Objektově orientovaní zemědělci

Na půdě České zemědělské univerzity v Praze Suchdole se konal za mediálního partnerství Computerworldu již 4. ročn...


Na půdě České zemědělské univerzity v Praze Suchdole se konal za mediálního
partnerství Computerworldu již 4. ročník celostátní odborné konference OBJEKTY
99. Konference posloužila k výměně zkušeností a poznatků z oblasti objektově
orientovaných technologií (OOT).
V sychravý podzimní čtvrtek se tak v prostorách auly ČZU sešli odborníci z celé
republiky, pro které byl připraven zajímavý program skládající se z tzv.
dopoledních minikonferencí pro seznámení s problematikou doplněný odpoledními
přednáškami o praktických zkušenostech a implementacích. Pro ty z vás, kteří se
konference nezúčastnili a přesto by se chtěli o OOT dovědět něco nového, bude v
dohledné době, na adrese http://omega. pef.czu.cz/misc/KonferenceObjekty,
zpřístupněn sborník této konference.
9 3291 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.