O Webu přímo od zdroje

Když jsem si nedávno v knihovně dělal rešerši na knihy, které se zabývají problematikou jazyka XML, narazil jsem na t...


Když jsem si nedávno v knihovně dělal rešerši na knihy, které se zabývají
problematikou jazyka XML, narazil jsem na titul, zajímavý již podle názvu XML:
Principles, Tools and Techniques. Jako autor byl uveden Dan Connolly, který je
podepsán i pod mnoha specifikacemi konsorcia W3C. Knihu jsem si tedy vypůjčil,
abych se jí podíval na zoubek a s jejím obsahem seznámil i vás.
Možná to však nebude tak jednoduché brzy se ukázalo, že kniha není jen knihou.
Na první pohled v ruce držíte běžnou počítačovou knížku. Při studiu tiráže však
zjistíte, že kniha je jen jedním z dílů The World Wide Web Journalu (W3J). W3J
je čtvrtletník vydávaný nakladatelstvím OReilly, který se zabývá novými
technologiemi na Webu. Část knihy (promiňte časopisu) vždy obsahuje specifikace
standardů vytvořených konsorciem W3C. To by však nebylo až tak zajímavé
specifikace jsou přece zdarma přístupné všem na serveru konsorcia. Podívejme se
tedy podrobněji na to, co zajímavého obsahuje poslední číslo druhého ročníku
W3J z konce roku 1997.
V první části knihy nalezneme dva články, které podrobně rozebírají pozadí
vzniku jazyka XML. Mimo jiného se zde dozvíme, jak se na spletité cestě vývoje
podílely firmy Netscape a Microsoft. O tom, že kniha je i časopisem, svědčí
několik následujících stran, které obsahují přehled nejdůležitějších událostí
konsorcia W3C za posledních několik měsíců.
Následující část nazvaná W3C Reports obsahuje 4 dokumenty přímo z dílny
konsorcia W3C. Prvním z nich je specifikace jazyka XML 1.0. Na ni navazuje
popis jazyka pro tvorbu odkazů v XML-dokumentech. Třetí příspěvek pojednává o
jazyku pro zápis matematických vzorců na Webu o MathML, které patří mezi vůbec
první aplikace jazyka XML. Poslední článek této části shrnuje požadavky na
objektový model dokumentu, který je nezbytným předpokladem pro to, aby mohly
skripty manipulovat s HTML nebo XML dokumenty.
Největší část tohoto čísla W3J zabírají příspěvky, které se nějakým způsobem
dotýkají jazyka XML, kterému je věnováno celé číslo časopisu.
Pro ty, kteří nemají čas a chuť číst technické specifikace standardů, může být
velice užitečný článek A Guide to XML (Průvodce jazykem XML), který velice
srozumitelně a stručně seznamuje s nejdůležitějšími pravidly pro vytváření
XML-dokumentů.
Článek Embeded Markup Considered Harmful (Vnořené značkování je považováno za
škodlivé) přináší alternativní pohled na strukturované dokumenty. Autorem
článku je Theodor Holm Nelson, který pracoval na
projektu Xanadu. Tento projekt na rozdíl od jazyků jako SGML, XML nebo HTML
udržoval informace o struktuře dokumentu v separátním souboru odděleném od
textu. To přinášelo některé výhody jako např. snadnější implementaci a možnost
označkování jednoho textu několika způsoby. Právě toto téma rozebírá článek.
V knize nalezneme i články věnované jazyku pro popis chemických vzorců (CML) a
prohlížeči Jumbo, který umí dokumenty s těmito vzorci zobrazovat.
Pro opravdové programátory je určen článek, který prakticky popisuje, jak v
Perlu snadno naprogramovat jednoduchý XML-parser.
Jestliže v případě Internetu Microsoft zpočátku zaspal dobu, s XML již
nenechává nic náhodě. Přesvědčí nás o tom článek, kde vývojáři Microsoftu
popisují, jak a proč se Microsoft rozhodl pro použití jazyka XML při tvorbě
kanálů (formát CDF). Kromě toho článek popisuje 2 parsery z dílny Microsoftu
jeden napsaný v C++ a druhý v Javě. Ten druhý je dokonce dodáván zdarma včetně
zdrojových textů.
Klasikou mezi články o XML je příspěvek od Jona Bosaka XML, Java, and the
Future of the Web (XML, Java a budoucnost Webu). Tento článek nastiňuje směry,
kterými se bude Web ubírat v nejbližší době, kdy se rozšíří používaní
technologií jako je Java a XML.
Jelikož je předmět dnešní recenze trochu netypický, bude i další část recenze
trochu netypická. Abyste získali lepší přehled o tom, co obsahují jednotlivá
čísla W3J, stručně si přiblížíme obsah i předchozích třech čísel roku 1997.
První zimní číslo roku 1997 se zabývalo zejména jazykem HTML 3.2 a kaskádovými
styly. Kromě specifikací však obsahovalo i uživatelské návody k použití obou
technologií a mnoho dalších článků ze souvisejících oblastí.
Jarní číslo se zabývalo skriptovacími jazyky, které umožňují Web automatizovat
i učinit ho více interaktivním. Články zahrnovaly popis použití JavaScriptu,
VBScriptu, Perlu, Pythonu, CGI, spolupráci s databázemi a další věci.
Třešničkou na dortu byl rozhovor s vývojáři Perlu.
Do poměrně klidnějšího letního období vnesl World Wide Web Journal závažnou
otázku bezpečnosti a důvěry na Internetu. Na pořadu dne byly digitální podpisy,
ochrana dat v otevřených informačních systémech, praktické návody na vytváření
bezpečných aplikací na webovské platformě.
Zimní číslo se pak věnuje jazyku XML. Málem jsem se zacyklil, takže mi nezbývá,
než shrnout přínosy W3J. Rozhodně to není čtení pro každého. Pokud vás však
zajímají technologie Webu do hloubky, chcete mít náskok před ostatními a chcete
informace z první ruky, sáhněte po World Wide Web Journalu. Připravte si však
150 amerických dolarů na roční předplatné.
(Connolly, D: XML: Principles, Tools, and Techniques. OReilly & Associaties a
konsorcium W3C, 1997, ISBN 1-56592-349-9)
8 0881 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.