Obecní dům ve znamení Internetu

"Jaro je sezonou obnovy. V Internetu je proces obnovy a vývoje již po několik let stálý. Přesto však tento proces vzkv


"Jaro je sezonou obnovy. V Internetu je proces obnovy a vývoje již po několik
let stálý. Přesto však tento proces vzkvétá do nové oblasti možností," to jsou
slova, kterými internetový veterán, vynálezce AltaVisty Paul Flaherty uvedl
svou přednášku na konferenci Prague Internet World.
Konference byla zahájena slavnostním přestřižením pásky rukou předsedy jejího
Čestného výboru, ministra obrany Michala Lobkowicze. Organizátoři konference
agentura M.I.A. a americká společnost Mecklermedia ve dnech 7.-9. dubna s v
pražském Obecním domě připravili pro více než tisícovku hostů kromě řady
přednášek i expozici, na níž své produkty představilo přes 40 vystavovatelů.
Téměř stovka přednášejících vystoupila v rámci tří sekcí Podnikání s
Internetem, Internet: významný zdroj informací a Internet: nástroj podpory
sociálního a hospodářského rozvoje.
Jak uvedl Alan Meckler, prezident Mecklermedia Corp., první internetovou
konferenci na světě uspořádala jeho společnost před necelými 4 lety v New
Yorku. o obrovské síle fenoménu jménem Internet pak svědčí fakt, že dnes se
koná ročně téměř 30 podobných konferencí ve 25 zemích světa. Skoro neskutečně
zní informace, že před zmíněnými 4 roky bylo ve Spojených státech pouhých 8
společností používajících internetové aplikace. Dnes na tomto poli jen v USA
působí 650 firem.
Jedním z nejvýraznějších rysů konference byl nepochybně fakt, že přednášky,
prezentace i tiskové konference se již neodehrávaly v oblasti vizí, ale naopak
v rovině ryze praktické, svědčící o tom, že Internet se v našem světě již
napevno zabydlel. "Význam Internetu bude srovnatelný s tím, co pro lidstvo
svého času znamenal vynález telefonu, či televize a obdobnou, nebo i větší
měrou změní jejich způsob života lidí," uvedl na zahajovací tiskové konferenci
Alan Meckler.
Mezi přednášejícími na konferenci Prague Internet World byli i další špičkoví
zahraniční odborníci, konkrétně již zmiňovaný autor vyhledavače AltaVista Paul
Flaherty (s ním přineseme rozhovor v jednom z příštích čísel), Jordan Todd
Rice, který založil 56 center ambulantní péče a v roce 1995 stál u zrodu I-Med
v americké Atlantě, což je první mezinárodní síť zdravotnických zařízení
používajících Internet. Jednotlivá střediska jsou plně computerizovaná a
navzájem propojená, což umožňuje sdílení lékařských i finančních informací.
Tímto projektem se Jordan Todd Rice zabývá více než
devět let a je vlastníkem výhradní smlouvy s mnoha státy, které obvykle
neumožňují zahraniční podílnictví ve zdravotnictví. Tele-Medicina je podle
zakladatele projektu I-Med vývojově novým stupněm v péči o zdraví, který
zpřístupní kvalitní lékařské služby i těm nejchudším a nejméně rozvinutým
národům.
O možnostech a specifikách internetové reklamy hovořil Greg Gendron
víceprezident společnosti Real Media, Interactive Services for Turner
Broadcasting reprezentoval Richard Reeves.
Hlavními sponzory Prague Internet World byly společnosti Paegas a PVT.
(jaf)
8 0803 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.