Nový Attain startuje

Attain od firmy Navision patří mezi tzv. podnikové informační systémy (ERP) a je určen pro středně velké firmy. Jedn...


Attain od firmy Navision patří mezi tzv. podnikové informační systémy (ERP) a
je určen pro středně velké firmy. Jedná se o první produkt, který výrobce
vypouští po fúzi se svým tehdejším konkurentem firmou Damgaard. Oficiálně jste
nový systém oznámili už 27. 6. 2001. U nás jej uvolňujete až 7. března letos.
Proč máte takové zpoždění?
Loni byl Navision Attain uvolněn v celosvětové verzi 3.0. Číslování vyjadřuje
sounáležitost s předchozí generací naší aplikace Navision Financials, jejíž
poslední verze byla 2.60. Od celosvětové aplikace je k jejímu místnímu uvedení
ještě dlouhá cesta. Kromě jazykové lokalizace musela proběhnout i lokalizace
legislativní. Produkt navíc přináší řadu doplňujících funkčností výrazně
zejména v oblastech CRM a SCM. Také jsme nechtěli nic uspěchat. Máme výhodu, že
před námi začaly novou aplikaci používat desítky zákazníků v jiných zemích. V
České republice tak uvádíme na trh verzi Navision Attain 3.01B, která je
dokonce i u nás již nasazena v několika pilotních projektech.

Nabízíte se systémem podporu dvou databází Navision Database Server a Microsoft
SQL Server 2000. Jak se z hlediska zákazníka liší?
Funkčnost i práce se systémem, rychlost odezvy a další jsou srovnatelné. Rozdíl
je ve správě databáze a prací s ní. Navision Database Server je vhodná
především pro menší zákazníky, kteří nechtějí být zatěžováni spravováním
databáze. Naopak pro velké zákazníky, s většími nároky na správu systému,
zálohování, doplňkovou práci s daty, jako je například OLAP, je vhodnější
varianta se SQL Serverem. O SQL Server mají zájem také zákazníci, kteří již
tuto platformu používají pro jiné aplikace a chtějí mít jednotné technologické
zázemí. Samozřejmě, že robustnější řešení s sebou nese vyšší nároky na
znalosti, koncepci celkové architektury řešení a také vyšší investiční
náročnost.

Můžete popsat prostředí, ve kterém byl Attain napsán?
Je třeba oddělit dvě oblasti samotné technologické jádro a vlastní ERP
aplikaci. Jádro je napsáno objektově orientovanou technologií pomocí vývojových
nástrojů Visual Studio firmy Microsoft. Aplikační vrstvě zprostředkovává
všechny komunikační technologie, jako je COM, XML a další. ERP aplikace je
naprogramována pomocí jednoduchého a efektivního grafického vývojového
prostředí (C/SIDE) a 4GL jazyka (C/AL), vyvinutého firmou Navision.

Jak je to s datovým a také aplikačním rozhraním nového systému vůči ostatnímu
softwaru? Nakolik je nový systém Attain otevřený?
Systém podporuje komunikaci prostřednictvím ODBC, technologie COM a OCX či
pomocí sady knihoven C/Front je možno se systémem komunikovat z jiných
aplikačních rozhraní. Systém má v řadě aplikačních oblastí napojení na
kancelářský balík Microsoft Office zejména v oblasti CRM a finančních modulů.
Aplikační server umožňuje další integraci s využitím XML.

Systém Navision Financials je znám jako produkt běžící primárně pod Microsoft
Windows. Jaké všechny platformy podporuje Navision Attain?
Dlouhodobě podporovanými platformami jsou kromě Windows NT a Windows 2000 také
HP-UX, IBM AIX a Sinix. Dojem, že Navision Financials fungoval pouze na Windows
platformě, je nicméně oprávněný. V České republice, přestože jsou unixová
řešení plně k dispozici, se pro ně doposud nerozhodl žádný zákazník, a proto o
nich ani nebylo slyšet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.