Objekty a metodika BORM

Objektové metodiky a programování se neustále vyvíjejí a bez nepřetržitého sledování aktuálních trendů nelze udr...


Objektové metodiky a programování se neustále vyvíjejí a bez nepřetržitého
sledování aktuálních trendů nelze udržet krok se světovým děním v oboru. Tuto
skutečnost opět prokázala odborná konference Objekty, jejíž letošní ročník
proběhl na VŠB-TU v Ostravě. Mezi živá témata patří jak teoretické otázky
konceptuálního modelování, tak otázky efektivního vývoje aplikací
prostřednictvím tzv. agilního přístupu.
Pozornosti se těšila řada příspěvků věnovaných metodice modelování BORM
(Business Object Relation Modeling) a nástroji Craft.Case, který ji podporuje.
Ukazuje se, že tato metodika tuzemského původu zasahuje čím dál větší okruh
odborníků a přidružují se k ní aktivity, které již nevycházejí pouze z úzkého
okruhu jejích autorů.
Pokroku bylo v uplynulém roce dosaženo i v metodice výuky OOP. Zkušenosti
přednášejících pedagogů však poukazují na negativní fakt, že na většině škol je
výuka v oblasti OOP stále doménou tradičního strukturovaného přístupu, na který
jsou objekty pouze nabaleny.
Podrobné informace o programu konference jsou k dispozici na adrese
www.cs.vsb.cz/objekty/2005. Příští ročník se bude konat pod taktovkou jejího
zakladatele Vojtěcha Merunky na půdě ČZÚ v Praze. Jistě se máme opět na co
těšit!

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.