Objektová databáze na burze

Makléř prodává 1 000 akcií General Electric. Recepční kontroluje vstup pacientů na kliniku. Tiskárna počítače tisk...


Makléř prodává 1 000 akcií General Electric. Recepční kontroluje vstup pacientů
na kliniku. Tiskárna počítače tiskne účet za spotřebovaný benzin. Na první
pohled to vypadá jako tradiční aplikace, které by měly běžet na tradičních,
dobře známých relačních databázích. Ale někteří uživatelé objevují novou
alternativu objektově-orientované databáze které mají umožnit aplikacím
rychlejší či lacinější provoz.
Objektově-orientované databáze mohou předčit databáze relační při vyhledávání
složitých souvislostí mezi daty. Ale pozor! Je mnohem těžší najít vývojáře a
správce databází, kteří umějí pracovat s objekty, než specialisty na mnohem
obvyklejší relační produkty.
Relační databáze, která ukládá data ve sloupcích, řádcích a tabulkách, je
obvykle dobrou volbou, pokud vztahy mezi různými typy dat jsou pevně dány a
jsou známé. Relační přístup je vhodný např. pro inventarizaci nárazníků v
automobilové továrně. Je to proto, že aktualizace součástek ve skladu vyžaduje
zcela jednoduché výběrové operace, které se týkají snadno určitelných tabulek v
databázi.
Vezměme si ale úkol technika, který musí analyzovat, co se stane s jinými
částmi auta, když se váha, tvar, nebo velikost nárazníku změní. Relační
databáze není příliš vhodná pro složité dotazy napříč tabulkami, jimiž se
hledají všechny části, které mohou být ovlivněny. Problém se ještě zvětší, když
se záležitosti mění rychleji, než může být databáze aktualizována.
V takových případech se mohou uplatnit objektové databáze. Jestliže je nárazník
reprezentován jako objekt a ne jako položka v databázové tabulce, pak takové
asociace jako např. souvislosti s dalšími částmi, mohou být zabudovány do
objektu "nárazník". Objekty reprezentující např. rám nebo polstrování mohou
automaticky zdědit všechny změny provedené na nárazníkovém objektu, a tím
usnadnit další analýzu.
Objektové databáze jsou často spojovány pouze se speciálními aplikacemi, jako
je ukládání videozáznamů nebo některé finanční transakce. Ale vlivem
deregulace, zvýšené konkurence a zvětšené poptávky po uživatelských službách v
mnoha oborech, se vytvořily komplexní datové vztahy, v nichž objekty excelují.
Rychlejší obchodování
Chicagská burza se snaží překonat své rivaly tím, že obchody vyřizuje rychleji
a laciněji. Každá objednávka vyžaduje přístup k datům, jako je nákupní a
prodejní cena, nejvyšší a nejnižší denní
ceny, stav ostatních objednávek a obchodní pravidla. Donedávna byly tyto
informace ukládány do hierarchické databáze na počítači Digital VAX, navržené s
použitím ukazatelů, které zrychlují činnost tím, že ukazují cestu k potřebným
datům. Ale ukazatele zároveň ztěžují firmě změny zaběhnutých procesů, protože v
podstatě jde o pravidla pevně zakódovaná do databáze.
Aby zlepšila pružnost a schopnost konkurovat na trhu, přešla burza k objektově-
orientované databázi společnosti Versant, která zpracuje až 25 požadavků, 300
nabídek a 200 nákupů za vteřinu. Viceprezidnet pro vývoj aplikací John Kerin
říká, že při takovém náporu by relační databáze měla příliš velké zatížení.
Energetické firmy
Podobně zjistila houstonská firma Enron Energy Services, že její účetní
databázový program nestačil zvládnout požadovaný provoz. V závislosti na
místních kontraktech a předpisech působí Enron jako dodavatel energie ve více
než 100 lokalitách v USA. Různí zákazníci platí podle různých sazeb, mají různé
daně a dostávají různé pokyny pro placení účtů.
Enron měl původně svůj účetní program napsán v jazyce C++ a pro ukládání dat
používal relační databázi Oracle, obsahující 36 tabulek pro samotnou fakturaci.
Avšak výkon byl nepřijatelný. Požadovat na databázi, aby zodpověděla složité
dotazy nutné k vyhotovení zákaznicky modifikovaných účtů, "bylo jako sestavovat
automobil z nejmenších součástek", a to desettisíckrát za den.
Enron sice nevyřadil Oracle, ale přidal jako buffer databázi ObjectStore od
společnosti Object Design. Denní souhrny jsou zpracovávány v databázi Oracle,
ale výsledky se ukládají v bázi ObjectStore, která dodává data potřebná k
vytvoření aktuálního účtu. Provoz je rychlejší a údržba je jednodušší, protože
převádění SQL dotazů do jazyka objektů se provádí off-line. Systém v
současnosti teprve začal pracovat, ale Enron očekává, že ještě v tomto roce
bude zpracovávat desítky tisíc transakcí denně.
Zdravotnické aplikace
Partners HealthCare System je síť poskytující zdravotnické služby se sídlem v
Bostonu. Také ona používá objektově-orientovanou databázi a aplikaci k převodu
objednávek zákazníků.
Běžně vkládají zdravotní sestry nebo úředníci objednávky do systému, který je
zaměřen hlavně na informace o účtech. Ale společnost Partners chtěla systém,
který by automaticky
kontroloval poskytovanou péči s ohledem na alergie, vliv drog, a vážnost nemoci
nebo zranění ošetřovaných. Proces se komplikuje tím, že jsou respektovány
problémy organizace práce, např. schvalování objednávek od studentů medicíny.
"Když se podíváte na proces zpracování objednávek, je to velmi složitě členěné
hierarchické schéma a existuje v něm spousta větvících bodů," říká Steve
Flammini, ředitel aplikačního vývoje Partners. Takový systém, implementovaný na
databázích Oracle nebo DB2, může být při složitých dotazech, které se zde
vyskytují, tak pomalý, že se sotva plazí.
Naproti tomu objektová databáze Cache od InterSystems umožňuje získávat data z
mnoha zdrojů udržovaných v sítí institucí, patřících k Partners. Při použití
objektově-orientované architektury mohou doktoři obdržet o ošetřovaných právě
ty informace, které jsou z hlediska daného oddělení důležité.
Objektové databáze mají schopnost řešit problémy tam, kde jsou tak složité
procesy, že relační databáze selhávají. Tak například výrobci, distributoři,
dopravci a maloobchodníci musí
neustále zvažovat rozhodnutí o tom, kdy produkt vyrobit, kde skladovat hotové
zboží a jak zvolit co nejekonomičtější způsoby dopravy na toto místo. Výrobce
potravin, vyrábějící jak zboží konzervované, tak určené k rychlé spotřebě, musí
hledat optimum i pro různé produkty. Objektová databáze může modelovat
dodavatelský postup na základě informací o složení zboží, skladech, a
atributech různých způsobů dopravy.
A přece se objektové databáze v řízení dodávek zboží zatím výrazně neprosadily.
Kamenem úrazu je jejich nezvyklost a potřeba speciálních zkušeností. Kerin
hledal 9 měsíců specialistu pro údržbu své aplikace. "Nestačí jen znát C++ a
syntaxi," říká. Potřebujete vědět, jak objektové databáze a ORB (Object Request
Brokers) skutečně pracují." K tomu, že v oboru objektových databází není dost
zkušených odborníků, přispěl také nedostatek významných produktů a standardů na
trhu.
Dokonce i prodejci se setkávají se strachem z neznámého, když se snaží, aby si
zákazníci zvykli na objekty. "Je těžké chtít od zákazníka, aby si koupil něco,
o čem nikdy neslyšel," říká analytik Mervin Adrian z Giga Information Group.
"Až dosud byly objektové databáze spíše záležitostí pro
vědce."
Adrian očekává, že se trh objektových databází v tomto roce zdvojnásobí,
pobídnut růstem objektově-orientovaných jazyků, jako je Java. Ale manažeři
informačních technologií musí stále zvažovat výhody objektově-orientovaných
databází v souvisloti s potížemi při jejich vývoji a udržování.
9 0699 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.