O pravidlech webové prezentace

Téměř každá firma má v současnosti své virtuální internetové zastoupení. Způsobů, jak získat vlastní webovou p...


Téměř každá firma má v současnosti své virtuální internetové zastoupení.
Způsobů, jak získat vlastní webovou prezentaci, je mnoho, ale každý by ve
výsledku měl splňovat jisté požadavky.

Pro prezentující se společnost představuje hlavní doklad úspěšnosti
vybudovaných internetových stránek jejich návštěvnost. Od té se mohou odvíjet
další aktivity firmy, zejména v oblasti marketingu a public-relations.
Svůj význam má v prezentaci nejen technická stránka a úroveň zpracování, ale i
kvalita a struktura obsahu, jeho forma a v neposlední řadě grafický design.
Poměrně často lze na internetu nalézt stránky, jejichž obsahová složka
nekoresponduje s technickou úrovní a naopak.
Úspěšné weby dnes nabízejí interaktivitu a funkční koncepci. Ty společně s
prvky architektury, malířství, hudby, psychologie, sociologie a marketingu
vytvářejí sofistikované postupy, jejichž konečným produktem je webové prostředí
maximálně soustředěné na koncového uživatele.

Životní cyklus
Webové stránky, stejně jako jiné produkty, mají stadia životního cyklu, která
vyžadují větší nebo menší díl pozornosti. Ve stručném nástinu jde o koloběh
následujících činností: plánování, návrh, výroba, publikování a údržba.
Doběhne-li i fáze údržby prezentace ke svému hraničnímu stavu, potom nezbývá
než zahájit další práci na nových internetových stránkách.
Předpoklady tvorby
K vlastní tvorbě webových stránek by se mělo přistoupit až po zodpovězení
následujících otázek:
lJaká je cílová skupina prezentace?
lCo bude náplní webových stránek?
lJaká speciální kritéria by měla prezentace splňovat?
lCo je cílem stránek?
lZ jakých dostupných pramenů lze při tvorbě čerpat?
lJak vypadají a fungují obdobně zaměřené konkurenční stránky?
Odpovědi na tyto otázky vytyčí cestu, po které se vlastní zpracování vydá, a
budou determinovat obsah, formu, strukturu i grafické pojetí vlastní prezentace.

Základní typy stránek
Dle cílové skupiny návštěvníků lze rozlišit zhruba 4 základní typy prezentací.
lFiremní stránky jde o prezentace předkládající návštěvníkům informace o
činnosti a nabídce konkrétní společnosti. Při jejich přípravě je povětšinou
nutné vycházet ze standardů podnikové komunikace a grafická podoba stránek by
měla mít shodné rysy s grafickým manuálem podniku.
lInformační weby a portály jsou specializované nebo relativně široce pojaté
rozcestníky a katalogy stránek, často doplněné o vlastní zpravodajství. Řada z
nich nabízí doplňkové služby uživatelům, jako je vyhledávání nebo e-mailová
schránka. Provozují je i velké společnosti s jiným hlavním předmětem činnosti.
lE-commerce/business tuto skupinu reprezentují nejrůznější internetové obchody,
aukce či inzertní weby. V současnosti jde o finanční srdce internetu, které
pohání i jinak nekomerčně zaměřené stránky.
lOstatní jde o velmi široké spektrum stránek věnovaných nejrůznějším tématům a
účelům. Dominují zde osobní stránky uživatelů internetu.

Pracovní tým
Náročné projekty internetových prezentací vyžadují zapojení osob mnoha profesí.
Nezbytnými účastníky pracovního týmu standardně musejí být:
lSprávce serveru spravuje technické záležitosti, jako například zálohování dat,
bezpečnost, statistiky přístupů nebo administraci souborů.
lProgramátoři HTML vytvářejí kód HTML (HyperText Markup Language) stránek,
testují jeho funkčnost na různých internetových prohlížečích a komunikují se
správcem serveru.
lWebdesignér jde o grafickou profesi, jejímž posláním je vytvořit vizuální
podobu stránek. Její součástí je tvorba navigačních menu, animací nebo ikon.
lProgramátoři připravují aplikace využitelné v prostředí internetu. Dodávají
kódy, jež obsluhují databáze, zajišťují komunikaci a navigaci nebo speciální
efekty.
lObchodníci osoby komunikující s uživateli a zajišťující zpětnou vazbu, kterou
distribuují příslušným tvůrcům stránek.

Síla jednoduchosti
Při vytváření vlastního obsahu stránek dříve nebo později narazíte na nutnost
nějakým způsobem strukturovat sdělované informace. To s sebou přináší
jednodušší nebo složitější hierarchizaci stránek. Pravidlem efektivní
strukturace je jednoduchost a přehlednost, neboť na jejím základě vzniká systém
menu, kterému se podřizuje vizuální koncept stránek a posléze i jejich navigace.

Technická úskalí
Návrh stránek musí reflektovat i stávající technické možnosti internetového
připojení návštěvníků. Grafická náročnost kapacitně vytíží vytáčené připojení
tuzemských uživatelů a část z nich může i odradit. Stejně tak dodatečné
stahování plug-inů pro flashové animace nebo podpory jazyka Java může řadě
uživatelů zkomplikovat zhlédnutí stránek.
Validní kód stránek zajistí jejich řádné zobrazování v různých typech
prohlížečů, ale i zde je třeba jejich podobu a funkčnost otestovat. Stejně tak
nelze přehlížet rychlost načtení stránek, která tvoří důležitý aspekt jejich
hodnocení.

Aktualizace základem
Tvorba internetové prezentace je během na dlouhou trať. I po jejím dokončení a
zavedení do provozu je nutné stránky dolaďovat, přizpůsobovat změnám
technologií a hlavně aktualizovat jejich obsah. Aktuální obsah je základem
každé webové stránky a může tak vyvažovat i její nepříliš zdařilé grafické nebo
technické zpracování.


Filozofie webu
n Vyzdvihuje roli návštěvníka uživatele.
n Klade důraz na komfort přístupu ke stránce bezproblémová funkce, aktuální
technické pozadí.
n Sleduje návštěvnickou efektivitu stránek vazba na komerční aspekty.
Priority webu
n Nejdůležitější je obsah a jeho propojení s dalšími stránkami.
n Odkazy musejí být jasné a konkrétně cílené.
n Rychlost načtení stránek musí být adekvátní jejich grafické náročnosti.
n Minimalizovat grafické animace na nezbytně nutnou míru podporující
atraktivnost designu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.