aktivního řízení této funkce pomocí "Internet Cluster Managera". Ne
nezajímavé jsou rovněž možnosti aktivního propojení dat Lotus Notes s okolními
systémy pomocí "Domino Enterprise Connection Services".
Samozřejmostí je podpora řady různých operačních systémů (NT, OS/2, Sun
Solaris, AIX, HP-UX, AS/400 a OS/390) včetně možnosti zapojit servery na
různých operačních systémech do jednoho klasteru. Díky těmto vlastnostem a řadě
dalších více či méně podstatných vylepšení je Lotus Domino Server nepochybně
jedním z nejlepších poštovních, aplikačních a Internetových serverů, které jsou
v současnosti na trhu.

9 1044 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.