Novř handheld pro firemnÝ mobilnÝ systÚmy

Handheld MC3000 je postaven na nejnovýjÜÝm procesoru Intel Xscale a mß intuitivnÝ vřpoŔetnÝ platformu Microsoft Window...


Handheld MC3000 je postaven na nejnovýjÜÝm procesoru Intel Xscale a mß
intuitivnÝ vřpoŔetnÝ platformu Microsoft Windows CE .Net. Jeho funkce jsou
navr×eny tak, aby podporovaly strategie podnikovÚ mobility a zahrnujÝ předevÜÝm
pokroŔilÚ snÝmacÝ a zobrazovacÝ technologie, kterÚ slou×Ý pro rychlÚ a přesnÚ
zachycenÝ informacÝ, je× jsou kritickÚ pro poslßnÝ spoleŔnostÝ v dßvkovřch
konfiguracÝch i konfiguracÝch WLAN. NemÚný d¨le×itß je takÚ podpora Wi-Fi
(802.11b a 802.11g) pro efektivnÝ přesun naŔtenřch informacÝ a podpora agenta
pro platformu mobilnÝch slu×eb (MSP) spoleŔnosti Symbol. To vřÜe zmi˛ovanřm
subjekt¨m umo×nÝ sledovßnÝ a sprßvu handheld¨ v reßlnÚm Ŕase přes centrßlnÝ
konzole Symbol MSP.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.