Nový produkt pro trojrozměrné aplikace Maya pod lupou

O tom, že společnost Alias Wavefront uvedla na trh v polovině února software pro zpracování trojrozměrných animací Ma...


O tom, že společnost Alias Wavefront uvedla na trh v polovině února software
pro zpracování trojrozměrných animací Maya, jsme už informovali. Slíbili jsme
však, že se k produktu ještě podrobněji vrátíme. Ta chvíle právě nastala.
K projektu Maya
Představa nového produktu prý vykrystalizovala před necelými třemi lety během
výstavy Siggraph 95, kde společnost Silicon Graphics představila světu čerstvě
zreorganizovanou sesterskou společnost Alias|Wavefront.
O rok později na Siggraph 96 bylo už možno zhlédnout první přednosti produktu
Maya. Uživatelské rozhraní a vlastnosti systému byly jednoznačně směrovány na
umělce a animátory, značná otevřenost produktu spolu s jazykem MEL (Maya
Embedded Languague) se těšila velké pozornosti technických režisérů. Možnosti
nového nástroje byly značně posíleny velkou dynamičností, zdokonaleným
interaktivním osvětlením a novými vykreslovacími schopnostmi. Tehdy se čekalo,
že nový produkt bude uveden na veřejnost na dalším Siggraphu v roce 1997.
Nestalo se tak. Na vývoji rozhraní se podílela řada vývojářů, beta-testerů a
celý proces se zpozdil. Jak se zdá, nebylo to však vůbec na škodu. Výsledkem
je, že software Maya dnes vypadá kompaktně a slíbený výkon i produktivita byly
dodrženy.
Srdce produktu a jeho moduly
Srdcem produktu jsou komplexní příkazy v jazyce MEL (Maya Embedded Languague).
Tento jazyk přináší umělcům možnost vyvíjet interaktivní ovládací prvky a
dialogy pomocí posuvných hodnot pro postavy, které vyvíjejí. C++ API umožní
další přizpůsobení specifickým požadavkům produkce. Uživatelské rozhraní posune
koncept textově závislých rozbalovacích nabídek zase o kus dál. Pro každý úkon
provedený v tomto softwaru se totiž automaticky vytvoří příkazové řádky v MEL.
Ty lze vybrat a následně přetáhnout do panelu nástrojů jako makro nebo skript.
Možnosti systému zvyšují tři rozšiřovací moduly Maya F/Xt, Maya PowerModelert a
Maya Artisan. Zmiňme se podrobněji alespoň o posledním z nich.
Maya Artisan je rozšiřující modul produktu Maya, nový modelovací a animační
nástroj, který uživatelům umožňuje práci založenou na kreativním ovládání
pomocí citlivých uměleckých štětců a modelovacích nástrojů.
Artisan nabízí řadu nástrojů. Tak například nástroj Sculpt Surfaces slouží ke
snadné úpravě NURBS modelů při použití rozhraní na principu štětce k manipulaci
řídicích vrcholů (CV) povrchu. Rozhraní usnadňuje kontrolu při vytváření vysoce
organických tvarů nebo při přidávání realistických detailů.
Nástroj Paint Select CV, založený na technice štětců se užívá k volbě, zrušení
volby a změně CV na povrchu NURBS modelů. Animační a modelovací testy
prokázaly, že čas strávený při manipulaci s CV se může z dvou až tří dnů
zredukovat při použití nástroje Paint Select CV na několik hodin.
Další nástroj Paint Weights se užívá ke kreslení vah skupin CV na povrchu za
použití štětcového rozhraní Maya Artisan. Za pomoci tohoto nástroje mohou
uživatelé pracovat s mapami stupnice šedé k nastavení vah v procentech a k
nastavení účinku deformací animací na povrch modelu.
Výčet nástrojů by byl ještě dlouhý. Maya Artisan však nabízí i některé zajímavé
dodatečné funkce. Je to například zrcadlení, tedy schopnost zrcadlit či
okamžitě duplikovat tahy štětce na jednom či více površích. Další funkce
přinášejí schopnost importovat nebo exportovat mapy vlastností stupnice šedi,
maskovat určité oblasti povrchu, dávají možnost spojovat povrchy, u nichž by to
za jiné situace bylo velmi obtížné nebo přímo nemožné, či přinášejí možnost
kompenzovat výsledky tahů štětce.
Maya Conductors
Funkčnost softwaru pro vytváření trojrozměrných animací Maya má být v budoucnu
rozšířena prostřednicvím programu Maya Conductors, který podporuje vývoj
softwarových Plug-In, a tím poskytuje vývojářům třetích stran speciální
podporu, marketingovou pomoc a speciální nástroje, které napomáhají při tvorbě
programů kompatibilních se softwarem Maya. Program Conductors rozlišuje tři
úrovně Plug-In softwaru Maya: SuperConductors jsou prodávány a podporovány
společností Alias|Wavefront, Conductors jsou Plug-In nabízené a podporované
vývojáři třetích stran a Semiconductors jsou nepodporované Plug-In typu
freewaru a sharewaru.
Vyvíjené SuperConductors
Podívejme se na tři vyvíjené Plug-In Maya SuperConductors.
První je Rodin společnosti Radical Entertainment, který přináší softwaru Maya
hierarchické křivky H. Jsou to křivky s velkým rozlišením. Jejich povrch je
speciálně navržen pro tvorbu postav a animací. S křivkami H může umělec lokálně
zvýšit počet "záplat", aniž by musel vytvářet další "záplaty" na zbývající
části povrchu. Schopnost pracovat ve vysokých rozlišeních umožňuje vytvářet
mnoho změn po celém povrchu, aniž by došlo ke zborcení jemných detailů. Tím
dochází ke znatelnému snížení bodů, s nimiž je nutno manipulovat. Povrchy
křivek H lze navzájem spojit, aniž by docházelo ke smíchání, a tak lze vytvářet
bezešvé povrchy křivek.
Metropolis Neutral Zone je Plug-In společnosti Metropolis Digital. Jedná se
vlastně o překladač mezi Softimage a softwarem Maya. Neutral Zone snadno
pracuje s daty jako například s modely NURBS, kostrami, animací pohybu kamery,
hierarchickými informacemi, klíčovými rámci a inverzní kinematikou.
Aplikace Zaxwerks Invigorator společnosti Zaxwerks představuje importní filtr
prací pro Adobe Ilustrator a procedurální produkt pro tvorbu modelů, který
vytváří geometrii a text za použití souborů Illustrator, jež slouží jako
výchozí zdroj. Jednou z podstatných výhod aplikace Invigorator je ta, že soubor
Illustrator lze upravovat a uložené úpravy automaticky aktualizují modely
softwaru Maya. Přináší to značný stupeň pružnosti a klienti nebo umělci tak
mohou měnit své úmysly v kterýkoliv moment trojrozměrného výrobního procesu.
Připravované Conductors
Plug-iny typu Conductors jsou vyvíjené či plánované ve větším množství. Uveďme
rovněž alespoň tři produkty.
Digital Nature Tools pro Maya společnosti Arete Image Software představuje
kompletní sadu fyzikálních nástrojů navržených pro simulaci superrealistického
oceánu a atmosferických jevů. MTOR je výměnný element společnosti Pixar
Animation Studios pro společné využívání softwaru Maya a Renderman. Umožňuje
editovat a aplikovat shader RenderMan a vlastnosti objektů scény softwaru Maya
a zajišťuje rovněž hladké spojení s rendererem. Typhoon společnosti DreamTeam
představuje průlom ve způsobu tvorby virtuálních postav. Produkt stanovil nové
normy výkonu, snadnosti použití a bezproblémové integrace s doplňkovým
hardwarem a softwarem. Umožňuje velmi detailní zobrazení virtuálních postav, a
tím zajišťuje jejich maximální autentičnost.
Závěrem
Produkt Maya představuje nový přístup k animaci postav a posiluje vedoucí
postavení společnosti Alias|
|Wavefront v oblasti technologií vizuálních efektů. Jeho možnosti, jak jsme se
vám v tomto článku snažili naznačit, jsou nepřeberné. S dalšími přídavnými
moduly a Plug-Iny se budou dále zvyšovat.
(jam)
8 0529 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.