Novinky zo Slovenska

Zaujímavý prieskum IS spustil Výskumný ústav spojov z poverenia ministerstva dopravy, pÖšt a telekomunikácií. Priesku...


Zaujímavý prieskum IS spustil Výskumný ústav spojov z poverenia ministerstva
dopravy, pÖšt a telekomunikácií. Prieskum sa týka projektu technického rozvoja,
zameraného na prípravu telekomunikačnej infraštruktúry v SR a prechodu
informačných systémov k multimediálnym službám. Dotazník nájdete na Internete
na adrese http://www. vus.sk/is.
Všetky zásoby modelu Panasonic GD30 zo skladov firmy sú vypredané. Keďže
spoločnosť Globtel zaznamenala vysoký záujem zákazníkov po telefónoch
Panasonic, a ich niet, tak začal ponúkať Siemens C25 taktiež v najnižej možnej
cenovej relácii 1 Sk.
Podía údajov, ktoré vydala asociácia Visa International, došlo v Slovenskej
republike v minulom roku k podstatnému nárastu používania platobných kariet
Visa. Celkové výdaje slovenských držiteíov platobných kariet Visa dosiahli viac
ako 520 miliónov dolárov (26 miliárd Sk) za dvanásťmesačné obdobie končiace
júnom 2000. Táto suma predstavuje nárast o 32 %.
Hoci Protimonopolný úrad SR ešte nevydal konečné rozhodnutie vo veci
zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, je
možné predpokladať, že konečný verdikt potvrdí zneužívanie dominantného
postavenia spoločnosťou a telekomunikáciám hrozí pokuta minimálne vo výške 3
mil. Sk. Možné zneužívanie dominantného postavenia ST možno pritom považovať za
recidívu, pretože zhruba pred rokom spoločnosť jednu pokutu vo výške 3 mil. Sk
od Protimonopolného úradu (PMÚ) už dostala. Agentúre SITA to potvrdil riaditeí
výkonného výboru PMÚ Imrich Zwieb.
0 2675 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.