Nutná optimalizace

Výsledky průzkumu, který provedla společnost Yankee Group mezi pracovníky, kteří jsou odpovědni ve firmách za IT, uka...


Výsledky průzkumu, který provedla společnost Yankee Group mezi pracovníky,
kteří jsou odpovědni ve firmách za IT, ukazují, že aplikace Business Technology
Optimization (BTO) si ve stále větší míře nachází cestu do podniků. Závěry
výzkumu odpovídají zkušenostem společnosti Mercury Interactive.
Průzkum potvrdil, že mezi hlavní cíle týkající se BTO patří uvedení podnikové a
IT strategie do souladu, dále aplikace IT governance (souhrn vztahů a procesů
sloužících k maximalizaci přidané hodnoty informačních systémů a technologií za
současného udržování rovnováhy rizik a zisku), optimalizace kvality, výkonnosti
a dostupnosti aplikací a také omezení nákladů na IT.
Yankee Group předpovídá do roku 2007 rychlý růst trhu BTO s meziročním
zvyšováním o 21 %. Plánované investice do technologií pro BTO za rok 2004 činí
celosvětově 3,3 miliardy dolarů, což je o 18 % více než v roce 2003. Analytici
firmy Yankee Group přitom očekávají, že do konce roku 2007 trh BTO vzroste až
na 6 miliard dolarů.
Příčinou uvedených investičních trendů je snaha změnit současný stav využívání
IT. Během roku 2004 se budou projekty BTO zaměřovat na optimalizaci aplikací a
IT procesů s cílem zvýšit efektivitu a snížit náklady. Průzkum Yankee Group
ukazuje, že definice BTO se bude postupně rozšiřovat s tím, jak se výpočetní
oddělení budou proměňovat na strategičtější organizační jednotky orientované na
obchod.
Průzkum dále ukázal, že 60 až 70 % současných rozpočtů na IT je určeno pro
údržbu existujících systémů, zatímco pro vývoj nových aplikací je vyčleněno
méně než 30 %. Z odpovědí šéfů IT lze vyčíst potřebu lepšího řízení IT a ochotu
investovat do BTO. Respondenti věří, že projekty BTO mohou snížit náklady na
provoz aplikace o 10 až 20 %. Tyto úspory mohou uvolnit ruce k investicím do
nových technologií s cílem zlepšit produktivitu výpočetních oddělení. Průzkum
dále ukázal, že podniky, které implementovaly BTO, jsou při používání IT
vyzrálejší a za údržbu stávajících systémů utratí méně.
62 % dotazovaných šéfů IT uvedlo, že jejich zájem o IT governance je buď vysoký
nebo velmi vysoký, a více než polovina respondentů s implementací IT governance
ve svých podnicích již začala. Yankee Group uzavírá, že organizace, které
zahrnují IT governance do svých projektů BTO, zaujímají progresivnější postoj k
řízení celého podniku než ty, které se aplikací IT governance zatím nezabývají.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.