Objekty v Suchdole

Objektově orientované technologie hrají nepochybně klíčovou roli v dnešním počítačovém světě. Bez jejich důklad...


Objektově orientované technologie hrají nepochybně klíčovou roli v dnešním
počítačovém světě. Bez jejich důkladné znalosti se neobejdou vývojáři aplikací
ani databázoví specialisté.
Příležitostí pro získání aktuálních informací a pro výměnu zkušeností v tomto
oboru je již 4. ročník konference Objekty 1999, která proběhne ve dnech 11. a
12. listopadu v areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole.
Cílem konference, kterou společně pořádají informatické katedry našich předních
vysokých škol, je informování o nejnovějších trendech v oblasti objektově
orientovaných technologií a výměna zkušeností mezi odborníky z praxe a
akademického prostředí. Mezi hlavní témata budou patřit komponentové
programování, distribuované objekty, návrhové vzory, objektově orientovaná
analýza a návrh a nástroje pro jejich podporu, UML, modelování a metadata,
praktické zkušenosti z tvorby objektově orientovaných aplikací, a také
objektové a objektově relační databáze. Bližší informaci o programu i vlastním
průběhu konference Objekty 1999 lze získat na internetové adrese
http://omega.pef.czu.cz/misc/KonferenceObjekty/.(Maf)
9 3039 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.