Objekty pro byznys a síť

Hlavním tématem letošního již 7. ročníku konference Objekty, která se tradičně konala v polovině listopadu v areál...


Hlavním tématem letošního již 7. ročníku konference Objekty, která se tradičně
konala v polovině listopadu v areálu Zemědělské univerzity v Praze--Suchdole,
se stal objektový přístup k byznysovým a internetovým aplikacím. Computerworld
byl mediálním partnerem této akce.
Podle slov organizátorů konference, v čele se zástupci kateder informatiky
předních českých vysokých škol, se v průběhu uplynulých let objektový přístup
úspěšně prosadil v řadě oblastí včetně modelování podnikových procesů či
právních znalostí.

Cesta do praxe
"Letošní ročník ukázal, že se objekty v praxi opravdu používají tuto skutečnost
dokládá řadu přednášek, které se týkaly problematiky řízení velkých projektů
využívajících objektový přístup," říká Vojtěch Merunka (PEF ČZU Praha). Jak
uvedl jeden z dalších účastníků konference a autor celé řady odborných
publikací s tematikou programování Rudolf Pecinovský, výhody objektového
přístupu se výrazně projeví v okamžiku, kdy vytvářený program dosáhne určité
mezní velikosti rozsáhlý software podle něj už v současné době bez objektů
spolehlivě prakticky udělat nelze. Za významný přínos letošního ročníku lze
považovat informace o metodikách řízení tvorby rozsáhlých systémů v praxi, o
pokročilých technikách objektově orientovaného programování, jako je například
refactoring, a o využívání návrhových vzorů. Již tradičně zaujaly také
příspěvky o využívání objektově orientovaného paradigmatu při implementaci
systémů pro elektronický obchod nebo při modelování podnikových procesů,
organizačních struktur a dokonce i právních norem.
Jednou z novinek, která dokládá šíři záběru objektových technologií, byl i na
konferenci prezentovaný objektově orientovaný ISO standard pro výměnu výrobních
dat Step/Express.

Přizpůsobit výuku
Panelová diskuse organizovaná v rámci konference ukázala i nedostatky, se
kterými se objektový svět potýká. "Je to problém výuky a prvního seznámení s
programováním neboli jak to udělat, aby člověk správně pochytil objektové
řemeslo a nedostal se do vleku starého zkostnatělého myšlení," říká Merunka.
"Ukazuje se, že všeobecně přijímaný nejlepší výukový nástroj neexistuje a
situace je o to složitější, že ani ve světě praxe nevládne jeden univerzální a
nejlepší objektový programovací jazyk jsou tu platformy .Net, Sun One, dále
tzv. otevřené systémy a také extrémní přístupy, jako je Smalltalk. Neustále
vznikají nové nástroje a nacházejí si své praktické uplatnění, což je
koneckonců dobře." Podle Pecinovského je v této souvislosti potřeba změnit
přístup k výuce programování: "Kurzy by neměly začínat prográmky typu Hallo
World, na nichž se frekventanti nenaučí nic jiného kromě syntaxe jazyka, ale
studenti by měli hned na počátku dostat do rukou větší kus kvalitního hotového
kódu a začít v něm zkoušet dělat malé úpravy, aby pochopili, jak věci fungují."

Důraz na terminologii
"To, že se objektové paradigma špatně učí, souvisí i s nesprávnou terminologií,
používanou v řadě odborných publikací," poukazuje na další problém Martin
Molhanec (FEL ČVUT Praha). I této záležitosti byla v kuloárech konference
věnována značná pozornost a byly diskutovány možné kroky k nápravě. První
vlaštovkou v tomto směru je uvedení hned několika slovníčků objektové
terminologie používaných na různých vysokých školách v konferenčním sborníku.
"Pod pojem výuka je potřeba zahrnout nejen školy, ale i další vzdělávání lidí z
praxe," upozorňuje Pavel Drbal (FIS VŠE Praha). "Ve firmách dnes bohužel působí
řada rádoby programátorů, kteří nemají na seznamování s novými technologiemi
čas, protože jak říkají, musejí programovat." Tato situace podle Pecinovského
velmi připomíná konverzaci typu: Proč řežete tupou pilou? Nemáme čas na to,
abychom si ji nabrousili!
"Často jde o lidi, kteří vytvářejí aplikace pro internet," dodává Drbal. "Právě
pro ně a pro jejich profesionální rozvoj by však byla účast na odborných
konferencích typu Objekty nebo Tvorba softwaru což je protějšek pražské
konference pořádaný tradičně v jarním termínu v Ostravě nemalým přínosem."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.