Nový muž v čele IBM

Od 1. září oficiálně převzal roli muže číslo jedna v IBM Česká republika pan Zdeněk Přibyl. Tato personální zm


Od 1. září oficiálně převzal roli muže číslo jedna v IBM Česká republika pan
Zdeněk Přibyl. Tato personální změna byla známa již během léta a v CW jsme o ní
již psali. Počínaje zářím však dosavadní ředitel Jan Souček opustí Prahu a
nastoupí své nové místo výkonného ředitele pro střední a východní Evropu a
Rusko ve vídeňské centrále. Stává se tak prvním zaměstnancem IBM ČR, který
dosáhl pozice takové úrovně.
Podle slov Johanna Weihenna, generálního ředitele pro tzv. rostoucí trhy v
oblasti EMEA (emerging markets Europe, Middle East, Africa ), mají IBM Česká
republika, IBM Maďarsko a IBM Polsko šanci stát se během dvou let
"plnoprávnými" pobočkami firmy, jako jsou IBM Německo, IBM Španělsko a další.
Právě Jan Souček bude mít mimo jiné za úkol zmíněným zemím pomoci při
implementování standardních obchodních a organizačních procesů a vést je tak na
cestě k "zrovnoprávnění" v rodině IBM. Do jeho kompetence bude spadat upgrade
technického vybavení např. přechod interních komunikací IBM na Lotus Notes. Na
otázku Computerworldu, jaké výhody získají zmíněné země jejich
"zrovnoprávněním" neboli odnětím označení "emerging market", zástupci IBM
odpověděli, že řada rozhodnutí, zejména finančních a personálních se přesune z
Vídně do Prahy, Varšavy nebo Budapešti, zkrátka na lokální úroveň. Jan Souček k
tomu dodal, že se jedná o vnitřní "starosti" IBM a že se Velká Modrá vždy
snažila a bude snažit, aby zákazník nijak nepocítil, jaké vnitřní starosti
firma má a jak je řeší.
Nový generální ředitel se vyjádřil v tom smyslu, že jeho úkolem bude vést
českou pobočku firmy tak, aby byla schopna stát se během zmíněných dvou let
"plnoprávnou" pobočkou. Jako prioritní úkoly, na které se hodlá v blízké
budoucnosti zaměřit, vidí prohloubení spolupráce s obchodními partnery, další
rozvoj servisních složek IBM a úspěšný start elektronického obchodu. IBM podle
jeho slov nepůjde cestou Dellu a nebude hledat "přímý vztah k zákazníkovi" bez
prostřednictví obchodního partnera, ale bude se snažit být pružnější díky
efektivnější komunikaci s partnery. Není prý vyloučeno, že si partneři budou
moci objednávat zboží u IBM prostřednictvím Intranetu.
(zb)
8 2104 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.