Obří IT projekt startuje v únoru

Zhruba za měsíc by měla odstartovat hlavní realizační část největšího českého IT projektu posledních let Interne...


Zhruba za měsíc by měla odstartovat hlavní realizační část největšího českého
IT projektu posledních let Internet do škol. Asi jako u každého projektu i zde
jde o peníze až v první řadě. Veškeré zmatky, změny a nejasnosti ohledně počtu
a kvality připojených škol totiž vznikaly zejména s ohledem na finanční
prostředky.
Proč vlastně vláda nepřidělila peníze přímo jednotlivým školám s přesnou
specifikací jejich využití? Odpovědí může být snaha o vytvoření alespoň
minimálního standardu IT na každé škole a také vybudování celostátní
infrastruktury. Nejdůležitějším faktorem jsou však opět peníze. Vláda ani
ministerstvo jednoduše tolik peněz najednou nemají. Málokdo totiž v záplavě
kritiky vidí, že generální dodavatel se stává rovněž investorem, který do
projektu vloží tento rok přes dvě miliardy korun (i když většinu z úvěru),
které si bude na konci každého kalendářního měsíce průběžně fakturovat zpět.
Uskupení bude dostávat peníze za každý funkční počítač v LAN připojené k
internetu a s možností využití služeb školské sítě. Vše samozřejmě po schválení
od generálního auditora a podepsání předání ředitelem školy. Generální
dodavatel také musí garantovat po celou dobu pevné ceny bez ohledu na změny
kurzu koruny apod. Na druhou stranu zřejmě není pochyb o tom, že toto riziko je
započítáno v předpokládaném zisku celého konsorcia.
V rámci projektu dostanou nejmenší školy od čtyřech PC až po jedenáct u
největších škol. Na žákovské počítače bude standardně instalován OS Windows
2000 Professional. Je však maximální snaha o integraci se stávajícím řešením v
každé škole, takže klidně mohou v síti běžet i původní stanice například s
Linuxem. Stejně tak přebudovávání již hotových počítačových sítí záleží na
škole. Pokud si bude chtít zachovat svou stávající, může tak učinit. V tomto
smyslu budou mít velkou vyjednávací pravomoc právě oblastní manažeři.
Krásná idea o možnosti spolupráce základních a středních škol přes internet je
zase o něco blíže. Nemohla být blíže o něco dříve?

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.