Nový systém předprodeje autobusových jízdenek

Asi většina z těch, kteří používají autobusovou dopravu ví, že si může dopředu rezervovat místo. Zabrání tím ...


Asi většina z těch, kteří používají autobusovou dopravu ví, že si může dopředu
rezervovat místo. Zabrání tím nejistotě, zda vůbec pojede, nebo jestli nestráví
celou cestu vestoje. Ovšem už málokdo má představu jak vlastně systém rezervací
funguje. Nová generace předprodejního systému AMS/ /3, firmy ČSAD SVT Praha,
nabízí možnost rezervace míst a prodeje jízdenek v autobusech jak na
vnitrostátních, tak na mezinárodních linkách, prodloužení do-by předprodeje i
nový přehlednější typ dokladů.
Základ celého systému tvoří dva dvouprocesorové servery NCR WorldMark 4300 s
procesory Pentium Pro, které jsou klastrované pomocí softwaru LifeKeeper na
operačním systému UNIX. LifeKeeper firmy NCR zabezpečuje vysokou spolehlivost
systému a zároveň umožňuje, aby všechny klastrované počítače byly plně aktivní
a dělily se o zpracování aplikací. Při výpadku jednoho serveru automaticky
přebírá veškerou činnost druhý. Jako databázový systém je použit Informix
Dynamic Server verze 7.20. Aplikační software vyvíjí firma ČSAD SVT v
programovacích jazycích C++ a 4GL pro provoz pod Dosem a Windows, a navíc i v
HTML, pro přístup přes webové stránky. Většina klientských stanic je ale zatím
vybavena dosovským softwarem, který má nižší hardwarové nároky a je tím pádem
levnější. Přístup přes Web (samozřejmě patřičně zabezpečený) je zajímavý
zejména pro dispečery jednotlivých dopravních společností kvůli získání
aktuálních informací o obsazení spoje.
Inovovaný systém využívá pro přenosy dat technologie, které umožňují spojení
předprodejních kanceláří s datovým centrem prostřednictvím různých druhů sítí,
včetně Internetu. To umožní zpřístupnit předprodej i do těch míst, kde to bylo
doposud nevýhodné na menší autobusová nádraží, do cestovních kanceláří nebo do
hotelů. Stávající komunikační protokol X.25 je v nové verzi nahrazen protokolem
TCP/IP, což přineslo potřebu vytvořit komunikační rozhraní mezi stávajícími a
novými systémy.
Systém AMS v současnosti obsahuje 1 707 spojů do 21 států, 2 000 cílových míst
a 219 nástupních a své autobusové spoje zde nabízí téměř 100 dopravních
společností. Nejvíce nástupních míst je samozřejmě v České republice (60) a na
Slovensku (36), dále ve Franci (28), v Německu (21) nebo ve Švédsku (20). AMS
je už v Praze provozován nejenom na Florenci, ale i na některých okrajových
nádražích, na něž se přesunuly příjezdy a odjezdy místenkových spojů, jako
např. ve stanicích metra Anděl, Palmovka a Roztyly. Už byla provedena i
instalace v první cestovní kanceláři DUST. Nová verze je zatím nasazena pouze v
Praze a postupně na ní budou přecházet ostatní místa.
Systém AMS není zdaleka jedinou aktivitou firmy ČSAD SVT Praha v oblasti
zavádění informačních technologií. Už na loňském Invexu byl představen
informační kiosek, který je dnes zkušebně nainstalovaný na stanici metra
Muzeum. S jeho pomocí je možné nechat si vyhledat cestu z místa A do místa B
(zatím jenom v Praze), a dostanete návod jaký dopravní prostředek použít,
případně jestli není rychlejší jít pěšky (např. pokud míříte ze Staroměstského
náměstí na Karlův most). Zajímavostí je, že začátek a konec trasy není vázán na
zastávky MHD, ale je možné hledat způsob dopravy mezi význačnými objekty nebo
místy. 8 0254 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.