Nový strategický plán SGI

Společnost Silicon Graphics představila nový strategický obchodní plán zaměřený na využití firemních technologick


Společnost Silicon Graphics představila nový strategický obchodní plán zaměřený
na využití firemních technologických zdrojů pro dodávky vizualizačních a vysoce
propustných systémů na klíčové trhy. Akční plán zahrnuje nové partnerské
vztahy, přehodnocení neklíčových aktivit, změny ve firemním ekonomickém modelu
a obchodní taktice.
Mezi klíčové body nového plánu patří rozvoj technologií produkčních linií firmy
a strategická spolupráce s Intelem. Plán rozvoje stanovuje milníky pro
začlenění standardních průmyslových technologií do produkční řady Silicon
Graphics. Spolupráce s firmou Intel znamená spojení, které těží z výhod
produktů Silicon Graphics a architektury Intel.
Dosavadní oddělení SGI MIPS Technologies se stává nezávislou akciovou
společností zaměřenou na design a licence mikroprocesorů pro zavedené zákazníky
a trhy. MIPS Technologies vlastní špičkovou architekturu pro videohry, set top
boxy a handheld přístroje. Vývoj mikroprocesorů MIPS pro platformu Silicon
Graphics bude soustředěn v Silicon Graphics jako část Computer Systems
Organization. Silicon Graphics se soustředí na reorganiza-ci svých zdrojů v
šesti klíčových průmyslových odvětvích: komunikaci, energetice, zábavě, vládním
sektoru, výrobě a vědě. Tato odvětví mají společné požadavky ve vizualizačních
výpočtech a manipulaci velkého množství komplexních dat. Podle analytických
odhadů by tato kombinace trhů a průmyslových priorit, která má v současnosti
obrat 26 mld. dolarů, měla dosáhnout v roce 2001 obratu přes 40 mld. dolarů.
(jam)
8 0844 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.