Obousměrné synchronizační RSS

Společnost Microsoft představila obousměrný synchronizační systém pro sdílení informací, jenž vychází ze standard...


Společnost Microsoft představila obousměrný synchronizační systém pro sdílení
informací, jenž vychází ze standardu RSS 2.0. Nová technologie SSE (Simple
Sharing Extensions) umožní zařízením typu PC, PDA či chytrých telefonů sdílet
například kontaktní údaje nebo naplánované úlohy v aktuální podobě.
SEE definuje nové prvky XML, díky kterým lze přenášet replikační informace v
rámci RSS kanálů. Několik čteček zpráv tak může najednou navzájem posílat i
přijímat zprávy. Pozmění-li některá ze čteček zprávu, projeví se to i u všech
dalších uživatelů komunikačního kanálu. Do specifikace SSE má být rovněž
začleněno sledování změn za pomoci historie.
Microsoft uvolnil SEE pod stejnou licencí, jako je nabízen standard RSS 2.0,
což umožňuje systém upravovat a nasazovat v komerčních produktech. Jelikož je
technologie SSE postavena na základě RSS 2.0 (XML), mělo by ji být snadné
začlenit do současných aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.