Novř ArubaOS

Seminßře on-line PrvnÝ on-demand řeÜenÝ s nßzvem GoToWebinar spoleŔnosti Citrix poskytuje mo×nost pořßdßnÝ on-li...


Seminßře on-line
PrvnÝ on-demand řeÜenÝ s nßzvem GoToWebinar spoleŔnosti Citrix poskytuje
mo×nost pořßdßnÝ on-line akcÝ, jako jsou velkÚ prodejnÝ prezentace a r¨znÚ
marketingovÚ akce prostřednictvÝm internetu. Slu×ba bude dostupnß spoleŔný s
dalÜÝ verzÝ aplikace Citrix GoToMeeting Corporate na konci Ŕervna tohoto roku.
Divize Citrix Online zßrove˛ s tÝm oznßmila strategickou alianci s BT
Conferencing, divizÝ spoleŔnosti BT group.
Symbol Wi-NG
SpoleŔnost Symbol Technologies uvßdÝ na trh prvnÝ produkty s podporou pokroŔilÚ
bezdrßtovÚ architektury Wi-NG (Wireless Next Generation). Tato architektura
umoײuje slouŔenÝ Wi-Fi, RFID, VoWLAN (Voice over Wireless LAN), mesh a WiMax
sÝtÝ na prvnÝ jednotnÚ pr¨myslovÚ integrovanÚ platformý. Architektura Symbol
Wi-NG umo×nÝ navÝc sbli×ovßnÝ pevnřch a mobilnÝch řeÜenÝ (Fixed-Mobile
Convergence, FMC), a posÝlÝ tak dalÜÝ rozvoj podnikovÚ mobility.
Ochrana soukromÝ
Nedlouho potÚ co Evropskř soudnÝ dv¨r rozhodl o neoprßvnýnosti zßkona EU, kterř
umoײoval předßvßnÝ osobnÝch dat pasa×Úr¨ letÝcÝch do Spojenřch stßt¨, navrhla
Evropskß komise novř zßkon, kterř umoײuje prakticky totÚ× jako ten anulovanř.
LiÜÝ se pouze v prßvnÝm zßkladu, efekt by vÜak mýl břt stejnř: Dovolil by
evropskřm aerolinkßm poskytovat americkřm ·řad¨m osobnÝ informace o jejich
zßkaznÝcÝch letÝcÝch do Ameriky. (pat) 6 1000

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.