O "zlých" auditorech trochu jinak

Účetní auditoři jsou bezesporu zvláštní "kasta" profesionálů. Už jejich název vyvolává mnohdy tak trochu mrazení...


Účetní auditoři jsou bezesporu zvláštní "kasta" profesionálů. Už jejich název
vyvolává mnohdy tak trochu mrazení v zádech. Vždyť audit tedy revize,
systematická inspekce účetních zápisů obsahující analýzy, testy potvrzení, či
schválení přináší vyjádření o finanční situaci firmy k určitému datu a o
dosaženém hospodářském výsledku za příslušné období.
Michal Marek Jinak řečeno, čekání na auditorovu zprávu mnozí manažeři vcelku
oprávněně přirovnávají k onomu známému pocitu z dětských let, když žáček čeká
na vysvědčení. Ano, auditor aneb účetní a revizní znalec atestující kvalitu
firemních bilancí, musí být přísný jako pan učitel, který chce děti hodně
naučit a nemůže jim při přezkušování nic slevit, protože neznalost té či oné
základní látky by se jim jednou v dospělosti mohla vymstít. Avšak na druhé
straně nutno zdůraznit, že i auditoři jsou normální lidé z masa a kostí, kterým
ani v procesu černobílého pitvání účetních knih a hodnocení finančního a
daňového hospodaření firmy nechybí cit pro člověčinu, ba ani smysl pro humor.
Zkušený auditor Anthony Collins z Montrealu říká, že auditor by měl být moudrý
člověk, jehož vysoká odborná kvalita se musí vždy a za všech okolností shodovat
s dodržováním důstojnosti při jemu svěřeném úkolu. Tomu odpovídá i zásada
nenechat se strhnout svými osobními sympatiemi, či naopak antipatiemi. S tím
pak rovněž souvisí nutnost vystříhat se rizika prvního dojmu, který může i
nemusí být vždy trefou do černého. Auditor se prostě nesmí nechat unést
některými vnějšími kladnými či naopak zápornými údaji o hodnocené firmě, dokud
se sám důkladně o všem detailně nepřesvědčí.
Přítel auditor
Správný auditor by vlastně měl být i dobrým přítelem. Je totiž typické, že
některé firmy požádají o audit pouze tehdy, když začne klesat odbyt, zhoršuje
se morálka prodejního personálu nebo když se vyskytnou jiné problémy firmy.
Ironií ovšem zůstává, že auditorovo doporučení k provádění periodické revize
vyslyší jen málokterý šéf. Takový byl i případ firmy OBrien Candy, středně
velkého podniku produkujícího cukrovinky na americkém Středozápadě. Když v
posledních 2-3 letech její prodej a zisky stačily stěží na to, aby se udržela
na hladině, šéf stále hledal vinu v prodejním personálu. "Víš, ti lidé
nepracují dostatečně tvrdě a ani nejsou příliš chytří," řekl při soukromém
hovoru s přítelem, který býval auditorem. Zkušený profesionál se v podniku
trochu porozhlédl a nakonec vypracoval cosi jako "soukromý" audit. Zjistil řadu
nesrovnalostí, které brzdily OBrienovy obchody. Svému příteli proto vytkl:
"Vždyť neumíš proniknout mezi střední obchodníky, neposkytuješ slevy a nedáváš
výhradní smlouvy a mizerně financuješ sklady. A co marketing? Zatímco v
rozpočtech konkurence tvoří marketing 20 %, ty jsi škrob a dáváš na něj jen 15
%. Ve své reklamě stále jen připomínáš své nejlepší věci, což je jistě správné,
ale zároveň zapomínáš na to, abys pustil pár dolarů především na nové produkty.
A konečně ten tvůj šéf marketingu, škoda mluvit. Je to člověk, kterého sis
vytáhl z oddělení prodeje a tím pádem je nakloněn svým kámošům z prodejního
personálu, přičemž ostatním marketingovým funkcím věnuje minimum pozornosti."
A přítel auditor pak před užaslým šéfem předestřel závěr svého zjištění.
Výrobková řada firmy je nevyvážená, neboť dva hlavní produkty pokrývají tři
čtvrtiny celkového prodeje a nemají žádný růstový potenciál a strategie firmy
vůbec nebere na vědomí měnící se vzorek distribuce. Na závěr majiteli firmy
podal kousek papíru, na kterém byla skica návrhu krátkodobých a dlouhodobých
doporučení k vylepšení situace. "Znovu zhodnoť současnou výrobkovou řadu a zbav
se okrajových a slabších produktů a neboj se zahájit školení o moderním prodeji
a zlepši systém odměňování. A hlavně zaměstnej zkušeného šéfa marketingu
odjinud, zvyš podíl marketingových výdajů alespoň na 20 % a začni s efektivním
programem vývoje nových výrobků. A neboj se vymyslet silné názvy značek." Dvě
věci jsou k nevíře. Za prvé, že po těchto auditorových doporučeních, jejichž
výčet zde není úplný, se výsledky OBrien Candy začaly brzy vskutku odpoutávat
ze sféry červených čísel do příjemnějších poloh. A za druhé, že auditor vše
udělal zdarma. Prostě dobrý přítel.
0 2807 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.