Nový standard pro storage

SMI-S se do této doby zaměřovala předevšímna standardizovanou interoperabilitu storage systémů dostupnéjsou specifika...


SMI-S se do této doby zaměřovala předevšímna standardizovanou interoperabilitu
storage systémů dostupnéjsou specifikace pro správu zařízení jako disková pole,
přepínačea hostitelské počítače, dále společný model chování
jednotlivýchzařízení či jednotný jazyk pro čtení a nastavení řídicích
informací.Koncoví uživatelé, systémoví integrátoři a softwaroví vývojářivšak
volají po specifikaci umožňující definovat i pokročilejšířídicí funkce, jako je
topologie, navigace, správa pravidel nebobezpečnost. Členové SNIA také
vyjadřovali potřebu referenčníimplementace této specifikace, aby se vyhnuli
přepisování společnýchfunkcí pokaždé, když vytvoří novou aplikaci pro správu
storage.(pal)6 1140

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.