NT 4.0: Administrace sítě

Pokud patříte mezi pracovníky, kteří dostali za úkol seznámit se se základy správy počítačové sítě, pak máte v...


Pokud patříte mezi pracovníky, kteří dostali za úkol seznámit se se základy
správy počítačové sítě, pak máte v podstatě dvě možnosti. Buď se zapíšete do
některého týdenního intenzivního kurzu (vypadnete z práce, ale jste celý den v
zajetí PC a lektora), nebo se pustíte podle některé dostupné publikace do
samostudia (většinou po večerech).
Výsledky jsou kupodivu obdobné nevalné. Existuje vůbec nějaké řešení? Donedávna
jsme měli pouze negativní odpověď, avšak po vydání knihy Administrace sítě NT
4.0 nastal obrat. Představte si něco mezi programovou učebnicí a multimediální
encyklopedií a máte jasno.
Celá kniha je rozdělena na vhodný počet kapitol, ve kterých se seznámíme s
filozofií domén, serverů (PDS a BDS), se zakládáním a správou účtů a profilů,
se skupinami, se síťovým tiskem a tiskárnami a v neposlední řadě se
zálohováním. Každá kapitola je uvozena anotací a odhadem času nutného pro
samostudium. Po výkladu s množstvím obrázků následují otázky pro kontrolu
nabytých vědomostí. Ke konci každého oddílu pak nalezneme shrnutí a otázky, na
které je nutno odpovědět "celou větou" (spíše větami). Za nimi je klíč se
správnými odpověďmi jak na kontrolní, tak "eseistické" dotazy. Celou knihou se
táhne teze Opakování matka moudrosti. Důležité informace jsou utužovány tak,
aby vešly čtenářům do krve.
Na přiloženém CD je časově omezená instalace WIN NT Serveru a na druhém pak tři
videosekvence a instalační procedury pro uživatelské účty, se kterými se dále
pracuje (včetně utilitky pro snadné odinstalování). Škoda je, že druhé
doprovodné CD není lokalizováno ale to je složitější otázka a vzhledem k
nákladu je očividné, že by se lokalizace CD nemohla vyplatit.
Mnohé kapitoly jsou časově náročné (od 10 do 40 minut) není to prostě kniha na
dobrou noc. Musíme pozorně sledovat výklad a pracovat s PC.
Jedná se o geniální příručku pro ty, kteří buď přecházejí z jiného síťového
prostředí, nebo mají alespoň kusé znalosti ze správy sítě. Pro úplné
začátečníky nebude tato forma samostudia úplně nejvhodnější pro ně je
bezpodmínečná klasická konzultace.
A poznámka na závěr. Text je vlastně věnován jak systému NT Server, tak i
Workstation. Mnohokráte jsou oba systémy porovnávány a zdůrazňovány jejich
rozdílnosti. Přesto si myslím, že důraz je kladen na správu NT Serveru a že si
touto knihou správci sítě peer-to-peer založenou na NT Workstation nemusí lámat
hlavu.
(Microsoft Corporation: Microsoft Windows NT 4.0 Trainig Kit: Administrace
sítě. Computer Press, Praha 1998. Stran 514, doplněk 2 CD-ROMy, cena 2 100 Kč)
8 2616 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.