Objekty spolu chtějí mluvit

Dokud počítače nebyly běžně propojené, nemělo téma distribuovaných aplikací pro většinu uživatelů žádný pr...


Dokud počítače nebyly běžně propojené, nemělo téma distribuovaných aplikací
pro většinu uživatelů žádný praktický význam. Dnes je ovšem situace výrazně
odlišná.
Mají-li se propojené počítače použít ke společné práci na nějaké aplikaci,
téma smysluplné komunikace jejích jednotlivých komponent se dostává do zcela
jiného světla.
Zprvu bylo možné, aby každá firma používala ke komunikaci objektů v rámci
distribuovaných aplikací vlastní řešení. To ovšem neumožňovalo propojení
programového vybavení různých výrobců a někdy bohužel ani výrobce jednoho.
Bylo třeba, aby přišly standardy, nebo lépe jeden jediný standard. Standard,
který by umožnil bezproblémovou spolupráci široké škály komponent.
Jedním z prvních byla definice RPC firmy Sun Microsystems, která se později
stala široce podporovaným standardem ve formě RFC. S nástupem tříúrovňové
architektury se pak tím zřejmě nejvíce používaným stal standard CORBA. A právě
jemu se budeme věnovat v dnešním TECH-Tipu, který jako obvykle začíná na str.
4.
9 0691 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.