Obchod na burze

Pohodlná práce s Javou odkudkoliv Javová aplikace vytvořená pro mobilní telefony umožňuje obchodovat s akciemi na bur...


Pohodlná práce s Javou odkudkoliv
Javová aplikace vytvořená pro mobilní telefony umožňuje obchodovat s akciemi na
burze BCP Praha a v RM-Systému. Ve zkušebním provozu je od minulého měsíce
aplikace pro burzovní obchodování a na trh ji uvedla společnost Sati.
Aplikace umožňuje on-line obchodovat na BCP Praha a v RM-Systému přímo z
mobilního telefonu klienta. Aplikace využívá prostředí Java 2 Micro Edition
(J2ME), které podporují téměř všechny nově uváděné mobilní telefony GSM.
Aplikace poskytuje takové služby, jako je zobrazení on-line informací o
obchodování na BCP Praha a v RM-Systému, dále zadání a zrušení pokynu k nákupu
nebo prodeji cenných papírů, zobrazení informací o zadaných pokynech klienta či
zobrazení informací o finančním účtu. Síťová komunikace aplikace je zabezpečena
pomocí šifrování podle standardu AES.
Společnost Sati již v roce 1996 vyvinula a zpřístupnila klientům systém
obchodování s akciemi na BCP Praha prostřednictvím internetu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.