Nový CD-ROM: Vstupte do světa e-commerce

Obchodování je prakticky staré jak lidstvo samo od výměnného obchodu přes užívání primitivních forem peněz (resp....


Obchodování je prakticky staré jak lidstvo samo od výměnného obchodu přes
užívání primitivních forem peněz (resp. věcí, které peníze nahrazovaly),
drahých kovů, mincí a papírových peněz každá doba si vždy našla taková platidla
a takové formy obchodu, které v danou chvíli vyhovovaly. Vždy ale platilo jedno
základní pravidlo obě strany, prodávající i kupující, se musely potkat na
jednom místě, dohodnout se na ceně a kvalitě zboží a uzavřít obchod. Obchodník
se mohl přesvědčit o pravosti peněz, zákazník zase o kvalitě zboží. Časy se
však mění.
S nástupem kreditních karet se situace změnila mezi obchodníka a zákazníka
vstoupil další subjekt, který zaručuje (za určitý poplatek) správnost platby.
Kupující pouze poskytne určité informace o své osobě, na základě kterých
prodavač získá jistotu, že za dané zboží opravdu dostane zaplaceno. I v tomto
případě musí zákazník přijít do obchodu a zboží si vybrat.
Po celém světě si také získávají oblibu zásilkové obchodní domy. Začátkem 90.
let to sice byl v Československu přímo ráj pro nejrůznější podvodníky, ale dnes
je jasné, "kdo je kdo". Solidní zásilkové firmy uplatňují (nejen nabízejí)
záruku vrácení peněz, je možné si zboží nechat dovézt do určeného obchodu a až
po kontrole vše zaplatit.
Během doby se tak od sebe obchodník se zákazníkem vzdalují. A když se v 60.
letech začala budovat síť Arpanet, málokdo tušil, že se právě zrodil nový
obchodní kanál, který přinese zcela novou kvalitu do vztahu zákazník-obchodník.
Kompaktní disk, který s tímto číslem dostali předplatitelé Computerworldu do
ruky, shrnuje problémy, se kterými se musí při komerčním využívání Internetu
počítat.
Co přináší obchodu Internet?
Na informace obchodního rázu se můžeme dívat jako na libovolné jiné mají svoji
platnost, svoji cenu a své místo. Pomocí Internetu můžete získávat informace z
celého světa a zároveň celému světu informace poskytovat několik českých firem,
které úspěšně přes Internet hledají obchodní partnery, jsou toho důkazem.
Nejedná se ale o obchod v tom pravém slova smyslu navážete kontakty, pošlete si
vzájemně informace o výrobcích či službách, ale např. vlastní platba již jde
klasickou bankovní cestou. Je jistě příjemné získat cenové informa-ce např. od
několika prodejců aut a vybrat si takového prodejce, který má nejvýhodnější
nabídku a od něj si pak vůz koupit. Zde ale pracujete s veřejně dostupnými
informacemi nejedná se tedy o obchodování v pravém slova smyslu.
Mnoho firem horečně přemýšlí o tom, jak takové fórum, jako je Internet,
využívat pro obchodní účely. Rodí se nám proto (na první pohled) překvapivé
aliance typickým příkladem je např. spojení společností Visa a MasterCard při
definici protokolu SET.
Co přináší "Obchodování
na Internetu"
Všechny tyto důvody nás vedly k projektu CD-ROMu, který by se obchodováním na
Internetu (a elektronickou komercí vůbec) zabýval. V redakční části disku
najdete obsáhlou práci, která mapuje historii, současnost a výhledy obchodování
na Internetu co Internet obchodu přináší, kde má svá úskalí, jaké jsou možnosti
vstupu na Internet, atd. Zvláštní pozornost je přitom věnována zejména
virtuálním obchodním domům (VOD), které se zaměřují na koncový prodej. Jaké
výhody přinášejí VOD zákazníkům na straně jedné a výrobcům na straně druhé? Je
bezpečné kupovat si zboží přes Internet? Jaký je legislativní a právní rámec
VOD? Jak takový VOD funguje?
Přidruženou částí této práce jsou statistiky, které se obchodu na Internetu
týkají co se na Internetu nejvíce prodává, čeho se lidé při nákupech bojí, atd.
Na CD-ROMu je najdete v adresáři Obchod v souboru Statistiky.htm.
Obchod na Internetu v českých podmínkách
Může se zdát, že v České republice to je velmi vzdálená budoucnost. Jistě,
počet počítačů na 1 000 obyvatel je u nás nižší než např. v zemích Evropské
unie či dokonce ve Spojených státech to neznamená, že se elektronický obchod u
nás nerozvíjí, nebo u nás o něj nikdo nemá zájem. Důkazem je např. i prezentace
společnosti IBM ČR a jejích partnerů (INET, I. S. C. MUZO a Komerční banka,
jejichž prezentace na CD-ROMu najdete také), kteří se podílejí na pilotním
projektu SET v České republice.
IBM patří k nejvýznamnějším firmám v oblasti informačních technologií a její
výpočetní systémy ve finančnictví a bankovnictví potkáte velmi často. Na
CD-ROMu představuje "Velká Modrá" nejen výpočetní systémy AS/400, RS/6000 a
S/390, síťové prvky a vývojové nástroje, ale hlavně se tato firma představuje
též jako dodavatel kompletních řešení pro podporu obchodování na Internetu.
Co by nemělo chybět na žádném počítači
Ne každého však nosná téma-ta našich "cédéček" zajímají, ať už jsou vybrána
sebelépe. Chceme proto vám, všem předplatitelům Computerworldu, pravidelně
přinášet na našich CD-ROMech vždy nejnovější verze několika nejdůležitějších
volně šiřitelných programů, které by podle našeho názoru neměly chybět na
žádném počítači. Mělo by se jednat celkem o 10 až 20 programů jejich výběr není
(a ani nemůže) být konečný a přivítáme vaše návrhy, jak dnešní skladbu ještě
rozšířit. A že se snažíme být zcela aktuální, to dokazuje např. ještě horká
verze WinAmp 2.0.
Co jsme tedy po dlouhých poradách pro vás vybrali?
V našem sharewarovém základě najdete prohlížeč obrázků ACDSee 32 a grafický
editor Paint Shop Pro, pro práci s Internetem jsme vybrali prohlížeč Opera, Web
Downloader a CuteFTP, ze systémových utilit pak antivirový program VirusScan,
správce soborů Windows Commander a pakovací program WinZip a konečně Acrobat
Reader a přehrávač zvukových souborů WinAmp.
Shareware do kapsy
Zaujalo nás také, kolik lidí u nás již dnes má nějaký elektronický organizér.
Vybrali jsme proto z našeho pohledu optimální archivy programů pro
nejrozšířenější "malé pomocníky" a přinesli jsme vám zrcadla archivů, které
spravuje společnost Tucows Interactive. Takže pokud se nemůžete odloučit od
svého PalmPilota, Psiona (ať už se jedná o Series 3, Series 5, či Sienu), nebo
handheldu se systémem Windows CE pro každého z vás přinášíme několik desítek
megabytů freewaru, sharewaru a volně šiřitelných verzí programů pro vaše malé
"miláčky". Nechť vám slouží k vaší plné spokojenosti!
Návod k použití
Při vložení disku do mechaniky se objeví úvodní obrazovka a poté rozhodovací
okno buď spustíte prezentaci, nebo si nejdříve můžete naistalovat českou verzi
Internet Exploreru, pro kterou je obsah disku optimalizován. V následujícím
menu se již dostanete k jednotlivým částem CD-ROMu.
Celý CD-ROM je určen pro systémy Windows 95 a 98, všechny informace jsou
přístupné z html stránek.
Protože z důvodu autorských práv nebylo možné zasahovat do stránek archivů pro
organizéry, nemohli jsme odstranit problémy, které mají některé verze Netscape
Navigatoru s JavaScripty, jež jsou na těchto stránkách použity. V nastaveních
Navigatoru je proto nutné zakázat spouštění JavaScriptů.
Při výrobě CD-ROMu jsme také dbali na to, aby obsah nebyl nijak zavirován a
ještě po vylisování celého nákladu byl obsah tohoto disku důkladně otestován s
tím výsledkem, že celý CD-ROM je bez virů.
Věříme, že i tento disk, který pro vás připravila redakce Computerworldu, bude
pro vás přínosný a poučný. Zajímají nás také vaše postřehy a náměty, na jaká
témata by měla být příští cédéčka.
8 2218 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.