O přepínání a směrování

Rita Pužmanová se ve své nové knize Routing a Switching: Time of Convergence zaměřila na dvě v současnosti konvergují...


Rita Pužmanová se ve své nové knize Routing a Switching: Time of Convergence
zaměřila na dvě v současnosti konvergující technologie počítačových sítí
přepínání a směrování. Kniha je určena všem, kteří budují sítě nebo studují
jejich principy. Díky zaměření spíše na teoretickou než produktově orientovanou
část technologií se hodí jako referenční publikace pro správce a architekty,
ale také jako studijní materiál studentů technických fakult.
Z celkových přibližně 1000 stran náleží 364 routingu a 119 je vyhrazeno
switchingu. Vše kolem jsou standardy, jejich popis a zasazení do kontextu
přepínání a směrování. Součástí publikace je dokonce kompletní seznam zkratek,
adres standardizačních institucí a komisí. Díky citlivému přístupu se autorce
ovšem podařilo vyvážit těžce stravitelný technologicko-standardizační text s
praxí. Právě tato vyváženost je podle mého názoru hlavní devizou publikace.
Další přednosti? Popisované technologie jsou nezávislé na platformě. Kniha je v
angličtině, což je s ohledem na pomalejší vývoj českého technologického
názvosloví zřejmě výhodnější než české ekvivalenty. Navíc se autorka, zejména v
první části, věnuje významně standardům a modelům, které tak jako tak příliš
překladů nesnesou. Velmi důležité jsou části vysvětlující a svazující informace
mezi sebou jednotlivé úseky textu tedy nejsou jen technickými ostrovy popisů a
citací, ale provázaným celkem. Kromě dvou základních pilířů současných sítí,
směrování a přepínání, se kniha nevyhýbá ani bridgům či technologiím QoS a MPLS.
Publikaci mírně uškodily některé typografické chyby, vzhledem k zahraničnímu
vydavateli je vyšší také cena, která se pohybuje okolo 50 dolarů.

(Rita Pužmanová: Routing and Switching: Time of Convergence? Addison--Wesley,
ISBN 0-01-39861-3, podrobnosti a objednávka na www.amazon.com)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.