O šalbách démonů

Psal se rok 1563. Johann Weyer, profesor lékařství v Kolíně nad Rýnem, právě dokončoval knihu De praestigiis daemonum...


Psal se rok 1563. Johann Weyer, profesor lékařství v Kolíně nad Rýnem, právě
dokončoval knihu De praestigiis daemonum et incantitionibus ac veneficiis (O
šalbách démonů, kouzlech a travičství). Píše se rok 2002 a okolo nás místo
bludiček a strašidel panují zlověstnější síly: hluk, záplava informací a
podnětů a složitost propojených věcí, rostoucí měřítko hrozby terorizmu,
rychlost změn a s tím vzrůstající odpovědnost za jejich řízení. Máme v ruce
nástroje k efektivnější správě, aniž přesně rozumíme tomu, co řídíme. Často si
neuvědomujeme, že nám překáží nejen rozrušení a spěch, nevhodný úhel pohledu a
nedostatečná kvalifikace, ale dokonce i zákony, předpisy a zvyklosti. Pouštíme
se do řízení, aniž nám na mysli vytane věta W. R. Ashbyho, že "... nejsme s to
pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu je určen". Nemůžeme již
sledovat osvědčené vzorce chování, rozhodování a zdůvodňování, ale úspěch je
podmíněn pružností a přizpůsobivostí: mezi typická témata nových paradigmat
patří teamwork, network a customwork. Teamwork, umožňuje sdílení informací
novými propojeními nezávislých členů týmů a s novými vazbami na organizační
struktury. Strategická síť zase nahrazuje původně jasné hranice podniků a
přehledné vztahy se zákazníky a transformuje se do hodnotových řetězců. A
zákazník se konečně z pouhých proklamací stal reálně aktivním prvkem
produkčních řetězců a dodávek služeb.
Kdysi bylo žádoucí rozčeřit poklidnou hladinu "dřímající" disciplíny. Dnes se
zdá, že bychom měli spíše přilít oleje do rozbouřených vln ICT, abychom
zbytečně netroskotali na úskalích bývalých jistot, které se nám relativizují
pod rukama. Abychom lépe využili potenciál nových zdrojů, kam patří digitální
ekonomika, síťová inteligence, intelektuální kapitál a podmínky, jako jsou
začlenění České republiky do EU, zařazení podniku do dodavatelského řetězce,
zavedení řízení vztahů se zákazníky nebo externí pořizování služeb IS/IT.
Konference Systémová integrace 2002, kde jsou mediálními partnery Computeworld
a Business World (viz http://si.vse.cz), umístěná tradičně Na Žofíně v Praze ve
dnech 10. 6. a 11. 6. 2002 se o to pro oblast řízení firem a institucí v
digitální ekonomice jak zní podtitul této akce bude snažit! Bojte se člověka,
který přečetl jen jednu knihu řekl kdysi Denis Diderot. Bojte se člověka, který
navštívil jen jednu podobnou konferenci...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.