Obrana patentů

Patenty jsou v současné době poměrně nepopulárním způsobem ochrany duševního vlastnictví. Diskutuje se o tom, zda j...


Patenty jsou v současné době poměrně nepopulárním způsobem ochrany duševního
vlastnictví. Diskutuje se o tom, zda je opodstatněné jich využívat např. v
softwarovém průmyslu nebo v genetice. Problém je však mnohem obecnější.
Kritika patentové praxe je často spojena s povrchním chápáním protikladu mezi
veřejným a soukromým zájmem. Patenty či jiný způsob ochrany autorského práva
jsou pak vnímány jako univerzální viníci vysokých cen softwaru, hudby nebo
léků. Do omrzení jsou opakovány ohrané vtipy o tom, že by zítra mohlo někoho
napadnout patentovat si gravitaci, číslicový počítač nebo jakýkoliv jiný obecný
princip.
Přitom se však přehlíží několik skutečností. Za prvé (argument rovněž otřepaný)
možnost nějak chránit produkované duševní vlastnictví přitahuje do všech oborů
investory.
Existují ale i závažnější problémy. Pokud nemáte možnost výsledky svého výzkumu
(a tedy i své investice) efektivně chránit, musíte se snažit držet je zavřené
pod pokličkou. Nezveřejníte zdrojové kódy softwaru, protože by vás to v
konečném důsledku mohlo obchodně nějak poškodit. Budete se bránit reverznímu
inženýrství. Taktéž si samozřejmě necháte pro sebe přečtenou sekvenci DNA.
Výsledkem je, že objevy často nejsou publikovány ve vědeckých časopisech, další
odborníci k nim nemají přístup. Přitom se uvádí, že technologický pokrok
západní civilizace stál právě na možnosti dále pracovat s objevy druhých
(požadavek na reprodukovatelnost, v antice poprvé všeobecná gramotnost atd.),
současně ale na právu na vlastních objevech vydělávat.
Samotný pojem duševní vlastnictví dnes ovšem zahrnuje velmi heterogenní oblast.
Literární dílo, digitální hudba, software, identifikace nějakého genu všechny
tyto objevy a vynálezy je třeba zřejmě posuzovat podle odlišných měřítek.
Patenty jsou významným, samozřejmě ale nikoliv jediným prostředkem; existují i
různé chráněné známky, průmyslové vzory, obchodní tajemství. Ani do budoucna
nelze přitom očekávat nějaké řešení přijaté se všeobecným nadšením. A to nejen
proto, že ve hře jsou protichůdné zájmy. Zákony budou především i nadále až se
zpožděním reagovat na technologický vývoj.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.