Ó, nač takový cirkus okolo mobilních telefonů?

Snad všemi médii v poslední době prošla zpráva, že ČTÚ (Český telekomunikační úřad) již oficiálně vypsal vý...


Snad všemi médii v poslední době prošla zpráva, že ČTÚ (Český telekomunikační
úřad) již oficiálně vypsal výběrové řízení na udělení třetí licence pro veřej-
nou radiotelefonní síť v pásmu 1 800 MHz. Srozumitelněji řečeno, ČTÚ vybírá
firmu ("operátora"), která se stane třetím provozovatelem GSM sítě mobilních
telefonů. Pokusme se shrnout, na co se český zákazník v této souvislosti může
těšit.
Jelikož se český telekomunikační trh ukázal jako velmi perspektivní, je o tuto
licenci velký zájem a velké telekomunikační firmy si na ni již brousí zuby.
Příděl frekvencí
Současní operátoři, EuroTel a RadioMobil, provozují své sítě v pásmu 900 MHz.
Frekvence z tohoto pásma jsou již prakticky vyčerpány, a tak bude nový
provozovatel umístěn do pásma 1 800 MHz. Z fyzikálních obecných vlastností
vyplývá, že vysílače v tomto pásmu mají menší dosah. Proto bude muset v
otevřené krajině nový operátor stavět síť o něco hustší (ve městech se situace
příliš nemění), ale tato síť bude mít větší přenosovou kapacitu.
Aby se budování jeho sítě usnadnilo, dostane k dispozici také malou část pásma
900 MHz, kterou bude moci používat mimo velká města. Stávající operátoři také s
určitým časovým odstupem dostanou pro posílení svých sítí zejména ve velkých
městech malou část pásma 1 800 MHz. Tento model se mi jeví jako poměrně
zajímavý a vyvážený. Kritické faktory úspěchu
Co musí nový operátor udělat, pokud bude chtít na trhu uspět? Jedním z
klíčových faktorů jsou propojovací dohody se stávajícími operátory (zejména pak
s SPT Telecom) tedy smlouvy o tom, za kolik budou hovory směrovány z jedné sítě
do druhé. Bude asi existovat snaha bojkotovat nového operátora a současné
právní normy k tomu dávají jisté možnosti. Zde bude velkým úkolem ČTÚ, aby
svojí silou pomohl tyto propojovací dohody novému operátorovi včas uzavřít.
Hodně se také hovoří o vnitrostátním roamingu se stávajícími operátory. Osobně
nejsem myšlence vnitrostátního roamingu příliš nakloněn, neboť vede do slepé
uličky. Operátor tak nebude mít kontrolu nad sítí, kterou jeho uživatelé budou
požívat. Je také zřejmé, že provoz v síti cizího operátora bude nákladnější a
že v této síti nemusí být dostupné některé nadstandardní služby. Naopak jsem
nakloněn myšlence o uzavření dohod o sdílení společných stožárů už jich máme po
krajině i tak dost.
Je také otázkou, jaký distribuční model nový operátor zvolí. Nabízí se totiž
model tzv. "service providerů". Tento model předpokládá vznik několika
velkoodběratelů, kteří by od provozovatele sítě odkoupili určité množství minut
a ty pak dále prodávali pod svou značkou. Každý service provider by mohl
prosazovat svoji politiku tvorby cen, svoji nabídku telefonů, dalších
speciálních služeb a slev.
A běžný zákazník
Co přinese třetí operátor běžnému zákazníkovi? Ačkoliv se této myšlence
stávající operátoři brání, nový operátor musí nutně přinést nový vítr do
stávající cenové politiky. Stávající operátoři si již dobře vytyčili svá
teritoria a útočili na ně jen výjimečně. Lze očekávat především různé druhy
slev např. na volání v předem definované oblasti (např. okolí bydliště), pro
volání na určité číslo (resp. do určitého uzlového telefonního obvodu), výrazné
slevy mimo špičku apod. Hlavní cílovou skupinou pro nového operátora budou
pravděpodobně fyzické osoby, neboť podnikatelé již vesměs mobilní telefony
vlastní. Nový operátor tedy bude pravděpodobně budovat svoje tarifní programy,
slevy a služby především s ohledem na tuto cílovou skupinu zákazníků.
Lze také očekávat, že nový operátor bude konkurovat množstvím služeb. Taková
situace však nastane pravděpodobně až o něco později, neboť budování služeb si
vyžádá nějaký čas.
Nový operátor by mohl více rozhýbat trh mobilních datových služeb zejména těch
vysokorychlostních. Nový operátor bude totiž mít na rozdíl od stávajících
operátorů dostatečnou přenosovou kapacitu i pro velké objemy dat, např. systému
GPRS pro přenos až 115 Kb/s.
A kdy?
Snad každého v této souvislosti napadne otázka, kdy se nad našimi hlavami ona
třetí síť rozběhne. To záleží na mnoha faktorech.
Jméno nového operátora bychom snad mohli znát již začátkem září (pokud si
úředníci nenajdou důvody k dalším odsunům). Budování sítě bude pravděpodobně
velmi razantní prakticky "od první minuty". První teoretické datum, kdy bude
možné síť spustit, je přelom roku. V tuto chvíli ale síť nebude ještě
dostatečně rozšířená a operátor by se neobešel bez vnitrostátního roamingu.
Druhý možný termín by mohl být druhý kvartál příštího roku, kdy už by síť mohla
být dostupnější. Pokud bude operátor chtít raději vyčkat kvalitního pokrytí
(neboť by se jen těžko zbavoval image děravé sítě), nebude to dříve než v létě
roku příštího.
9 1955 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.