O výzkumných a vývojových skupinách v IT odděleních

V posledních měsících jsem mluvila s několika CIO, kteří v rámci svých IT oddělení znovu zřídili oficiální prac...


V posledních měsících jsem mluvila s několika CIO, kteří v rámci svých IT
oddělení znovu zřídili oficiální pracovní skupiny pro výzkum a vývoj (R&D,
Research & Development). Tato neformální svědectví nenaznačila žádný nový trend
nebo směr vývoje, ale předestřela jisté možné perspektivy pro další život IT
organizací.
Pohlédnete-li zhruba 5 let nazpátek, jistě si vzpomenete, že mnohé velké IT
organizace používaly interní R&D kapacity. Tato oddělení typicky spotřebovala
kolem 3 % rozpočtu IT a mírně vyšší procento pracovníků. (V některých
organizacích byly investice do IT R&D podstatně vyšší.)
Možná náplň práce R&D se liší, ale v podstatě vždy zkoumají způsoby, jak by
některá technologie mohla ovlivnit podnikové IT prostředí. Těm, kteří pracovali
v R&D, často zbytek IT skupiny záviděl, protože oni byli ti "chlapíci placení
za hraní si s cool věcmi".
Obecně bylo R&D jedním z nejvíce privilegovaných pracovišť v IT během
technologického boomu 90. let.
Jeho postavení se změnilo, když IT bublina praskla a hospodářství ochablo.
Během dnů hlubokých škrtů v rozpočtech informačních oddělení na začátku nového
století bylo R&D jednou z nejpostiženějších oblastí.
Jen málo CIO mohlo ubránit investice do vývoje a výzkumu během období, ve
kterém ubylo IT investic všeho druhu. Posledních pět let bylo poznamenáno
úsilím snižovat IT náklady, racionalizovat existující softwarová portfolia a
zkoumat alternativní zdrojové modely. Ukončení činnosti IT R&D skupin bylo
odpovědí na stagnující ekonomiku.
Nicméně někteří z lidí, se kterými jsem nedávno mluvila, věří, že brzy oživnou
malá oddělení IT profesionálů věnující se nastupujícím technologiím.
Organizace, které to dělají, mi sdělily, že je k tomuto kroku vedl zájem
koncového trhu spotřebitelů o IT a z toho plynoucí potřeba zjistit, jak tento
zájem ovlivní jejich byznys.
Ironií je že v době, kdy IT R&D oddělení bojovala o přežití, získaly informační
technologie celý nový segment trhu. Podniková sféra prudce snižovala rozpočty
IT a naopak spotřebitelé se více nořili do informačních technologií.
V posledních letech se například velmi rychle rozšířily mobilní přístroje a
vysokorychlostní internet. V důsledku toho vznikla poptávka po podpoře těchto
technologií, a ta je pravděpodobnější ze strany spotřebitelů než ze strany
korporací.
Navíc je IT R&D dobře situováno k tomu, aby hrálo klíčovou roli v optimalizaci
existujících IT systémů a v ochraně citlivých informací společnosti.
Oživení R&D funkcí v IT se ovšem odehrává ve zcela jiném prostředí, než jaké
bylo v pozdních 90. letech. Organizace, které se rozhodly obnovit tuto funkci,
budou muset přesně definovat, čeho má skupina dosáhnout.
Předpokládám, že pro zachování efektivnosti vzkříšeného IT R&D bude třeba mimo
jiné rozšířit jeho aktivity nad rámec zkoumání nových technologií (zejména do
bezpečnosti), pokusit se o spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty (například
univerzitami) a stanovit jasné parametry výkonu.
Znovuobjevené IT R&D může představovat významný krok pro IT organizace, musí
být ale implementováno s jasným stanovením obchodního cíle.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.